Helderziende Paragnosten voor Spiritualiteit en Bewustwording

Yin Yang

De betekenis van Yin en Yang

Yin Yang - Black and White Dit symbool (Yin-Yang) vertegenwoordigt een oud Chinees begrip van hoe dingen werken. De buitenste cirkel staat voor "alles", terwijl de zwarte en witte vormen binnen de cirkel de interactie van twee energieën vertegenwoordigen, genaamd "yin" (zwart) en "yang" (wit), wat alles laat gebeuren. Ze zijn niet volledig zwart of wit, net zoals de dingen in het leven niet volledig zwart of wit zijn, en ze kunnen niet zonder elkaar bestaan.

Terwijl "yin" donkere, passieve, naar beneden, koud, samentrekkend en zwak zou zijn, is "yang" helder, actief, omhoog, warm, uitbreidend en sterk.

De oorsprong van yin en yang ligt duizenden jaren terug. Het principe wordt voor het eerst genoemd in de I-Ching, die stamt ongeveer 700 tot 1000 jaar voor Chr. De vorm van yin en yang delen het symbool, eigenlijk geeft het je een gevoel van de voortdurende beweging van deze twee energieën, yin naar yang en yang naar yin, waardoor alles kan gebeuren: net als dingen die uitzetten en krimpen en de temperatuur verandert van warm naar koud.


De Yin-Yang in de geneeskunde

De begrippen Yin en Yang en de Vijf Principes voorzien het intellectuele kader voor een groot deel van het Chinese wetenschappelijk denken, vooral op de gebieden als biologie en geneeskunde. De organen van het lichaam worden onderling in dezelfde soort manier gezien als andere natuurlijke fenomenen en het best begrepen door te kijken naar correlaties en overeenkomsten. Ziekte werd gezien als een verstoring in de balans van Yin en Yang en de Vijf Principes veroorzaakt door emoties, warmte of koud, of andere invloeden. Therapie is dus afhankelijk van een nauwkeurige diagnose van de oorzaak van de onbalans.


Yin Yang symboolVolgens de legende van wat de Gele Keizer zei

Het principe van Yin en Yang is de basis van het hele universum. Het ligt ten grondslag aan alles in de schepping. Het brengt de ontwikkeling over van het ouderschap, het is de wortel en de bron van leven en dood en is gevonden met de tempels van de goden. Om ziekte te behandelen en te genezen moet men zoeken naar de oorsprong.

Hemel is gemaakt door de concentratie van Yang, de kracht van het licht, de aarde werd gemaakt door de concentratie van Yin, de kracht van de duisternis. Yang staat voor vrede en sereniteit, Yin staat voor verwarring en onrust, Yang staat voor vernietiging, Yin staat voor het behoud, Yang brengt desintegratie, Yin geeft vormen aan dingen......

Het zuivere en heldere element van licht manifesteert zich in de bovenste streek en de troebele elementen van de duisternis komen tot uiting in de lagere openingen. Yang, het element van licht, ontstaat in de poriën. Yin, het element van de duisternis, beweegt binnen de vijf ingewanden. Yang, de heldere kracht van het licht wordt vertegenwoordigd door de vier extremiteiten- en Yin de troebele kracht van de duisternis bezit de kracht van de zes schatten van de natuur.

Water is een belichaming van Yin, en vuur is een belichaming van Yang. Yang creëert de lucht, terwijl Yin de zintuigen creëert die bij het fysieke lichaam hoort. Wanneer het fysieke lichaam sterft, is de geest weer in de lucht, in zijn natuurlijke omgeving. De geest ontvangt zijn voeding door de lucht, en het lichaam krijgt zijn voeding via de zintuigen. Als Yang te sterk is dan kan Yin te zwak zijn. Als Yin bijzonder sterk is dan kan Yang geneigd zijn zwak te zijn.

Als de mannelijke kracht te overweldigend is dan is daar buitensporige hitte. Als de vrouwelijke kracht te overweldigend is dan zal er overmatige koude zijn. Herhaalde blootstelling aan overmatige warmte zal rillingen veroorzaken. Koude beschadigd het lichaam, terwijl warmte de geest beschadigd. Als de geest wordt gekwetst zal er ernstige pijn volgen. Wanneer het lichaam verwond is, zal er een zwelling volgen. Dus wanneer ernstige pijn als eerste verschijnt en de zwelling komt later, dan kun je er van uit gaan dat een disharmonie in de geest schade heeft aangericht aan het lichaam. Net zo als een zwelling eerst verschijnt en ernstige pijn wordt later gevoeld, kan men zeggen dat een disfunctie in het lichaam de geest heeft bezeerd ....

De natuur heeft vier seizoenen en vijf elementen. Om een lang leven te garanderen moeten deze seizoenen en elementen de kracht van de schepping in koude, hitte, droogte, vocht en wind opslaan. De mens heeft vijf organen waarin deze vijf klimaten omgezet worden in vreugde, woede, sympathie, verdriet en angst. De emoties van vreugde en woede zijn schadelijk voor de geest net zoals koude en hitte schadelijk zijn voor het lichaam. Gewelddadige woede put Yin uit, gewelddadige vreugde put Yang uit. Wanneer opstandige emoties naar de hemel reizen dan stopt de puls en verlaat het lichaam. Wanneer vreugde en woede zonder matiging zijn, dan koude en hitte overtreffen alle maatregelen en het leven is niet meer veilig. Yin en Yang moeten in gelijke mate worden gerespecteerd.


De betekenis van Yin en Yang


Oorsprong van Yin Yang. Waar komt het Symbool van Yin Yang vandaan?

Yin Yang is een bekende Chinese symbool van Yin Yang. Soms heet het Tai-Chi symbool. De Tai-Chi is van I-Ching. De I-Tjing is het grootste fundament van de Chinese filosofie. Het is de ontwikkeling van de natuurlijke verschijnselen van ons universum. Omdat I-Ching uit de natuur komt, wordt aangenomen dat het natuurlijk en gemakkelijk te begrijpen is.

De Chinese karakters van I-Ching zijn I-Ching. De tweede karakter betekent een boek, een diepgaand boek. Het eerste karakter betekent gemak of verandering. Aangezien I-Ching makkelijk is, noemen sommige mensen het als "Het boek van gemak" of "Het boek van verandering".

Het originele Chinese karakter is , wat een symbool is dat de zon (boven) en de maan (onder) verenigt. Het is makkelijker voor mensen om de filosofie te begrijpen door te praten over de zon (Yang), maan (Yin) en het universum. Na het observeren van het universum, vond het oude China dat het universum elke dag verandert. Hoewel het elke dag verandert, heeft het ook seizoensgebonden en jaarlijkse cycli. Uit deze cycli zijn de onveranderlijke regels gemaakt.

Door het observeren van de hemel, het opnemen van de standpunten van de Grote Beer en kijken naar de schaduw van de zon van een 8-foot paal (Chinese meting), het oude China bepaalde de vier richtingen. De richting van de zonsopgang is het Oosten, de richting van zonsondergang is het Westen, de richting van de kortste schaduw is het Zuiden en de richting van de langste schaduw is het Noorden. In de nacht, de richting van de Polaris ster is het Noorden.


Polaris ster


Ze noteerde de seizoensgebonden veranderingen. Wanneer de Grote Beer naar het Oosten wijst is het lente, wanneer de Grote Beer naar het zuiden wijst is het zomer, wanneer de Grote Beer naar het Westen wijst is het herfst, wanneer de Grote Beer naar het Noorden wijst is het winter.


Bij het observeren van de cyclus van de Zon gebruikte het oude China gewoon een paal van ongeveer 8 foot (2,43m) lang, loodrecht op de grond geplaatst en noteerde de posities van de schaduw. Toen baseerde ze de lengte van een jaar op 365.25 dagen. Ze verdeelden zelfs de jaarlijkse cyclus in 24 segmenten, met inbegrip van de Lente equinox (equinox = een tijdstip), Herfst-equinox, Zomer Zonnewende en de Winter Zonnewende, met behulp van de zonsopgang en de positie van de Grote Beer.

Ze gebruikten zes concentrische cirkels (concentrische cirkels raken elkaar niet), markeerde de 24-Segment punten, verdeelde de cirkels in 24 sectoren en noteerde elke dag de lengte van de schaduw. De kortste schaduw is te vinden op de dag van de zomerzonnewende. De langste schaduw is te vinden op de dag van de winterzonnewende. Na het aansluiten van alle lijnen en men het Yin gedeelte vanaf de Zomerzonnewende tot aan de Winterzonnewende verduisterde, ziet de zongrafiek eruit als hieronder. De ecliptica hoek 23 26 '19" van de aarde is te zien in deze grafiek.


Yin en Yang, Zomerzonnewende en Winterzonnewende


De ecliptica is de schijnbare baan rond de aarde van de zon. Het is gekanteld ten opzichte van de evenaar. De waarde van de helling van de ecliptica is ongeveer 23 26 '19" in het jaar 2000.


Ecliptic


Door het draaien van de zon grafiek en het positioneren van de winterzonnewende op de bodem, zal het er ongeveer zo uit hebben gezien
Het lichtgekleurde gebied dat meer zonlicht aangeeft heet Yang (zon). Het donkergekleurd gebied heeft minder zonlicht maar meer maanlicht en heet Yin (maan). Yang is als man. Yin is als vrouw. Yang zou niet groeien zonder Yin. Yin kan niet bevallen zonder Yang. Yin begint (is geboren) bij de Zomerzonnewende en Yang begint (is geboren) bij de Winterzonnewende. Daarom is er een cirkel Yin aangegeven op de Zomerzonnewende positie. Een andere kleine cirkel Yang is aangegeven op de winterzonnewende positie. Deze twee kleine cirkels zien er uit als twee vissen ogen.


In het algemeen is Yin Yang een Chinees weergave van het gehele fenomeen hemel. Het bevat de cyclus van de zon, vier seizoenen, 24-Segment Chi, het fundament van de I-Ching en de Chinese kalender.


De Vijf Principes van Yin en Yang

1. Alles heeft een Yin-kant en een Yang-kant
Bijvoorbeeld: vrouwelijk en mannelijk, nacht en dag, koud en heet, enz ...

2. Elk Yin- en Yang-aspect kan steeds weer opnieuw in Yin en Yang verdeeld worden
Bijvoorbeeld: Een interessant voorbeeld van de dynamiek van yin en yang vindt men in de Chinese geneeskunst, van de lever stelt men dat deze yang bevat binnen het yin. Omdat de lever bloed opslaat, heeft de lever ook de yin-kwaliteit van vasthouden. Maar omdat de lever ook het Qi beweegt, heeft hij ook de yang-kwaliteit van beweging. De lever is dus zowel een yin- als een yang-orgaan.

3. Yin en Yang scheppen elkaar
Yin kan niet bestaan zonder Yang en Yang niet zonder Yin.
Bijvoorbeeld: Dag wordt nacht en nacht wordt dag.

4. Yin en Yang reguleren elkaar
Yin en Yang houden elkaar binnen de perken, ze controleren elkaar en vullen elkaar aan.

5. Yin en Yang gaan in elkaar over
"Om in te krimpen is het nodig eerst uit te zetten.
Om te kunnen verzwakken is het nodig eerst te versterken.
Om te kunnen vernietigen is het nodig eerst op te bouwen.
Om te kunnen behouden is het nodig eerst los te laten".
LAO TZE


Yin Yang
nacht dag
donker licht
maan zon
vrouwelijk mannelijk
links rechts
zwart wit
lichaam geest
ruimte tijd
passief agressief
leeg vol
intrekken uitstrekken
opwaarts neerwaarts
zacht hard
verdedigen aanvallen
sluiten openen
binnen buiten
inademen uitademen
koud warm
water vuur
vlak rond
bloed Qi
bleek gezicht rood gezicht
nat droog
vasthouden loslaten
langzaam snel

Qi (ook wel ch'i, chi, ki of gi) is een fundamenteel concept uit de Chinese cultuur, doorgaans gedefinieerd als adem, levenskracht, vitale energie of spirituele energie dat deel uitmaakt van alles wat bestaat. Verwijzingen naar qi of soortgelijke filosofische concepten als een soort van metafysische energie die levende wezens in stand houdt, vormen onderdeel van veel religies, vooral in Azië.Quote van de dag

Bol AlgemeenBol Algemeen

Boven je emoties uitstijgen

Trek eens een Chakra dagkaart

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op:

Yin Yang

De betekenis van Yin en Yang

Yin Yang - Black and White Dit symbool (Yin-Yang) vertegenwoordigt een oud Chinees begrip van hoe dingen werken. De buitenste cirkel staat voor "alles", terwijl de zwarte en witte vormen binnen de cirkel de interactie van twee energieën vertegenwoordigen, genaamd "yin" (zwart) en "yang" (wit), wat alles laat gebeuren. Ze zijn niet volledig zwart of wit, net zoals de dingen in het leven niet volledig zwart of wit zijn, en ze kunnen niet zonder elkaar bestaan.

Terwijl "yin" donkere, passieve, naar beneden, koud, samentrekkend en zwak zou zijn, is "yang" helder, actief, omhoog, warm, uitbreidend en sterk.

De oorsprong van yin en yang ligt duizenden jaren terug. Het principe wordt voor het eerst genoemd in de I-Ching, die stamt ongeveer 700 tot 1000 jaar voor Chr. De vorm van yin en yang delen het symbool, eigenlijk geeft het je een gevoel van de voortdurende beweging van deze twee energieën, yin naar yang en yang naar yin, waardoor alles kan gebeuren: net als dingen die uitzetten en krimpen en de temperatuur verandert van warm naar koud.


De Yin-Yang in de geneeskunde

De begrippen Yin en Yang en de Vijf Principes voorzien het intellectuele kader voor een groot deel van het Chinese wetenschappelijk denken, vooral op de gebieden als biologie en geneeskunde. De organen van het lichaam worden onderling in dezelfde soort manier gezien als andere natuurlijke fenomenen en het best begrepen door te kijken naar correlaties en overeenkomsten. Ziekte werd gezien als een verstoring in de balans van Yin en Yang en de Vijf Principes veroorzaakt door emoties, warmte of koud, of andere invloeden. Therapie is dus afhankelijk van een nauwkeurige diagnose van de oorzaak van de onbalans.


Yin Yang symboolVolgens de legende van wat de Gele Keizer zei

Het principe van Yin en Yang is de basis van het hele universum. Het ligt ten grondslag aan alles in de schepping. Het brengt de ontwikkeling over van het ouderschap, het is de wortel en de bron van leven en dood en is gevonden met de tempels van de goden. Om ziekte te behandelen en te genezen moet men zoeken naar de oorsprong.

Hemel is gemaakt door de concentratie van Yang, de kracht van het licht, de aarde werd gemaakt door de concentratie van Yin, de kracht van de duisternis. Yang staat voor vrede en sereniteit, Yin staat voor verwarring en onrust, Yang staat voor vernietiging, Yin staat voor het behoud, Yang brengt desintegratie, Yin geeft vormen aan dingen......

Het zuivere en heldere element van licht manifesteert zich in de bovenste streek en de troebele elementen van de duisternis komen tot uiting in de lagere openingen. Yang, het element van licht, ontstaat in de poriën. Yin, het element van de duisternis, beweegt binnen de vijf ingewanden. Yang, de heldere kracht van het licht wordt vertegenwoordigd door de vier extremiteiten- en Yin de troebele kracht van de duisternis bezit de kracht van de zes schatten van de natuur.

Water is een belichaming van Yin, en vuur is een belichaming van Yang. Yang creëert de lucht, terwijl Yin de zintuigen creëert die bij het fysieke lichaam hoort. Wanneer het fysieke lichaam sterft, is de geest weer in de lucht, in zijn natuurlijke omgeving. De geest ontvangt zijn voeding door de lucht, en het lichaam krijgt zijn voeding via de zintuigen. Als Yang te sterk is dan kan Yin te zwak zijn. Als Yin bijzonder sterk is dan kan Yang geneigd zijn zwak te zijn.

Als de mannelijke kracht te overweldigend is dan is daar buitensporige hitte. Als de vrouwelijke kracht te overweldigend is dan zal er overmatige koude zijn. Herhaalde blootstelling aan overmatige warmte zal rillingen veroorzaken. Koude beschadigd het lichaam, terwijl warmte de geest beschadigd. Als de geest wordt gekwetst zal er ernstige pijn volgen. Wanneer het lichaam verwond is, zal er een zwelling volgen. Dus wanneer ernstige pijn als eerste verschijnt en de zwelling komt later, dan kun je er van uit gaan dat een disharmonie in de geest schade heeft aangericht aan het lichaam. Net zo als een zwelling eerst verschijnt en ernstige pijn wordt later gevoeld, kan men zeggen dat een disfunctie in het lichaam de geest heeft bezeerd ....

De natuur heeft vier seizoenen en vijf elementen. Om een lang leven te garanderen moeten deze seizoenen en elementen de kracht van de schepping in koude, hitte, droogte, vocht en wind opslaan. De mens heeft vijf organen waarin deze vijf klimaten omgezet worden in vreugde, woede, sympathie, verdriet en angst. De emoties van vreugde en woede zijn schadelijk voor de geest net zoals koude en hitte schadelijk zijn voor het lichaam. Gewelddadige woede put Yin uit, gewelddadige vreugde put Yang uit. Wanneer opstandige emoties naar de hemel reizen dan stopt de puls en verlaat het lichaam. Wanneer vreugde en woede zonder matiging zijn, dan koude en hitte overtreffen alle maatregelen en het leven is niet meer veilig. Yin en Yang moeten in gelijke mate worden gerespecteerd.


De betekenis van Yin en Yang


Oorsprong van Yin Yang. Waar komt het Symbool van Yin Yang vandaan?

Yin Yang is een bekende Chinese symbool van Yin Yang. Soms heet het Tai-Chi symbool. De Tai-Chi is van I-Ching. De I-Tjing is het grootste fundament van de Chinese filosofie. Het is de ontwikkeling van de natuurlijke verschijnselen van ons universum. Omdat I-Ching uit de natuur komt, wordt aangenomen dat het natuurlijk en gemakkelijk te begrijpen is.

De Chinese karakters van I-Ching zijn I-Ching. De tweede karakter betekent een boek, een diepgaand boek. Het eerste karakter betekent gemak of verandering. Aangezien I-Ching makkelijk is, noemen sommige mensen het als "Het boek van gemak" of "Het boek van verandering".

Het originele Chinese karakter is , wat een symbool is dat de zon (boven) en de maan (onder) verenigt. Het is makkelijker voor mensen om de filosofie te begrijpen door te praten over de zon (Yang), maan (Yin) en het universum. Na het observeren van het universum, vond het oude China dat het universum elke dag verandert. Hoewel het elke dag verandert, heeft het ook seizoensgebonden en jaarlijkse cycli. Uit deze cycli zijn de onveranderlijke regels gemaakt.

Door het observeren van de hemel, het opnemen van de standpunten van de Grote Beer en kijken naar de schaduw van de zon van een 8-foot paal (Chinese meting), het oude China bepaalde de vier richtingen. De richting van de zonsopgang is het Oosten, de richting van zonsondergang is het Westen, de richting van de kortste schaduw is het Zuiden en de richting van de langste schaduw is het Noorden. In de nacht, de richting van de Polaris ster is het Noorden.


Polaris ster


Ze noteerde de seizoensgebonden veranderingen. Wanneer de Grote Beer naar het Oosten wijst is het lente, wanneer de Grote Beer naar het zuiden wijst is het zomer, wanneer de Grote Beer naar het Westen wijst is het herfst, wanneer de Grote Beer naar het Noorden wijst is het winter.


Bij het observeren van de cyclus van de Zon gebruikte het oude China gewoon een paal van ongeveer 8 foot (2,43m) lang, loodrecht op de grond geplaatst en noteerde de posities van de schaduw. Toen baseerde ze de lengte van een jaar op 365.25 dagen. Ze verdeelden zelfs de jaarlijkse cyclus in 24 segmenten, met inbegrip van de Lente equinox (equinox = een tijdstip), Herfst-equinox, Zomer Zonnewende en de Winter Zonnewende, met behulp van de zonsopgang en de positie van de Grote Beer.

Ze gebruikten zes concentrische cirkels (concentrische cirkels raken elkaar niet), markeerde de 24-Segment punten, verdeelde de cirkels in 24 sectoren en noteerde elke dag de lengte van de schaduw. De kortste schaduw is te vinden op de dag van de zomerzonnewende. De langste schaduw is te vinden op de dag van de winterzonnewende. Na het aansluiten van alle lijnen en men het Yin gedeelte vanaf de Zomerzonnewende tot aan de Winterzonnewende verduisterde, ziet de zongrafiek eruit als hieronder. De ecliptica hoek 23 26 '19" van de aarde is te zien in deze grafiek.


Yin en Yang, Zomerzonnewende en Winterzonnewende


De ecliptica is de schijnbare baan rond de aarde van de zon. Het is gekanteld ten opzichte van de evenaar. De waarde van de helling van de ecliptica is ongeveer 23 26 '19" in het jaar 2000.


Ecliptic


Door het draaien van de zon grafiek en het positioneren van de winterzonnewende op de bodem, zal het er ongeveer zo uit hebben gezien
Het lichtgekleurde gebied dat meer zonlicht aangeeft heet Yang (zon). Het donkergekleurd gebied heeft minder zonlicht maar meer maanlicht en heet Yin (maan). Yang is als man. Yin is als vrouw. Yang zou niet groeien zonder Yin. Yin kan niet bevallen zonder Yang. Yin begint (is geboren) bij de Zomerzonnewende en Yang begint (is geboren) bij de Winterzonnewende. Daarom is er een cirkel Yin aangegeven op de Zomerzonnewende positie. Een andere kleine cirkel Yang is aangegeven op de winterzonnewende positie. Deze twee kleine cirkels zien er uit als twee vissen ogen.


In het algemeen is Yin Yang een Chinees weergave van het gehele fenomeen hemel. Het bevat de cyclus van de zon, vier seizoenen, 24-Segment Chi, het fundament van de I-Ching en de Chinese kalender.


De Vijf Principes van Yin en Yang

1. Alles heeft een Yin-kant en een Yang-kant
Bijvoorbeeld: vrouwelijk en mannelijk, nacht en dag, koud en heet, enz ...

2. Elk Yin- en Yang-aspect kan steeds weer opnieuw in Yin en Yang verdeeld worden
Bijvoorbeeld: Een interessant voorbeeld van de dynamiek van yin en yang vindt men in de Chinese geneeskunst, van de lever stelt men dat deze yang bevat binnen het yin. Omdat de lever bloed opslaat, heeft de lever ook de yin-kwaliteit van vasthouden. Maar omdat de lever ook het Qi beweegt, heeft hij ook de yang-kwaliteit van beweging. De lever is dus zowel een yin- als een yang-orgaan.

3. Yin en Yang scheppen elkaar
Yin kan niet bestaan zonder Yang en Yang niet zonder Yin.
Bijvoorbeeld: Dag wordt nacht en nacht wordt dag.

4. Yin en Yang reguleren elkaar
Yin en Yang houden elkaar binnen de perken, ze controleren elkaar en vullen elkaar aan.

5. Yin en Yang gaan in elkaar over
"Om in te krimpen is het nodig eerst uit te zetten.
Om te kunnen verzwakken is het nodig eerst te versterken.
Om te kunnen vernietigen is het nodig eerst op te bouwen.
Om te kunnen behouden is het nodig eerst los te laten".
LAO TZE


Yin Yang
nacht dag
donker licht
maan zon
vrouwelijk mannelijk
links rechts
zwart wit
lichaam geest
ruimte tijd
passief agressief
leeg vol
intrekken uitstrekken
opwaarts neerwaarts
zacht hard
verdedigen aanvallen
sluiten openen
binnen buiten
inademen uitademen
koud warm
water vuur
vlak rond
bloed Qi
bleek gezicht rood gezicht
nat droog
vasthouden loslaten
langzaam snel

Qi (ook wel ch'i, chi, ki of gi) is een fundamenteel concept uit de Chinese cultuur, doorgaans gedefinieerd als adem, levenskracht, vitale energie of spirituele energie dat deel uitmaakt van alles wat bestaat. Verwijzingen naar qi of soortgelijke filosofische concepten als een soort van metafysische energie die levende wezens in stand houdt, vormen onderdeel van veel religies, vooral in Azië.Quote van de dag

Spiritueel Ontwaken

Eigenwaarde

Trek eens een Spirituele dagkaart

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op:

Yin Yang

De betekenis van Yin en Yang

Yin Yang - Black and White Dit symbool (Yin-Yang) vertegenwoordigt een oud Chinees begrip van hoe dingen werken. De buitenste cirkel staat voor "alles", terwijl de zwarte en witte vormen binnen de cirkel de interactie van twee energieën vertegenwoordigen, genaamd "yin" (zwart) en "yang" (wit), wat alles laat gebeuren. Ze zijn niet volledig zwart of wit, net zoals de dingen in het leven niet volledig zwart of wit zijn, en ze kunnen niet zonder elkaar bestaan.

Terwijl "yin" donkere, passieve, naar beneden, koud, samentrekkend en zwak zou zijn, is "yang" helder, actief, omhoog, warm, uitbreidend en sterk.

De oorsprong van yin en yang ligt duizenden jaren terug. Het principe wordt voor het eerst genoemd in de I-Ching, die stamt ongeveer 700 tot 1000 jaar voor Chr. De vorm van yin en yang delen het symbool, eigenlijk geeft het je een gevoel van de voortdurende beweging van deze twee energieën, yin naar yang en yang naar yin, waardoor alles kan gebeuren: net als dingen die uitzetten en krimpen en de temperatuur verandert van warm naar koud.


De Yin-Yang in de geneeskunde

De begrippen Yin en Yang en de Vijf Principes voorzien het intellectuele kader voor een groot deel van het Chinese wetenschappelijk denken, vooral op de gebieden als biologie en geneeskunde. De organen van het lichaam worden onderling in dezelfde soort manier gezien als andere natuurlijke fenomenen en het best begrepen door te kijken naar correlaties en overeenkomsten. Ziekte werd gezien als een verstoring in de balans van Yin en Yang en de Vijf Principes veroorzaakt door emoties, warmte of koud, of andere invloeden. Therapie is dus afhankelijk van een nauwkeurige diagnose van de oorzaak van de onbalans.


Yin Yang symboolVolgens de legende van wat de Gele Keizer zei

Het principe van Yin en Yang is de basis van het hele universum. Het ligt ten grondslag aan alles in de schepping. Het brengt de ontwikkeling over van het ouderschap, het is de wortel en de bron van leven en dood en is gevonden met de tempels van de goden. Om ziekte te behandelen en te genezen moet men zoeken naar de oorsprong.

Hemel is gemaakt door de concentratie van Yang, de kracht van het licht, de aarde werd gemaakt door de concentratie van Yin, de kracht van de duisternis. Yang staat voor vrede en sereniteit, Yin staat voor verwarring en onrust, Yang staat voor vernietiging, Yin staat voor het behoud, Yang brengt desintegratie, Yin geeft vormen aan dingen......

Het zuivere en heldere element van licht manifesteert zich in de bovenste streek en de troebele elementen van de duisternis komen tot uiting in de lagere openingen. Yang, het element van licht, ontstaat in de poriën. Yin, het element van de duisternis, beweegt binnen de vijf ingewanden. Yang, de heldere kracht van het licht wordt vertegenwoordigd door de vier extremiteiten- en Yin de troebele kracht van de duisternis bezit de kracht van de zes schatten van de natuur.

Water is een belichaming van Yin, en vuur is een belichaming van Yang. Yang creëert de lucht, terwijl Yin de zintuigen creëert die bij het fysieke lichaam hoort. Wanneer het fysieke lichaam sterft, is de geest weer in de lucht, in zijn natuurlijke omgeving. De geest ontvangt zijn voeding door de lucht, en het lichaam krijgt zijn voeding via de zintuigen. Als Yang te sterk is dan kan Yin te zwak zijn. Als Yin bijzonder sterk is dan kan Yang geneigd zijn zwak te zijn.

Als de mannelijke kracht te overweldigend is dan is daar buitensporige hitte. Als de vrouwelijke kracht te overweldigend is dan zal er overmatige koude zijn. Herhaalde blootstelling aan overmatige warmte zal rillingen veroorzaken. Koude beschadigd het lichaam, terwijl warmte de geest beschadigd. Als de geest wordt gekwetst zal er ernstige pijn volgen. Wanneer het lichaam verwond is, zal er een zwelling volgen. Dus wanneer ernstige pijn als eerste verschijnt en de zwelling komt later, dan kun je er van uit gaan dat een disharmonie in de geest schade heeft aangericht aan het lichaam. Net zo als een zwelling eerst verschijnt en ernstige pijn wordt later gevoeld, kan men zeggen dat een disfunctie in het lichaam de geest heeft bezeerd ....

De natuur heeft vier seizoenen en vijf elementen. Om een lang leven te garanderen moeten deze seizoenen en elementen de kracht van de schepping in koude, hitte, droogte, vocht en wind opslaan. De mens heeft vijf organen waarin deze vijf klimaten omgezet worden in vreugde, woede, sympathie, verdriet en angst. De emoties van vreugde en woede zijn schadelijk voor de geest net zoals koude en hitte schadelijk zijn voor het lichaam. Gewelddadige woede put Yin uit, gewelddadige vreugde put Yang uit. Wanneer opstandige emoties naar de hemel reizen dan stopt de puls en verlaat het lichaam. Wanneer vreugde en woede zonder matiging zijn, dan koude en hitte overtreffen alle maatregelen en het leven is niet meer veilig. Yin en Yang moeten in gelijke mate worden gerespecteerd.


De betekenis van Yin en Yang


Oorsprong van Yin Yang. Waar komt het Symbool van Yin Yang vandaan?

Yin Yang is een bekende Chinese symbool van Yin Yang. Soms heet het Tai-Chi symbool. De Tai-Chi is van I-Ching. De I-Tjing is het grootste fundament van de Chinese filosofie. Het is de ontwikkeling van de natuurlijke verschijnselen van ons universum. Omdat I-Ching uit de natuur komt, wordt aangenomen dat het natuurlijk en gemakkelijk te begrijpen is.

De Chinese karakters van I-Ching zijn I-Ching. De tweede karakter betekent een boek, een diepgaand boek. Het eerste karakter betekent gemak of verandering. Aangezien I-Ching makkelijk is, noemen sommige mensen het als "Het boek van gemak" of "Het boek van verandering".

Het originele Chinese karakter is , wat een symbool is dat de zon (boven) en de maan (onder) verenigt. Het is makkelijker voor mensen om de filosofie te begrijpen door te praten over de zon (Yang), maan (Yin) en het universum. Na het observeren van het universum, vond het oude China dat het universum elke dag verandert. Hoewel het elke dag verandert, heeft het ook seizoensgebonden en jaarlijkse cycli. Uit deze cycli zijn de onveranderlijke regels gemaakt.

Door het observeren van de hemel, het opnemen van de standpunten van de Grote Beer en kijken naar de schaduw van de zon van een 8-foot paal (Chinese meting), het oude China bepaalde de vier richtingen. De richting van de zonsopgang is het Oosten, de richting van zonsondergang is het Westen, de richting van de kortste schaduw is het Zuiden en de richting van de langste schaduw is het Noorden. In de nacht, de richting van de Polaris ster is het Noorden.


Polaris ster


Ze noteerde de seizoensgebonden veranderingen. Wanneer de Grote Beer naar het Oosten wijst is het lente, wanneer de Grote Beer naar het zuiden wijst is het zomer, wanneer de Grote Beer naar het Westen wijst is het herfst, wanneer de Grote Beer naar het Noorden wijst is het winter.


Bij het observeren van de cyclus van de Zon gebruikte het oude China gewoon een paal van ongeveer 8 foot (2,43m) lang, loodrecht op de grond geplaatst en noteerde de posities van de schaduw. Toen baseerde ze de lengte van een jaar op 365.25 dagen. Ze verdeelden zelfs de jaarlijkse cyclus in 24 segmenten, met inbegrip van de Lente equinox (equinox = een tijdstip), Herfst-equinox, Zomer Zonnewende en de Winter Zonnewende, met behulp van de zonsopgang en de positie van de Grote Beer.

Ze gebruikten zes concentrische cirkels (concentrische cirkels raken elkaar niet), markeerde de 24-Segment punten, verdeelde de cirkels in 24 sectoren en noteerde elke dag de lengte van de schaduw. De kortste schaduw is te vinden op de dag van de zomerzonnewende. De langste schaduw is te vinden op de dag van de winterzonnewende. Na het aansluiten van alle lijnen en men het Yin gedeelte vanaf de Zomerzonnewende tot aan de Winterzonnewende verduisterde, ziet de zongrafiek eruit als hieronder. De ecliptica hoek 23 26 '19" van de aarde is te zien in deze grafiek.


Yin en Yang, Zomerzonnewende en Winterzonnewende


De ecliptica is de schijnbare baan rond de aarde van de zon. Het is gekanteld ten opzichte van de evenaar. De waarde van de helling van de ecliptica is ongeveer 23 26 '19" in het jaar 2000.


Ecliptic


Door het draaien van de zon grafiek en het positioneren van de winterzonnewende op de bodem, zal het er ongeveer zo uit hebben gezien
Het lichtgekleurde gebied dat meer zonlicht aangeeft heet Yang (zon). Het donkergekleurd gebied heeft minder zonlicht maar meer maanlicht en heet Yin (maan). Yang is als man. Yin is als vrouw. Yang zou niet groeien zonder Yin. Yin kan niet bevallen zonder Yang. Yin begint (is geboren) bij de Zomerzonnewende en Yang begint (is geboren) bij de Winterzonnewende. Daarom is er een cirkel Yin aangegeven op de Zomerzonnewende positie. Een andere kleine cirkel Yang is aangegeven op de winterzonnewende positie. Deze twee kleine cirkels zien er uit als twee vissen ogen.


In het algemeen is Yin Yang een Chinees weergave van het gehele fenomeen hemel. Het bevat de cyclus van de zon, vier seizoenen, 24-Segment Chi, het fundament van de I-Ching en de Chinese kalender.


De Vijf Principes van Yin en Yang

1. Alles heeft een Yin-kant en een Yang-kant
Bijvoorbeeld: vrouwelijk en mannelijk, nacht en dag, koud en heet, enz ...

2. Elk Yin- en Yang-aspect kan steeds weer opnieuw in Yin en Yang verdeeld worden
Bijvoorbeeld: Een interessant voorbeeld van de dynamiek van yin en yang vindt men in de Chinese geneeskunst, van de lever stelt men dat deze yang bevat binnen het yin. Omdat de lever bloed opslaat, heeft de lever ook de yin-kwaliteit van vasthouden. Maar omdat de lever ook het Qi beweegt, heeft hij ook de yang-kwaliteit van beweging. De lever is dus zowel een yin- als een yang-orgaan.

3. Yin en Yang scheppen elkaar
Yin kan niet bestaan zonder Yang en Yang niet zonder Yin.
Bijvoorbeeld: Dag wordt nacht en nacht wordt dag.

4. Yin en Yang reguleren elkaar
Yin en Yang houden elkaar binnen de perken, ze controleren elkaar en vullen elkaar aan.

5. Yin en Yang gaan in elkaar over
"Om in te krimpen is het nodig eerst uit te zetten.
Om te kunnen verzwakken is het nodig eerst te versterken.
Om te kunnen vernietigen is het nodig eerst op te bouwen.
Om te kunnen behouden is het nodig eerst los te laten".
LAO TZE


Yin Yang
nacht dag
donker licht
maan zon
vrouwelijk mannelijk
links rechts
zwart wit
lichaam geest
ruimte tijd
passief agressief
leeg vol
intrekken uitstrekken
opwaarts neerwaarts
zacht hard
verdedigen aanvallen
sluiten openen
binnen buiten
inademen uitademen
koud warm
water vuur
vlak rond
bloed Qi
bleek gezicht rood gezicht
nat droog
vasthouden loslaten
langzaam snel

Qi (ook wel ch'i, chi, ki of gi) is een fundamenteel concept uit de Chinese cultuur, doorgaans gedefinieerd als adem, levenskracht, vitale energie of spirituele energie dat deel uitmaakt van alles wat bestaat. Verwijzingen naar qi of soortgelijke filosofische concepten als een soort van metafysische energie die levende wezens in stand houdt, vormen onderdeel van veel religies, vooral in Azië.Quote van de dag

Bol AlgemeenBol Algemeen

De Wet van Aantrekking

Trek eens een Zigeuner dagkaart

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op: