Helderziende Paragnosten voor Spiritualiteit en Bewustwording

Zeven Universele Wetten

Zeven universele wetten door Helderziende Paragnosten

Er zijn zeven universele wetten waarmee alles in het heelal wordt beheerst. Het universum bestaat in perfecte harmonie op grond van deze wetten. Oude mystieke, esoterische en geheime leringen van meer dan 5.000 jaar geleden uit het Oude Egypte tot het oude Griekenland en op de Vedische traditie van het oude India, hebben deze zeven Spirituele Wetten van het Universum allemaal als rode draad. Als je het eenmaal begrijpt, het toe te passen en jezelf af te stemmen op deze Universele Wetten, zal je een transformatie ervaren op elk gebied van je leven meer dan wat je ooit had durven voor te stellen.


Het onveranderlijk en het veranderlijke

Van de zeven Universele Wetten zijn de eerste drie onveranderlijk, dit zijn eeuwige wetten, dat betekent dat ze geheel op zichzelf staan en nooit gewijzigd of overstegen kunnen worden. Ze zijn er altijd geweest en zullen altijd bestaan. De overige vier wetten zijn van voorbijgaande aard, het zijn veranderlijke wetten wat betekent dat ze kunnen worden overstegen of op zijn minst "voor beter gebruik" om je ideale werkelijkheid te creëren. Dit wil niet zeggen dat je deze vier wetten moet negeren of proberen te trotseren, zelfs als je dat doet zijn ze nog steeds van toepassing op je bestaan. Je doel is om elk van de zeven Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen.1. De wet van Mentalisme (onveranderlijk)

De eerste van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat het universum mentaal is. Dat alles wat we zien en beleven in onze fysieke wereld zijn oorsprong heeft in de onzichtbare, geestelijke wereld. Het vertelt ons dat er een universeel bewustzijn is - de Universele Geest - van waaruit alle dingen zich manifesteren. Alle energie en materie op alle niveaus wordt gecreëerd door, en is ondergeschikt aan de alomtegenwoordige universele geest. Je geest is een onderdeel van de Universele Geest - dezelfde in natura met het enige verschil dat het een gradatie daarvan is. Jullie werkelijkheid is een manifestatie van je geest. Dit is ware gedachtekracht.


2. De wet van Overeenstemming (onveranderlijk)

De tweede van de zeven Universele Wetten vertelt ons "Zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven". Dit betekent dat er "harmonie, overeenkomst en overeenstemming" is tussen de fysieke, mentale en spirituele gebieden. Er is geen scheiding omdat alles in het heelal, waaronder jij, afkomstig is uit die "Ene Bron". Hetzelfde patroon wordt uitgedrukt op alle bestaande gebieden, uit de kleinste elektron tot de grootste ster en vice versa. All is One. De oude Griekse tempel van Apollo in Delphi was een verwijzing naar deze grote Wet van Overeenstemming van de inscriptie "Ken uzelf en gij zult alle geheimen weten van de goden en het Universum".


3. De Wet van Trilling (onveranderlijk)

De derde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Niets rust, alles beweegt, alles trilt". De derde en laatste van de onveranderlijke Universele Wetten, vertelt ons dat "het hele universum een trilling is". De wetenschap heeft bevestigd dat alles in het universum, inclusief jij, pure energie is dat vibreert op verschillende frequenties.

Het axioma "dat energie een gelijke soort energie aantrekt", waarop de Wet van Aantrekkingskracht is gebaseerd en zijn oorsprong heeft. Alles wat we ervaren met onze vijf zintuigen wordt overgebracht door middel van trillingen. Hetzelfde geldt voor het geestelijke rijk. Je gedachten zijn trillingen. Al je emoties zijn trillingen waar "onvoorwaardelijke liefde" (in de zin van de liefde voor een ander) de hoogste is en het meest subtiele van de emotionele trillingen en "haat" is de dichtste en het meest basische. Je kunt leren om je mentale trillingen te controleren op wilskracht. Dit is ware gedachtekracht.


4. De Wet van Polariteit (veranderlijk)

De vierde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Alles tweeledig is, alles heeft tegenpolen, alles heeft zijn paar tegenstellingen, tegenstellingen zijn identiek in de natuur, maar verschillend in graad". Het is ook de eerste van de veranderlijke Universele Wetten. Het betekent dat er twee kanten aan alles zijn. Dingen die verschijnen als tegenstellingen zijn in feite slechts twee uitersten van hetzelfde. Zo kan op het eerste gezicht warmte en koude tegenstellingen lijken, maar in werkelijkheid zijn ze gewoon een verschillende mate van hetzelfde. Hetzelfde geldt voor liefde en haat, vrede en oorlog, positief en negatief, goed en kwaad, ja en nee, licht en duisternis, energie en materie. Je kunt je gedachten transformeren van haat naar liefde, van angst naar moed door bewust je trillingen te verhogen. Dit is wat in de oude Hermetische Leringen de kunst van polarisatie wordt genoemd.


Boven de wet van de polariteit uitstijgen

Dit principe van dualiteit lijkt zeer reëel te zijn in je leven, maar het werkt alleen in de fysieke en mentale gebieden, niet in de geestelijke wereld, waar alles één is. Zoals het zegt in de Bhagavad-Gita, "God staat boven de tegenstellingen". Door altijd de almachtige te plaatsen, de alwetende Grote Geest waarvan jij een deel van bent achter al je gedachten, in woorden en in daden, en door altijd je aandacht te richten op het "goede", zelfs als de dingen "slecht" lijken te gaan, dan in de loop der tijd zul je boven de wet van de polariteit uitstijgen.


5. De wet van Ritme (veranderlijk)

De vijfde van de zeven Universele Wetten vertelt ons: Dat alles stroomt, zowel in als uit, alles heeft haar getijden, alle dingen stijgen en dalen, de slinger- swing (slinger-schommeling) manifesteert zich in alles, de maat van de schommeling naar de rechterkant is de maat van de schommeling naar de linkerkant, ritme compenseert. Het is de tweede van de veranderlijke Universele Wetten en betekent dat de schommeling in alles is. Dit principe kan in actie worden gezien als de golven van de oceaan, in de opkomst en ondergang van de grootste rijken, in het bedrijfsleven cycli, in het buigen van je gedachten van negatief naar positief en in je persoonlijke successen en mislukkingen. In overeenstemming met deze wet, dat wanneer iets een hoogtepunt heeft bereikt de achterwaartse swing bijna ongemerkt begint tot het moment dat een voorwaartse beweging totaal is omgedraaid, dan begint de voorwaartse beweging opnieuw en wordt het proces herhaald.


Boven de wet van ritme uitstijgen

Om de swing van de slinger te overstijgen, moet je bewust worden van het subtiele begin van de achterwaartse beweging in één van je inspanningen of het nu om je gezondheid verbeteren gaat, je financiën, je relaties of een doel dat je in gang hebt gezet. Als je het gevoel hebt dat de wet je terugtrekt wordt dan niet bang of ontmoedigd. In plaats daarvan, wetende dat je één bent met de Almachtige Universele Geest, waarvoor niets onmogelijk is, houd je gedachten gericht op je resultaat en vecht om positief te blijven, ongeacht hoe ver dit overgangsrecht je terugtrekt. Zelfs als je inspanningen dreigen te mislukken, vindt troost dat op grond van diezelfde wet, de opwaartse beweging weer moet beginnen. Op termijn zal je doorzettingsvermogen beloond worden als de achterwaartse bewegingen minder negatief ten opzichte van je vorige achterwaartse swing zwaait en je weer hoger komt.


6. De wet van oorzaak en gevolg (veranderlijk)

De zesde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Iedere oorzaak zijn effect heeft; ieder effect zijn oorzaak heeft". In overeenstemming met deze wet, elk effect dat je ziet in je buitenwereld of fysieke wereld heeft een zeer specifieke oorzaak die haar oorsprong vindt in je innerlijke of geestelijke wereld. Dit is de essentie van gedachtekracht. Elk van je gedachten, woorden of handelingen stelt een specifiek effect in gang die terzijnde tijd zich zal manifesteren. Om de meester van je lot te worden, moet je je geest beheersen omdat alles in je werkelijkheid een mentale creatie is. Weet dat er niets boven toeval of geluk gaat. Het zijn gewoon termen die worden gebruikt door de mensheid die in onwetendheid zijn van deze wet.


Je intenties zijn onmiddellijk gecreërd

De wet van oorzaak en gevolg is van toepassing op alle drie de vlakken van het bestaan ​​- het spirituele, het mentale en het lichamelijke. Het verschil is dat op het spirituele vlak oorzaak en gevolg onmiddellijk zijn, zodanig dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden worden weergegeven, terwijl er bij het mentale en het lichamelijke er een concept van tijd en ruimte onstaat door een tijdsverschil tussen de oorzaak en het uiteindelijke effect. Weet dat wanneer je je richt op de door jouw gekozen doelen met het voornemen om creatieve visualisatie te gebruiken, dat wat je wilt in de fysieke wereld automatisch tot uiting komt in de geestelijke wereld, als je met volharding door gaat met je gedachten te concentreren, zal het ook in de fysieke wereld gematerialiseerd worden.


7. De wet van Geslacht (veranderlijk)

De laatste van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Het geslacht in alles is, alles heeft zijn mannelijke en vrouwelijke principes". Deze veranderlijke Universele Wet is duidelijk wat betreft de schepping in de zogenaamde tegenovergestelde seksen, niet alleen in de mens maar ook in de planten, mineralen, elektronen en magnetische polen om er maar een paar te noemen. Alles en iedereen bevat zowel mannelijke als vrouwelijke elementen. Onder de uiterlijke uitingen van vrouwelijke kwaliteiten zijn liefde, geduld, intuïtie en zachtheid en mannelijke kwaliteiten zijn energie, zelfvertouwen, logica en verstand. Weet dat binnen elke vrouw alle latente kwaliteiten van een man liggen, en binnen elke man die van een vrouw. Als je dit weet dan weet je wat het betekent om volledig te zijn.


De wet van Aantrekking als onderdeel van de vergelijking

Je hebt vast gemerkt dat de wet van Aantrekking niet specifiek genoemd is als één van de zeven Universele Wetten. Dit is niet om zijn belangrijkheid te verminderen, maar eerder om deze te markeren, omdat de Wet van Aantrekking de fundamentele wet is van het Universum die door alle zeven universele wetten loopt die hier besproken zijn. Het houdt alles samen. Het is door de kennis van de wet van Aantrekking dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen en een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten.Quote van de dag

Donkere nacht van de ziel en het spirituele ontwakingsproces

De kracht van opgeven

Trek eens een Spirituele dagkaart

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op:

Zeven Universele Wetten

Zeven universele wetten door Helderziende Paragnosten

Er zijn zeven universele wetten waarmee alles in het heelal wordt beheerst. Het universum bestaat in perfecte harmonie op grond van deze wetten. Oude mystieke, esoterische en geheime leringen van meer dan 5.000 jaar geleden uit het Oude Egypte tot het oude Griekenland en op de Vedische traditie van het oude India, hebben deze zeven Spirituele Wetten van het Universum allemaal als rode draad. Als je het eenmaal begrijpt, het toe te passen en jezelf af te stemmen op deze Universele Wetten, zal je een transformatie ervaren op elk gebied van je leven meer dan wat je ooit had durven voor te stellen.


Het onveranderlijk en het veranderlijke

Van de zeven Universele Wetten zijn de eerste drie onveranderlijk, dit zijn eeuwige wetten, dat betekent dat ze geheel op zichzelf staan en nooit gewijzigd of overstegen kunnen worden. Ze zijn er altijd geweest en zullen altijd bestaan. De overige vier wetten zijn van voorbijgaande aard, het zijn veranderlijke wetten wat betekent dat ze kunnen worden overstegen of op zijn minst "voor beter gebruik" om je ideale werkelijkheid te creëren. Dit wil niet zeggen dat je deze vier wetten moet negeren of proberen te trotseren, zelfs als je dat doet zijn ze nog steeds van toepassing op je bestaan. Je doel is om elk van de zeven Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen.1. De wet van Mentalisme (onveranderlijk)

De eerste van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat het universum mentaal is. Dat alles wat we zien en beleven in onze fysieke wereld zijn oorsprong heeft in de onzichtbare, geestelijke wereld. Het vertelt ons dat er een universeel bewustzijn is - de Universele Geest - van waaruit alle dingen zich manifesteren. Alle energie en materie op alle niveaus wordt gecreëerd door, en is ondergeschikt aan de alomtegenwoordige universele geest. Je geest is een onderdeel van de Universele Geest - dezelfde in natura met het enige verschil dat het een gradatie daarvan is. Jullie werkelijkheid is een manifestatie van je geest. Dit is ware gedachtekracht.


2. De wet van Overeenstemming (onveranderlijk)

De tweede van de zeven Universele Wetten vertelt ons "Zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven". Dit betekent dat er "harmonie, overeenkomst en overeenstemming" is tussen de fysieke, mentale en spirituele gebieden. Er is geen scheiding omdat alles in het heelal, waaronder jij, afkomstig is uit die "Ene Bron". Hetzelfde patroon wordt uitgedrukt op alle bestaande gebieden, uit de kleinste elektron tot de grootste ster en vice versa. All is One. De oude Griekse tempel van Apollo in Delphi was een verwijzing naar deze grote Wet van Overeenstemming van de inscriptie "Ken uzelf en gij zult alle geheimen weten van de goden en het Universum".


3. De Wet van Trilling (onveranderlijk)

De derde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Niets rust, alles beweegt, alles trilt". De derde en laatste van de onveranderlijke Universele Wetten, vertelt ons dat "het hele universum een trilling is". De wetenschap heeft bevestigd dat alles in het universum, inclusief jij, pure energie is dat vibreert op verschillende frequenties.

Het axioma "dat energie een gelijke soort energie aantrekt", waarop de Wet van Aantrekkingskracht is gebaseerd en zijn oorsprong heeft. Alles wat we ervaren met onze vijf zintuigen wordt overgebracht door middel van trillingen. Hetzelfde geldt voor het geestelijke rijk. Je gedachten zijn trillingen. Al je emoties zijn trillingen waar "onvoorwaardelijke liefde" (in de zin van de liefde voor een ander) de hoogste is en het meest subtiele van de emotionele trillingen en "haat" is de dichtste en het meest basische. Je kunt leren om je mentale trillingen te controleren op wilskracht. Dit is ware gedachtekracht.


4. De Wet van Polariteit (veranderlijk)

De vierde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Alles tweeledig is, alles heeft tegenpolen, alles heeft zijn paar tegenstellingen, tegenstellingen zijn identiek in de natuur, maar verschillend in graad". Het is ook de eerste van de veranderlijke Universele Wetten. Het betekent dat er twee kanten aan alles zijn. Dingen die verschijnen als tegenstellingen zijn in feite slechts twee uitersten van hetzelfde. Zo kan op het eerste gezicht warmte en koude tegenstellingen lijken, maar in werkelijkheid zijn ze gewoon een verschillende mate van hetzelfde. Hetzelfde geldt voor liefde en haat, vrede en oorlog, positief en negatief, goed en kwaad, ja en nee, licht en duisternis, energie en materie. Je kunt je gedachten transformeren van haat naar liefde, van angst naar moed door bewust je trillingen te verhogen. Dit is wat in de oude Hermetische Leringen de kunst van polarisatie wordt genoemd.


Boven de wet van de polariteit uitstijgen

Dit principe van dualiteit lijkt zeer reëel te zijn in je leven, maar het werkt alleen in de fysieke en mentale gebieden, niet in de geestelijke wereld, waar alles één is. Zoals het zegt in de Bhagavad-Gita, "God staat boven de tegenstellingen". Door altijd de almachtige te plaatsen, de alwetende Grote Geest waarvan jij een deel van bent achter al je gedachten, in woorden en in daden, en door altijd je aandacht te richten op het "goede", zelfs als de dingen "slecht" lijken te gaan, dan in de loop der tijd zul je boven de wet van de polariteit uitstijgen.


5. De wet van Ritme (veranderlijk)

De vijfde van de zeven Universele Wetten vertelt ons: Dat alles stroomt, zowel in als uit, alles heeft haar getijden, alle dingen stijgen en dalen, de slinger- swing (slinger-schommeling) manifesteert zich in alles, de maat van de schommeling naar de rechterkant is de maat van de schommeling naar de linkerkant, ritme compenseert. Het is de tweede van de veranderlijke Universele Wetten en betekent dat de schommeling in alles is. Dit principe kan in actie worden gezien als de golven van de oceaan, in de opkomst en ondergang van de grootste rijken, in het bedrijfsleven cycli, in het buigen van je gedachten van negatief naar positief en in je persoonlijke successen en mislukkingen. In overeenstemming met deze wet, dat wanneer iets een hoogtepunt heeft bereikt de achterwaartse swing bijna ongemerkt begint tot het moment dat een voorwaartse beweging totaal is omgedraaid, dan begint de voorwaartse beweging opnieuw en wordt het proces herhaald.


Boven de wet van ritme uitstijgen

Om de swing van de slinger te overstijgen, moet je bewust worden van het subtiele begin van de achterwaartse beweging in één van je inspanningen of het nu om je gezondheid verbeteren gaat, je financiën, je relaties of een doel dat je in gang hebt gezet. Als je het gevoel hebt dat de wet je terugtrekt wordt dan niet bang of ontmoedigd. In plaats daarvan, wetende dat je één bent met de Almachtige Universele Geest, waarvoor niets onmogelijk is, houd je gedachten gericht op je resultaat en vecht om positief te blijven, ongeacht hoe ver dit overgangsrecht je terugtrekt. Zelfs als je inspanningen dreigen te mislukken, vindt troost dat op grond van diezelfde wet, de opwaartse beweging weer moet beginnen. Op termijn zal je doorzettingsvermogen beloond worden als de achterwaartse bewegingen minder negatief ten opzichte van je vorige achterwaartse swing zwaait en je weer hoger komt.


6. De wet van oorzaak en gevolg (veranderlijk)

De zesde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Iedere oorzaak zijn effect heeft; ieder effect zijn oorzaak heeft". In overeenstemming met deze wet, elk effect dat je ziet in je buitenwereld of fysieke wereld heeft een zeer specifieke oorzaak die haar oorsprong vindt in je innerlijke of geestelijke wereld. Dit is de essentie van gedachtekracht. Elk van je gedachten, woorden of handelingen stelt een specifiek effect in gang die terzijnde tijd zich zal manifesteren. Om de meester van je lot te worden, moet je je geest beheersen omdat alles in je werkelijkheid een mentale creatie is. Weet dat er niets boven toeval of geluk gaat. Het zijn gewoon termen die worden gebruikt door de mensheid die in onwetendheid zijn van deze wet.


Je intenties zijn onmiddellijk gecreërd

De wet van oorzaak en gevolg is van toepassing op alle drie de vlakken van het bestaan ​​- het spirituele, het mentale en het lichamelijke. Het verschil is dat op het spirituele vlak oorzaak en gevolg onmiddellijk zijn, zodanig dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden worden weergegeven, terwijl er bij het mentale en het lichamelijke er een concept van tijd en ruimte onstaat door een tijdsverschil tussen de oorzaak en het uiteindelijke effect. Weet dat wanneer je je richt op de door jouw gekozen doelen met het voornemen om creatieve visualisatie te gebruiken, dat wat je wilt in de fysieke wereld automatisch tot uiting komt in de geestelijke wereld, als je met volharding door gaat met je gedachten te concentreren, zal het ook in de fysieke wereld gematerialiseerd worden.


7. De wet van Geslacht (veranderlijk)

De laatste van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Het geslacht in alles is, alles heeft zijn mannelijke en vrouwelijke principes". Deze veranderlijke Universele Wet is duidelijk wat betreft de schepping in de zogenaamde tegenovergestelde seksen, niet alleen in de mens maar ook in de planten, mineralen, elektronen en magnetische polen om er maar een paar te noemen. Alles en iedereen bevat zowel mannelijke als vrouwelijke elementen. Onder de uiterlijke uitingen van vrouwelijke kwaliteiten zijn liefde, geduld, intuïtie en zachtheid en mannelijke kwaliteiten zijn energie, zelfvertouwen, logica en verstand. Weet dat binnen elke vrouw alle latente kwaliteiten van een man liggen, en binnen elke man die van een vrouw. Als je dit weet dan weet je wat het betekent om volledig te zijn.


De wet van Aantrekking als onderdeel van de vergelijking

Je hebt vast gemerkt dat de wet van Aantrekking niet specifiek genoemd is als één van de zeven Universele Wetten. Dit is niet om zijn belangrijkheid te verminderen, maar eerder om deze te markeren, omdat de Wet van Aantrekking de fundamentele wet is van het Universum die door alle zeven universele wetten loopt die hier besproken zijn. Het houdt alles samen. Het is door de kennis van de wet van Aantrekking dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen en een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten.Quote van de dag

Uw advertentie hier

De Universele Geest

Trek eens een Moeder Aarde dagkaart

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op:

Zeven Universele Wetten

Zeven universele wetten door Helderziende Paragnosten

Er zijn zeven universele wetten waarmee alles in het heelal wordt beheerst. Het universum bestaat in perfecte harmonie op grond van deze wetten. Oude mystieke, esoterische en geheime leringen van meer dan 5.000 jaar geleden uit het Oude Egypte tot het oude Griekenland en op de Vedische traditie van het oude India, hebben deze zeven Spirituele Wetten van het Universum allemaal als rode draad. Als je het eenmaal begrijpt, het toe te passen en jezelf af te stemmen op deze Universele Wetten, zal je een transformatie ervaren op elk gebied van je leven meer dan wat je ooit had durven voor te stellen.


Het onveranderlijk en het veranderlijke

Van de zeven Universele Wetten zijn de eerste drie onveranderlijk, dit zijn eeuwige wetten, dat betekent dat ze geheel op zichzelf staan en nooit gewijzigd of overstegen kunnen worden. Ze zijn er altijd geweest en zullen altijd bestaan. De overige vier wetten zijn van voorbijgaande aard, het zijn veranderlijke wetten wat betekent dat ze kunnen worden overstegen of op zijn minst "voor beter gebruik" om je ideale werkelijkheid te creëren. Dit wil niet zeggen dat je deze vier wetten moet negeren of proberen te trotseren, zelfs als je dat doet zijn ze nog steeds van toepassing op je bestaan. Je doel is om elk van de zeven Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen.1. De wet van Mentalisme (onveranderlijk)

De eerste van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat het universum mentaal is. Dat alles wat we zien en beleven in onze fysieke wereld zijn oorsprong heeft in de onzichtbare, geestelijke wereld. Het vertelt ons dat er een universeel bewustzijn is - de Universele Geest - van waaruit alle dingen zich manifesteren. Alle energie en materie op alle niveaus wordt gecreëerd door, en is ondergeschikt aan de alomtegenwoordige universele geest. Je geest is een onderdeel van de Universele Geest - dezelfde in natura met het enige verschil dat het een gradatie daarvan is. Jullie werkelijkheid is een manifestatie van je geest. Dit is ware gedachtekracht.


2. De wet van Overeenstemming (onveranderlijk)

De tweede van de zeven Universele Wetten vertelt ons "Zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven". Dit betekent dat er "harmonie, overeenkomst en overeenstemming" is tussen de fysieke, mentale en spirituele gebieden. Er is geen scheiding omdat alles in het heelal, waaronder jij, afkomstig is uit die "Ene Bron". Hetzelfde patroon wordt uitgedrukt op alle bestaande gebieden, uit de kleinste elektron tot de grootste ster en vice versa. All is One. De oude Griekse tempel van Apollo in Delphi was een verwijzing naar deze grote Wet van Overeenstemming van de inscriptie "Ken uzelf en gij zult alle geheimen weten van de goden en het Universum".


3. De Wet van Trilling (onveranderlijk)

De derde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Niets rust, alles beweegt, alles trilt". De derde en laatste van de onveranderlijke Universele Wetten, vertelt ons dat "het hele universum een trilling is". De wetenschap heeft bevestigd dat alles in het universum, inclusief jij, pure energie is dat vibreert op verschillende frequenties.

Het axioma "dat energie een gelijke soort energie aantrekt", waarop de Wet van Aantrekkingskracht is gebaseerd en zijn oorsprong heeft. Alles wat we ervaren met onze vijf zintuigen wordt overgebracht door middel van trillingen. Hetzelfde geldt voor het geestelijke rijk. Je gedachten zijn trillingen. Al je emoties zijn trillingen waar "onvoorwaardelijke liefde" (in de zin van de liefde voor een ander) de hoogste is en het meest subtiele van de emotionele trillingen en "haat" is de dichtste en het meest basische. Je kunt leren om je mentale trillingen te controleren op wilskracht. Dit is ware gedachtekracht.


4. De Wet van Polariteit (veranderlijk)

De vierde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Alles tweeledig is, alles heeft tegenpolen, alles heeft zijn paar tegenstellingen, tegenstellingen zijn identiek in de natuur, maar verschillend in graad". Het is ook de eerste van de veranderlijke Universele Wetten. Het betekent dat er twee kanten aan alles zijn. Dingen die verschijnen als tegenstellingen zijn in feite slechts twee uitersten van hetzelfde. Zo kan op het eerste gezicht warmte en koude tegenstellingen lijken, maar in werkelijkheid zijn ze gewoon een verschillende mate van hetzelfde. Hetzelfde geldt voor liefde en haat, vrede en oorlog, positief en negatief, goed en kwaad, ja en nee, licht en duisternis, energie en materie. Je kunt je gedachten transformeren van haat naar liefde, van angst naar moed door bewust je trillingen te verhogen. Dit is wat in de oude Hermetische Leringen de kunst van polarisatie wordt genoemd.


Boven de wet van de polariteit uitstijgen

Dit principe van dualiteit lijkt zeer reëel te zijn in je leven, maar het werkt alleen in de fysieke en mentale gebieden, niet in de geestelijke wereld, waar alles één is. Zoals het zegt in de Bhagavad-Gita, "God staat boven de tegenstellingen". Door altijd de almachtige te plaatsen, de alwetende Grote Geest waarvan jij een deel van bent achter al je gedachten, in woorden en in daden, en door altijd je aandacht te richten op het "goede", zelfs als de dingen "slecht" lijken te gaan, dan in de loop der tijd zul je boven de wet van de polariteit uitstijgen.


5. De wet van Ritme (veranderlijk)

De vijfde van de zeven Universele Wetten vertelt ons: Dat alles stroomt, zowel in als uit, alles heeft haar getijden, alle dingen stijgen en dalen, de slinger- swing (slinger-schommeling) manifesteert zich in alles, de maat van de schommeling naar de rechterkant is de maat van de schommeling naar de linkerkant, ritme compenseert. Het is de tweede van de veranderlijke Universele Wetten en betekent dat de schommeling in alles is. Dit principe kan in actie worden gezien als de golven van de oceaan, in de opkomst en ondergang van de grootste rijken, in het bedrijfsleven cycli, in het buigen van je gedachten van negatief naar positief en in je persoonlijke successen en mislukkingen. In overeenstemming met deze wet, dat wanneer iets een hoogtepunt heeft bereikt de achterwaartse swing bijna ongemerkt begint tot het moment dat een voorwaartse beweging totaal is omgedraaid, dan begint de voorwaartse beweging opnieuw en wordt het proces herhaald.


Boven de wet van ritme uitstijgen

Om de swing van de slinger te overstijgen, moet je bewust worden van het subtiele begin van de achterwaartse beweging in één van je inspanningen of het nu om je gezondheid verbeteren gaat, je financiën, je relaties of een doel dat je in gang hebt gezet. Als je het gevoel hebt dat de wet je terugtrekt wordt dan niet bang of ontmoedigd. In plaats daarvan, wetende dat je één bent met de Almachtige Universele Geest, waarvoor niets onmogelijk is, houd je gedachten gericht op je resultaat en vecht om positief te blijven, ongeacht hoe ver dit overgangsrecht je terugtrekt. Zelfs als je inspanningen dreigen te mislukken, vindt troost dat op grond van diezelfde wet, de opwaartse beweging weer moet beginnen. Op termijn zal je doorzettingsvermogen beloond worden als de achterwaartse bewegingen minder negatief ten opzichte van je vorige achterwaartse swing zwaait en je weer hoger komt.


6. De wet van oorzaak en gevolg (veranderlijk)

De zesde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Iedere oorzaak zijn effect heeft; ieder effect zijn oorzaak heeft". In overeenstemming met deze wet, elk effect dat je ziet in je buitenwereld of fysieke wereld heeft een zeer specifieke oorzaak die haar oorsprong vindt in je innerlijke of geestelijke wereld. Dit is de essentie van gedachtekracht. Elk van je gedachten, woorden of handelingen stelt een specifiek effect in gang die terzijnde tijd zich zal manifesteren. Om de meester van je lot te worden, moet je je geest beheersen omdat alles in je werkelijkheid een mentale creatie is. Weet dat er niets boven toeval of geluk gaat. Het zijn gewoon termen die worden gebruikt door de mensheid die in onwetendheid zijn van deze wet.


Je intenties zijn onmiddellijk gecreërd

De wet van oorzaak en gevolg is van toepassing op alle drie de vlakken van het bestaan ​​- het spirituele, het mentale en het lichamelijke. Het verschil is dat op het spirituele vlak oorzaak en gevolg onmiddellijk zijn, zodanig dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden worden weergegeven, terwijl er bij het mentale en het lichamelijke er een concept van tijd en ruimte onstaat door een tijdsverschil tussen de oorzaak en het uiteindelijke effect. Weet dat wanneer je je richt op de door jouw gekozen doelen met het voornemen om creatieve visualisatie te gebruiken, dat wat je wilt in de fysieke wereld automatisch tot uiting komt in de geestelijke wereld, als je met volharding door gaat met je gedachten te concentreren, zal het ook in de fysieke wereld gematerialiseerd worden.


7. De wet van Geslacht (veranderlijk)

De laatste van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Het geslacht in alles is, alles heeft zijn mannelijke en vrouwelijke principes". Deze veranderlijke Universele Wet is duidelijk wat betreft de schepping in de zogenaamde tegenovergestelde seksen, niet alleen in de mens maar ook in de planten, mineralen, elektronen en magnetische polen om er maar een paar te noemen. Alles en iedereen bevat zowel mannelijke als vrouwelijke elementen. Onder de uiterlijke uitingen van vrouwelijke kwaliteiten zijn liefde, geduld, intuïtie en zachtheid en mannelijke kwaliteiten zijn energie, zelfvertouwen, logica en verstand. Weet dat binnen elke vrouw alle latente kwaliteiten van een man liggen, en binnen elke man die van een vrouw. Als je dit weet dan weet je wat het betekent om volledig te zijn.


De wet van Aantrekking als onderdeel van de vergelijking

Je hebt vast gemerkt dat de wet van Aantrekking niet specifiek genoemd is als één van de zeven Universele Wetten. Dit is niet om zijn belangrijkheid te verminderen, maar eerder om deze te markeren, omdat de Wet van Aantrekking de fundamentele wet is van het Universum die door alle zeven universele wetten loopt die hier besproken zijn. Het houdt alles samen. Het is door de kennis van de wet van Aantrekking dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen en een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten.Quote van de dag

Uw advertentie hier

Dwangmatig gedrag

Trek eens een Medicijn dagkaart

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op: