Helderziende Paragnosten voor Spiritualiteit en Bewustwording

Emoties - Wat zijn Emoties

Emoties hoe ga je ermee om?

Emoties worden door mensen op verschillende manieren gedefinieerd. Sommigen maken een onderscheid tussen emoties en gevoelens, dat een gevoel het antwoord is van de emotie en dat de emotie de situatie of ervaring omvat. Emoties werken op vele niveaus. Ze hebben zowel een fysiek aspect als een psychologisch aspect. Emoties werken in elk deel van een persoon (voelen en handelen), ze beïnvloeden vele aspecten van een persoon en de persoon beïnvloed vele aspecten van de emoties.

Emoties zijn waarschuwingssystemen van mensen, over wat er nu echt gaande is, emoties zijn onze meest betrouwbare indicatoren van hoe de dingen gaan in ons leven. Emoties helpen ons op het juiste spoor te blijven door ervoor te zorgen dat we geleid worden door meer dan de mentale verstandelijke vermogens van het denken, waarnemen, redeneren en geheugen.


Emoties wat zijn dat

Photo by David Garrison on Pexels (25-09-2023)Waarom moeite met emoties

Emoties beheersen je denken, je gedrag en je acties. Emoties beïnvloeden je fysieke lichaam net zoveel als je lichaam je gevoelens en je denken beïnvloeden. Mensen die hun emoties negeren, afwijzen, onderdrukken of juist hun emoties uiten stellen zich bloot aan lichamelijke ziekte. Emoties die niet worden gevoeld en losgelaten maar begraven worden in het lichaam of in de aura kan leiden tot ernstige ziekte. Negatieve emoties zoals angst, bezorgdheid, negativiteit, frustratie en depressie veroorzaken chemische reacties in het lichaam, deze chemische stoffen die vrijkomen zijn heel anders dan wanneer je je positief voelt, blij, tevreden, geliefd of geaccepteerd.


Je geloof systeem - je overtuigingen

Veel van ons gedrag ligt ten grondslag van ons geloofssysteem. Dit systeem binnen ons filtert wat we zien en horen, beïnvloed ons hoe we ons gedragen in het dagelijks leven. Er zijn vele andere elementen die ons leven beïnvloeden, met inbegrip van vorige levens met hun kern kwesties, zijn we in dit leven gekomen voor de oplossing, maar ons geloofssysteem in dit leven heeft een grote invloed op wat we denken en doen.

Jouw geloof systeem beïnvloedt je waarnemingen, hoe je interpreteert wat je ziet, hoort of voelt. Bijvoorbeeld, een persoon die verheven wordt door een boze man of vrouw, zal in de toekomst mensen bekijken met de overtuiging dat boosheid slecht is of dat het iets is om te vrezen. Een ander voorbeeld is dat als iemand heel intelligent is maar nooit is aangemoedigd of geëerd voor zijn intelligentie gelooft dat hij dom is.

Het kost veel werk om naar jezelf te kijken en je beperkende overtuigingen te indentificeren die je leven op een negatieve manier beïnvloeden. Echter wetende dat je overtuigingen je een deugdelijke basis voor emotionele vrijheid geven.


Andere mensen, plaatsen en dingen kunnen niet veranderen wat "JIJ" voelt

De enige persoon die kan veranderen wat je voelt is jij, is jezelf. Een nieuwe relatie, een nieuw huis, een nieuwe auto, een nieuwe baan, deze dingen kunnen je even afleiden van je gevoelens maar geen enkele andere persoon, geen materieel bezit, geen activiteit kan verwijderen, loslaten of wijzigen hoe je je voelt.

Hoe vaak hoor je mensen dingen zeggen zoals "als ik genoeg geld heb, zal ik niet meer bang zijn" alleen om er achter te komen dat er nooit genoeg geld zal zijn om te stoppen met bang zijn. Of "als ik in een veilige relatie heb zal ik me niet meer eenzaam voelen", om er achter te komen dat ze nog steeds eenzaam zijn, ongeacht hun relatie. We moeten begrijpen dat we onze gevoelens meenemen, waar we ook gaan. Een nieuwe jurk, een nieuw huis, een nieuwe baan, geen van deze dingen veranderen hoe we ons voelen. Onze gevoelens blijven binnen ons totdat we ze loslaten.


Twee fundamentele emoties - Liefde en Angst

Er zijn volgens helderziende paragnosten slechts twee fundamentele emoties die we allemaal ervaren, liefde en angst. Alle andere emoties zijn variaties van deze twee emoties. Gedachten en gedrag komen beide voort uit liefde of uit angst. Woede, controle, verdriet, depressie, ontoereikendheid, verwarring, pijn, eenzaamheid, schuld, schaamte, enz, het zijn allemaal op angst gabaseerde emoties. Emoties zoals vreugde, geluk, zorg, vertrouwen, mededogen, waarheid, tevredenheid, voldoening, enz, deze zijn op liefde gebaseerde emoties.

Er zijn verschillende gradaties van intensiteit van beide soorten emoties, sommige zijn mild, andere matig en weer andere zijn sterk in intensiteit. Bijvoorbeeld, woede in een milde vorm kan worden gevoeld als afschuw of ontzetting, op een gematigd niveau als beledigend of geïrriteerd en op een intens niveau als woede of haat. En de emotie die altijd ten grondslag ligt aan woede is angst.


Lichamelijke effecten van emoties

Emoties hebben een direct effect op hoe ons lichaam werkt. Angst gebaseerde emoties stimuleren de vrijlating van een set chemicaliën, terwijl liefde gebaseerde emoties een hele andere set van gemicaliën loslaten. Als de op angst gebaseerde emoties langdurig of chronisch zijn dan beschadigen ze de chemische systemen, het immuunsysteem, het endocriene systeem en elk ander systeem in je lichaam. Ons immuunsysteem verzwakt en diverse ziekten dienen zich aan.


Je kan je emoties niet beheersen

Je kan je emoties niet veranderen of beheersen. Je kan leren om je emoties waar te nemen, maar je kan ze niet beheersen.

Denk aan die mensen die ogenschijnlijk normaal lijken te functioneren en dan op een zeker moment exploderen in woede op iets dat betrekkelijk onbeduidend en onschuldig lijkt. Dat is een teken van iemand die probeert om zijn emoties te beheersen of te onderdrukken, maar zijn onderdrukte emoties zijn ontsnapt.

Hoe meer iemand probeert om zijn emoties te beheersen, des te meer weerstand hij ondervindt, en de meer angstige mensen ondervinden het tenslotte als verlies van emotionele controle. Het is een vicieuze cirkel.

Het is belangrijk om politiek correct te zijn. En dat betekent niet uitdagend of oneens met wat de gemiddelde persoon denkt. Het betekent niet uiten van negatieve emoties in het openbaar. Je emoties tonen in het openbaar is een groot teken van zwakte. Mensen voelen zich ongemakkelijk met mensen die sterke emoties uiten. We zijn een samenleving die is geleerd om zijn emoties te verbergen, om ons te schamen of om bang te zijn voor onze emoties. Ongeacht of we zijn geboren met onze emoties of dat we met onze emoties moeten leven. Dit betekent dat we onze emoties moeten leren kennen, met ze te zijn, en ze los te laten.


Emoties en emotionele mishandeling

Emotionele mishandeling is een vorm van geweld in relaties. Emotionele mishandeling is net zo geweldadig en ernstig als lichamelijke mishandeling maar wordt vaak genegeerd of geminimaliseerd omdat fysiek geweld afwezig is. Emotionele mishandeling kan één of elk van de volgende elementen bevatten, het kan afwijzing zijn van een persoon op zijn waarde, iemand vernederen in welk opzicht dan ook is emotionele mishandeling, belachelijk maken, bespotten en beledigend gedrag. Terroriseren of isoleren van een persoon is diep beldedigend en gebeurt vaak bij kinderen, volwassenen en bij ouderen. Iemand uitbuiten is verkeerd. Het ontkennen van iemand anders zijn emotionele reactie is beledigend. De "stille behandeling" is een wrede manier van het controleren van mensen en situaties. Waar controle is, is geen liefde, alleen maar angst.

Als je leeft in een situatie met emotioneel misbruik zoek dan hulp, ofwel bij een professional of één van de vele nuttige organisaties die aanwezig zijn in de meeste gemeenschappen.


Hoe we emoties onderdrukken

Als we een ervaring hebben gehad die we pijnlijk of moeilijk vinden en we kunnen niet met de pijn omgaan of we zijn er bang voor, ontkennen we vaak deze emotie doordat we het druk hebben, we sporten meer, we drinken of eten een beetje meer, of we doen alsof het nooit gebeurt is. Als we dat doen dan voelen we de emotie niet en dit resulteert in wat onderdrukking genoemd wordt, onderdrukte of begraven emoties. Deze gevoelens blijven in onze spieren, gewrichtsbanden, maag, middenrif, aura's, enz, bestaan. Deze emoties blijven begraven in ons totdat we deze emoties naar de oppervlakte brengen, ze te voelen ze te herkennen en ze dus los te laten. Emoties die al heel lang begraven zijn, zijn de emoties die kunnen leiden tot lichamelijke ziekte.

Hieronder staan een paar voorbeelden van de methoden die mensen gebruiken om te voorkomen dat zij hun emoties voelen.


Symptomen van onderdrukte emoties

Het kost veel energie om emoties te onderdrukken en begraven te houden. Als je je emoties blijft begraven voor een langere periode van tijd verlaag je je trillingen en lagere trillingen leiden tot ziekte en een versneld verouderingsproces. Begraven emoties creëren vermoeidheid en depressie.

Hieronder staan een paar belangrijke symptomen van begraven en onderdrukte emoties.


Effecten van Onderdrukte of Begraven Emoties

Onderdrukte of begraven emoties kunnen grote problemen in het fysieke lichaam en energetische systemen veroorzaken. Ze beïnvloeden al je relaties en vooral je vermogen om spiritueel te groeien en op een hoger niveau van bewustzijn te komen.

Onderdrukte emoties op lange termijn kan leiden tot ernstige ziekten zoals kanker, artritis, chronische vermoeidheid en vele andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Aangezien onderdrukte emoties kunnen rusten, hetzij in je lichaam of aura kunnen ze gaten veroorzaken in je aura waardoor er energie weglekt en vermoedheid plaatsvindt, een gevoel van kwetsbaarheid en een laag zelfvertouwen.

Als je onderdrukte emoties hebt, je gedrag en reacties op gebeurtenissen in het heden zijn ook je gedrag en reacties op gebeurtenissen uit het verleden. Dit heeft een negatief effect op alle relaties in je leven. Je kan in het heden niet volledig aanwezig zijn met mensen waarvan je houdt totdat je je emoties uit het verleden hebt losgelaten. Je onderdrukte je emoties omdat ze te pijnlijk en te moeilijk waren om ze te beheersen, je reacties op gebeurtenissen van vandaag worden beïnvloed door deze pijn en de pijn die begraven was in je lichaam.

Het kost veel energie om emoties te begraven en om ze begraven te houden. Er is niet veel energie over voor andere activiteiten als je je energie blijft gebruiken om die emoties te onderdrukken. Van nature willen begraven emoties naar de oppervlakte komen zodat je bewust van hen wordt, hen te voelen (ervaren) en los te laten. Je werkt heel hard om ze onderdrukt te houden.

Ons daadwerkelijke doel op moeder aarde is om ons bewustzijn constant te verhogen en te leven op een meer spirituele en op liefde gebaseerd leven. Hoe hoger het bewustzijn van iemand is, hoe hoger de mate van spiritualiteit in zijn of haar leven. Hoe hoger de spiritualiteit hoe dichter we zijn bij wat we horen te zijn, een volledig geïntegreerde en liefdevol mens. Je kan niet verschuiven naar hogere niveaus van bewustzijn zolang je nog grote negatieve emoties in je hebt begraven.


Auteur: Mary Kuru - www.mkprojects.comEmotionele bagage loslaten

Quote van de dag

Negativiteit loslaten

Eigenwaarde

Trek eens een Tarot dagkaart

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op:

Emoties - Wat zijn Emoties

Emoties hoe ga je ermee om?

Emoties worden door mensen op verschillende manieren gedefinieerd. Sommigen maken een onderscheid tussen emoties en gevoelens, dat een gevoel het antwoord is van de emotie en dat de emotie de situatie of ervaring omvat. Emoties werken op vele niveaus. Ze hebben zowel een fysiek aspect als een psychologisch aspect. Emoties werken in elk deel van een persoon (voelen en handelen), ze beïnvloeden vele aspecten van een persoon en de persoon beïnvloed vele aspecten van de emoties.

Emoties zijn waarschuwingssystemen van mensen, over wat er nu echt gaande is, emoties zijn onze meest betrouwbare indicatoren van hoe de dingen gaan in ons leven. Emoties helpen ons op het juiste spoor te blijven door ervoor te zorgen dat we geleid worden door meer dan de mentale verstandelijke vermogens van het denken, waarnemen, redeneren en geheugen.


Emoties wat zijn dat

Photo by David Garrison on Pexels (25-09-2023)Waarom moeite met emoties

Emoties beheersen je denken, je gedrag en je acties. Emoties beïnvloeden je fysieke lichaam net zoveel als je lichaam je gevoelens en je denken beïnvloeden. Mensen die hun emoties negeren, afwijzen, onderdrukken of juist hun emoties uiten stellen zich bloot aan lichamelijke ziekte. Emoties die niet worden gevoeld en losgelaten maar begraven worden in het lichaam of in de aura kan leiden tot ernstige ziekte. Negatieve emoties zoals angst, bezorgdheid, negativiteit, frustratie en depressie veroorzaken chemische reacties in het lichaam, deze chemische stoffen die vrijkomen zijn heel anders dan wanneer je je positief voelt, blij, tevreden, geliefd of geaccepteerd.


Je geloof systeem - je overtuigingen

Veel van ons gedrag ligt ten grondslag van ons geloofssysteem. Dit systeem binnen ons filtert wat we zien en horen, beïnvloed ons hoe we ons gedragen in het dagelijks leven. Er zijn vele andere elementen die ons leven beïnvloeden, met inbegrip van vorige levens met hun kern kwesties, zijn we in dit leven gekomen voor de oplossing, maar ons geloofssysteem in dit leven heeft een grote invloed op wat we denken en doen.

Jouw geloof systeem beïnvloedt je waarnemingen, hoe je interpreteert wat je ziet, hoort of voelt. Bijvoorbeeld, een persoon die verheven wordt door een boze man of vrouw, zal in de toekomst mensen bekijken met de overtuiging dat boosheid slecht is of dat het iets is om te vrezen. Een ander voorbeeld is dat als iemand heel intelligent is maar nooit is aangemoedigd of geëerd voor zijn intelligentie gelooft dat hij dom is.

Het kost veel werk om naar jezelf te kijken en je beperkende overtuigingen te indentificeren die je leven op een negatieve manier beïnvloeden. Echter wetende dat je overtuigingen je een deugdelijke basis voor emotionele vrijheid geven.


Andere mensen, plaatsen en dingen kunnen niet veranderen wat "JIJ" voelt

De enige persoon die kan veranderen wat je voelt is jij, is jezelf. Een nieuwe relatie, een nieuw huis, een nieuwe auto, een nieuwe baan, deze dingen kunnen je even afleiden van je gevoelens maar geen enkele andere persoon, geen materieel bezit, geen activiteit kan verwijderen, loslaten of wijzigen hoe je je voelt.

Hoe vaak hoor je mensen dingen zeggen zoals "als ik genoeg geld heb, zal ik niet meer bang zijn" alleen om er achter te komen dat er nooit genoeg geld zal zijn om te stoppen met bang zijn. Of "als ik in een veilige relatie heb zal ik me niet meer eenzaam voelen", om er achter te komen dat ze nog steeds eenzaam zijn, ongeacht hun relatie. We moeten begrijpen dat we onze gevoelens meenemen, waar we ook gaan. Een nieuwe jurk, een nieuw huis, een nieuwe baan, geen van deze dingen veranderen hoe we ons voelen. Onze gevoelens blijven binnen ons totdat we ze loslaten.


Twee fundamentele emoties - Liefde en Angst

Er zijn volgens helderziende paragnosten slechts twee fundamentele emoties die we allemaal ervaren, liefde en angst. Alle andere emoties zijn variaties van deze twee emoties. Gedachten en gedrag komen beide voort uit liefde of uit angst. Woede, controle, verdriet, depressie, ontoereikendheid, verwarring, pijn, eenzaamheid, schuld, schaamte, enz, het zijn allemaal op angst gabaseerde emoties. Emoties zoals vreugde, geluk, zorg, vertrouwen, mededogen, waarheid, tevredenheid, voldoening, enz, deze zijn op liefde gebaseerde emoties.

Er zijn verschillende gradaties van intensiteit van beide soorten emoties, sommige zijn mild, andere matig en weer andere zijn sterk in intensiteit. Bijvoorbeeld, woede in een milde vorm kan worden gevoeld als afschuw of ontzetting, op een gematigd niveau als beledigend of geïrriteerd en op een intens niveau als woede of haat. En de emotie die altijd ten grondslag ligt aan woede is angst.


Lichamelijke effecten van emoties

Emoties hebben een direct effect op hoe ons lichaam werkt. Angst gebaseerde emoties stimuleren de vrijlating van een set chemicaliën, terwijl liefde gebaseerde emoties een hele andere set van gemicaliën loslaten. Als de op angst gebaseerde emoties langdurig of chronisch zijn dan beschadigen ze de chemische systemen, het immuunsysteem, het endocriene systeem en elk ander systeem in je lichaam. Ons immuunsysteem verzwakt en diverse ziekten dienen zich aan.


Je kan je emoties niet beheersen

Je kan je emoties niet veranderen of beheersen. Je kan leren om je emoties waar te nemen, maar je kan ze niet beheersen.

Denk aan die mensen die ogenschijnlijk normaal lijken te functioneren en dan op een zeker moment exploderen in woede op iets dat betrekkelijk onbeduidend en onschuldig lijkt. Dat is een teken van iemand die probeert om zijn emoties te beheersen of te onderdrukken, maar zijn onderdrukte emoties zijn ontsnapt.

Hoe meer iemand probeert om zijn emoties te beheersen, des te meer weerstand hij ondervindt, en de meer angstige mensen ondervinden het tenslotte als verlies van emotionele controle. Het is een vicieuze cirkel.

Het is belangrijk om politiek correct te zijn. En dat betekent niet uitdagend of oneens met wat de gemiddelde persoon denkt. Het betekent niet uiten van negatieve emoties in het openbaar. Je emoties tonen in het openbaar is een groot teken van zwakte. Mensen voelen zich ongemakkelijk met mensen die sterke emoties uiten. We zijn een samenleving die is geleerd om zijn emoties te verbergen, om ons te schamen of om bang te zijn voor onze emoties. Ongeacht of we zijn geboren met onze emoties of dat we met onze emoties moeten leven. Dit betekent dat we onze emoties moeten leren kennen, met ze te zijn, en ze los te laten.


Emoties en emotionele mishandeling

Emotionele mishandeling is een vorm van geweld in relaties. Emotionele mishandeling is net zo geweldadig en ernstig als lichamelijke mishandeling maar wordt vaak genegeerd of geminimaliseerd omdat fysiek geweld afwezig is. Emotionele mishandeling kan één of elk van de volgende elementen bevatten, het kan afwijzing zijn van een persoon op zijn waarde, iemand vernederen in welk opzicht dan ook is emotionele mishandeling, belachelijk maken, bespotten en beledigend gedrag. Terroriseren of isoleren van een persoon is diep beldedigend en gebeurt vaak bij kinderen, volwassenen en bij ouderen. Iemand uitbuiten is verkeerd. Het ontkennen van iemand anders zijn emotionele reactie is beledigend. De "stille behandeling" is een wrede manier van het controleren van mensen en situaties. Waar controle is, is geen liefde, alleen maar angst.

Als je leeft in een situatie met emotioneel misbruik zoek dan hulp, ofwel bij een professional of één van de vele nuttige organisaties die aanwezig zijn in de meeste gemeenschappen.


Hoe we emoties onderdrukken

Als we een ervaring hebben gehad die we pijnlijk of moeilijk vinden en we kunnen niet met de pijn omgaan of we zijn er bang voor, ontkennen we vaak deze emotie doordat we het druk hebben, we sporten meer, we drinken of eten een beetje meer, of we doen alsof het nooit gebeurt is. Als we dat doen dan voelen we de emotie niet en dit resulteert in wat onderdrukking genoemd wordt, onderdrukte of begraven emoties. Deze gevoelens blijven in onze spieren, gewrichtsbanden, maag, middenrif, aura's, enz, bestaan. Deze emoties blijven begraven in ons totdat we deze emoties naar de oppervlakte brengen, ze te voelen ze te herkennen en ze dus los te laten. Emoties die al heel lang begraven zijn, zijn de emoties die kunnen leiden tot lichamelijke ziekte.

Hieronder staan een paar voorbeelden van de methoden die mensen gebruiken om te voorkomen dat zij hun emoties voelen.


Symptomen van onderdrukte emoties

Het kost veel energie om emoties te onderdrukken en begraven te houden. Als je je emoties blijft begraven voor een langere periode van tijd verlaag je je trillingen en lagere trillingen leiden tot ziekte en een versneld verouderingsproces. Begraven emoties creëren vermoeidheid en depressie.

Hieronder staan een paar belangrijke symptomen van begraven en onderdrukte emoties.


Effecten van Onderdrukte of Begraven Emoties

Onderdrukte of begraven emoties kunnen grote problemen in het fysieke lichaam en energetische systemen veroorzaken. Ze beïnvloeden al je relaties en vooral je vermogen om spiritueel te groeien en op een hoger niveau van bewustzijn te komen.

Onderdrukte emoties op lange termijn kan leiden tot ernstige ziekten zoals kanker, artritis, chronische vermoeidheid en vele andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Aangezien onderdrukte emoties kunnen rusten, hetzij in je lichaam of aura kunnen ze gaten veroorzaken in je aura waardoor er energie weglekt en vermoedheid plaatsvindt, een gevoel van kwetsbaarheid en een laag zelfvertouwen.

Als je onderdrukte emoties hebt, je gedrag en reacties op gebeurtenissen in het heden zijn ook je gedrag en reacties op gebeurtenissen uit het verleden. Dit heeft een negatief effect op alle relaties in je leven. Je kan in het heden niet volledig aanwezig zijn met mensen waarvan je houdt totdat je je emoties uit het verleden hebt losgelaten. Je onderdrukte je emoties omdat ze te pijnlijk en te moeilijk waren om ze te beheersen, je reacties op gebeurtenissen van vandaag worden beïnvloed door deze pijn en de pijn die begraven was in je lichaam.

Het kost veel energie om emoties te begraven en om ze begraven te houden. Er is niet veel energie over voor andere activiteiten als je je energie blijft gebruiken om die emoties te onderdrukken. Van nature willen begraven emoties naar de oppervlakte komen zodat je bewust van hen wordt, hen te voelen (ervaren) en los te laten. Je werkt heel hard om ze onderdrukt te houden.

Ons daadwerkelijke doel op moeder aarde is om ons bewustzijn constant te verhogen en te leven op een meer spirituele en op liefde gebaseerd leven. Hoe hoger het bewustzijn van iemand is, hoe hoger de mate van spiritualiteit in zijn of haar leven. Hoe hoger de spiritualiteit hoe dichter we zijn bij wat we horen te zijn, een volledig geïntegreerde en liefdevol mens. Je kan niet verschuiven naar hogere niveaus van bewustzijn zolang je nog grote negatieve emoties in je hebt begraven.


Auteur: Mary Kuru - www.mkprojects.comEmotionele bagage loslaten

Quote van de dag

Uw advertentie hier

Boven je emoties uitstijgen

Trek eens een Dieren Orakel dagkaart

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op:

Emoties - Wat zijn Emoties

Emoties hoe ga je ermee om?

Emoties worden door mensen op verschillende manieren gedefinieerd. Sommigen maken een onderscheid tussen emoties en gevoelens, dat een gevoel het antwoord is van de emotie en dat de emotie de situatie of ervaring omvat. Emoties werken op vele niveaus. Ze hebben zowel een fysiek aspect als een psychologisch aspect. Emoties werken in elk deel van een persoon (voelen en handelen), ze beïnvloeden vele aspecten van een persoon en de persoon beïnvloed vele aspecten van de emoties.

Emoties zijn waarschuwingssystemen van mensen, over wat er nu echt gaande is, emoties zijn onze meest betrouwbare indicatoren van hoe de dingen gaan in ons leven. Emoties helpen ons op het juiste spoor te blijven door ervoor te zorgen dat we geleid worden door meer dan de mentale verstandelijke vermogens van het denken, waarnemen, redeneren en geheugen.


Emoties wat zijn dat

Photo by David Garrison on Pexels (25-09-2023)Waarom moeite met emoties

Emoties beheersen je denken, je gedrag en je acties. Emoties beïnvloeden je fysieke lichaam net zoveel als je lichaam je gevoelens en je denken beïnvloeden. Mensen die hun emoties negeren, afwijzen, onderdrukken of juist hun emoties uiten stellen zich bloot aan lichamelijke ziekte. Emoties die niet worden gevoeld en losgelaten maar begraven worden in het lichaam of in de aura kan leiden tot ernstige ziekte. Negatieve emoties zoals angst, bezorgdheid, negativiteit, frustratie en depressie veroorzaken chemische reacties in het lichaam, deze chemische stoffen die vrijkomen zijn heel anders dan wanneer je je positief voelt, blij, tevreden, geliefd of geaccepteerd.


Je geloof systeem - je overtuigingen

Veel van ons gedrag ligt ten grondslag van ons geloofssysteem. Dit systeem binnen ons filtert wat we zien en horen, beïnvloed ons hoe we ons gedragen in het dagelijks leven. Er zijn vele andere elementen die ons leven beïnvloeden, met inbegrip van vorige levens met hun kern kwesties, zijn we in dit leven gekomen voor de oplossing, maar ons geloofssysteem in dit leven heeft een grote invloed op wat we denken en doen.

Jouw geloof systeem beïnvloedt je waarnemingen, hoe je interpreteert wat je ziet, hoort of voelt. Bijvoorbeeld, een persoon die verheven wordt door een boze man of vrouw, zal in de toekomst mensen bekijken met de overtuiging dat boosheid slecht is of dat het iets is om te vrezen. Een ander voorbeeld is dat als iemand heel intelligent is maar nooit is aangemoedigd of geëerd voor zijn intelligentie gelooft dat hij dom is.

Het kost veel werk om naar jezelf te kijken en je beperkende overtuigingen te indentificeren die je leven op een negatieve manier beïnvloeden. Echter wetende dat je overtuigingen je een deugdelijke basis voor emotionele vrijheid geven.


Andere mensen, plaatsen en dingen kunnen niet veranderen wat "JIJ" voelt

De enige persoon die kan veranderen wat je voelt is jij, is jezelf. Een nieuwe relatie, een nieuw huis, een nieuwe auto, een nieuwe baan, deze dingen kunnen je even afleiden van je gevoelens maar geen enkele andere persoon, geen materieel bezit, geen activiteit kan verwijderen, loslaten of wijzigen hoe je je voelt.

Hoe vaak hoor je mensen dingen zeggen zoals "als ik genoeg geld heb, zal ik niet meer bang zijn" alleen om er achter te komen dat er nooit genoeg geld zal zijn om te stoppen met bang zijn. Of "als ik in een veilige relatie heb zal ik me niet meer eenzaam voelen", om er achter te komen dat ze nog steeds eenzaam zijn, ongeacht hun relatie. We moeten begrijpen dat we onze gevoelens meenemen, waar we ook gaan. Een nieuwe jurk, een nieuw huis, een nieuwe baan, geen van deze dingen veranderen hoe we ons voelen. Onze gevoelens blijven binnen ons totdat we ze loslaten.


Twee fundamentele emoties - Liefde en Angst

Er zijn volgens helderziende paragnosten slechts twee fundamentele emoties die we allemaal ervaren, liefde en angst. Alle andere emoties zijn variaties van deze twee emoties. Gedachten en gedrag komen beide voort uit liefde of uit angst. Woede, controle, verdriet, depressie, ontoereikendheid, verwarring, pijn, eenzaamheid, schuld, schaamte, enz, het zijn allemaal op angst gabaseerde emoties. Emoties zoals vreugde, geluk, zorg, vertrouwen, mededogen, waarheid, tevredenheid, voldoening, enz, deze zijn op liefde gebaseerde emoties.

Er zijn verschillende gradaties van intensiteit van beide soorten emoties, sommige zijn mild, andere matig en weer andere zijn sterk in intensiteit. Bijvoorbeeld, woede in een milde vorm kan worden gevoeld als afschuw of ontzetting, op een gematigd niveau als beledigend of geïrriteerd en op een intens niveau als woede of haat. En de emotie die altijd ten grondslag ligt aan woede is angst.


Lichamelijke effecten van emoties

Emoties hebben een direct effect op hoe ons lichaam werkt. Angst gebaseerde emoties stimuleren de vrijlating van een set chemicaliën, terwijl liefde gebaseerde emoties een hele andere set van gemicaliën loslaten. Als de op angst gebaseerde emoties langdurig of chronisch zijn dan beschadigen ze de chemische systemen, het immuunsysteem, het endocriene systeem en elk ander systeem in je lichaam. Ons immuunsysteem verzwakt en diverse ziekten dienen zich aan.


Je kan je emoties niet beheersen

Je kan je emoties niet veranderen of beheersen. Je kan leren om je emoties waar te nemen, maar je kan ze niet beheersen.

Denk aan die mensen die ogenschijnlijk normaal lijken te functioneren en dan op een zeker moment exploderen in woede op iets dat betrekkelijk onbeduidend en onschuldig lijkt. Dat is een teken van iemand die probeert om zijn emoties te beheersen of te onderdrukken, maar zijn onderdrukte emoties zijn ontsnapt.

Hoe meer iemand probeert om zijn emoties te beheersen, des te meer weerstand hij ondervindt, en de meer angstige mensen ondervinden het tenslotte als verlies van emotionele controle. Het is een vicieuze cirkel.

Het is belangrijk om politiek correct te zijn. En dat betekent niet uitdagend of oneens met wat de gemiddelde persoon denkt. Het betekent niet uiten van negatieve emoties in het openbaar. Je emoties tonen in het openbaar is een groot teken van zwakte. Mensen voelen zich ongemakkelijk met mensen die sterke emoties uiten. We zijn een samenleving die is geleerd om zijn emoties te verbergen, om ons te schamen of om bang te zijn voor onze emoties. Ongeacht of we zijn geboren met onze emoties of dat we met onze emoties moeten leven. Dit betekent dat we onze emoties moeten leren kennen, met ze te zijn, en ze los te laten.


Emoties en emotionele mishandeling

Emotionele mishandeling is een vorm van geweld in relaties. Emotionele mishandeling is net zo geweldadig en ernstig als lichamelijke mishandeling maar wordt vaak genegeerd of geminimaliseerd omdat fysiek geweld afwezig is. Emotionele mishandeling kan één of elk van de volgende elementen bevatten, het kan afwijzing zijn van een persoon op zijn waarde, iemand vernederen in welk opzicht dan ook is emotionele mishandeling, belachelijk maken, bespotten en beledigend gedrag. Terroriseren of isoleren van een persoon is diep beldedigend en gebeurt vaak bij kinderen, volwassenen en bij ouderen. Iemand uitbuiten is verkeerd. Het ontkennen van iemand anders zijn emotionele reactie is beledigend. De "stille behandeling" is een wrede manier van het controleren van mensen en situaties. Waar controle is, is geen liefde, alleen maar angst.

Als je leeft in een situatie met emotioneel misbruik zoek dan hulp, ofwel bij een professional of één van de vele nuttige organisaties die aanwezig zijn in de meeste gemeenschappen.


Hoe we emoties onderdrukken

Als we een ervaring hebben gehad die we pijnlijk of moeilijk vinden en we kunnen niet met de pijn omgaan of we zijn er bang voor, ontkennen we vaak deze emotie doordat we het druk hebben, we sporten meer, we drinken of eten een beetje meer, of we doen alsof het nooit gebeurt is. Als we dat doen dan voelen we de emotie niet en dit resulteert in wat onderdrukking genoemd wordt, onderdrukte of begraven emoties. Deze gevoelens blijven in onze spieren, gewrichtsbanden, maag, middenrif, aura's, enz, bestaan. Deze emoties blijven begraven in ons totdat we deze emoties naar de oppervlakte brengen, ze te voelen ze te herkennen en ze dus los te laten. Emoties die al heel lang begraven zijn, zijn de emoties die kunnen leiden tot lichamelijke ziekte.

Hieronder staan een paar voorbeelden van de methoden die mensen gebruiken om te voorkomen dat zij hun emoties voelen.


Symptomen van onderdrukte emoties

Het kost veel energie om emoties te onderdrukken en begraven te houden. Als je je emoties blijft begraven voor een langere periode van tijd verlaag je je trillingen en lagere trillingen leiden tot ziekte en een versneld verouderingsproces. Begraven emoties creëren vermoeidheid en depressie.

Hieronder staan een paar belangrijke symptomen van begraven en onderdrukte emoties.


Effecten van Onderdrukte of Begraven Emoties

Onderdrukte of begraven emoties kunnen grote problemen in het fysieke lichaam en energetische systemen veroorzaken. Ze beïnvloeden al je relaties en vooral je vermogen om spiritueel te groeien en op een hoger niveau van bewustzijn te komen.

Onderdrukte emoties op lange termijn kan leiden tot ernstige ziekten zoals kanker, artritis, chronische vermoeidheid en vele andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Aangezien onderdrukte emoties kunnen rusten, hetzij in je lichaam of aura kunnen ze gaten veroorzaken in je aura waardoor er energie weglekt en vermoedheid plaatsvindt, een gevoel van kwetsbaarheid en een laag zelfvertouwen.

Als je onderdrukte emoties hebt, je gedrag en reacties op gebeurtenissen in het heden zijn ook je gedrag en reacties op gebeurtenissen uit het verleden. Dit heeft een negatief effect op alle relaties in je leven. Je kan in het heden niet volledig aanwezig zijn met mensen waarvan je houdt totdat je je emoties uit het verleden hebt losgelaten. Je onderdrukte je emoties omdat ze te pijnlijk en te moeilijk waren om ze te beheersen, je reacties op gebeurtenissen van vandaag worden beïnvloed door deze pijn en de pijn die begraven was in je lichaam.

Het kost veel energie om emoties te begraven en om ze begraven te houden. Er is niet veel energie over voor andere activiteiten als je je energie blijft gebruiken om die emoties te onderdrukken. Van nature willen begraven emoties naar de oppervlakte komen zodat je bewust van hen wordt, hen te voelen (ervaren) en los te laten. Je werkt heel hard om ze onderdrukt te houden.

Ons daadwerkelijke doel op moeder aarde is om ons bewustzijn constant te verhogen en te leven op een meer spirituele en op liefde gebaseerd leven. Hoe hoger het bewustzijn van iemand is, hoe hoger de mate van spiritualiteit in zijn of haar leven. Hoe hoger de spiritualiteit hoe dichter we zijn bij wat we horen te zijn, een volledig geïntegreerde en liefdevol mens. Je kan niet verschuiven naar hogere niveaus van bewustzijn zolang je nog grote negatieve emoties in je hebt begraven.


Auteur: Mary Kuru - www.mkprojects.comEmotionele bagage loslaten

Quote van de dag

Uw advertentie hier

Bewustzijn - Onderbewustzijn - Hoger bewustzijn

Trek eens een Chakra dagkaart

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op: