Helderziende Paragnosten voor Spiritualiteit en Bewustwording

Medicijnkaart 25 Vos

Medicijn dagkaart Vos uitgelegd door Helderziende Paragnosten

Medicijn dagkaart Vos

Listige Vos heeft vele bondgenoten in het bos. Een daarvan is het gebladerte, dat bescherming en veel kracht biedt. Het lijkt wel of Vos in rook opgaat te midden van het weelderige kreupelhout. Deze flora is de bondgenoot van Vos. De gave om in de omgeving op te gaan en onopgemerkt te blijven komt goed van pas wanneer je anderen wilt observeren.

Een andere natuurlijke gave van Vos wordt gevormd door zijn vermogen zich aan de winter aan te passen door van kleur te veranderen, net zoals de kameleon. Wanneer er geen bladeren meer rondslingeren, stelt zijn volle, witte winterjas Vos in staat in de sneeuw op te gaan. De kracht van Vos heeft te maken met aanpassingsvermogen, vernuft, observatie, integratie en met snelheid van geest en handeling. Verder is Vos een snelle beslisser en staat hij met vier poten stevig op de grond.

Doordat Vos min of meer onzichtbaar is, is hij de aangewezen kracht om de familie te beschermen. Als er gevaar dreigt, handelt Vos zonder dralen. Van Nanih Waiya, de naam voor Grote Geest in de taal van de Choctaws, heeft Vos de opdracht gekregen zijn familie veilig bij elkaar te houden. Hij krijgt dit voor elkaar doordat hij onopgemerkt kan observeren, waardoor anderen niet merken dat zij geobserveerd worden. Vos is altijd bezorgd over de veiligheid van familieleden; hij is een uitstekende talisman voor hen die ver van huis op reis zijn.

Als Vos ervoor gekozen heeft zijn kracht met jou te delen, is dit een teken dat je als de wind zult worden, onzichtbaar maar in staat in en door elke plaats of situatie te bewegen. Je zou er verstandig aan doen op dit moment meer te letten op wat anderen doen dat op wat ze zeggen. Gebruik je vernuftige aard op een positieve manier; vertel niet wie, wat en waarom je observeert. Als je de kunst van het camoufleren wilt leren, zul je je vermogens op proef moeten stellen.

Het zou een goede oefening voor je zijn om te besluiten onzichtbaar te zijn. Je zou kunnen proberen om je lichaam te visualiseren als een deel van je omgeving, met de kleuren van de plaats waarin je je bevindt. Kijk naar jezelf met je geestesoog, en zie dat je je heimelijk en gracieus beweegt zonder dat anderen acht op je slaan. Als je dit goed doet, werkt het echt! Je kunt onopgemerkt een feest verlaten of zo onopvallend als een meubelstuk worden. Hierdoor kun je rustig kijken naar het toneelstuk dat je studieobjecten opvoeren.

Wat je óók leert als Vos je leraar is, is dat je vertrouwen kunt hebben in je vermogen om een volgende handeling te voorspellen. Als je je een poosje met observeren hebt beziggehouden, zul je merken dat vele situaties voorspelbaar zijn. Dit stelt je in staat snel stappen te ondernemen. De kracht van Vos onderwijst via haar begrip van camouflage de kunt van Eenheid. Dit is van toepassing op alle niveaus, van rotsen tot God. Als je de kracht van Vos hebt, wordt van je gevraagd toepassingsmogelijkheden te zoeken voor Eenheid. Als een cowboy tijdens een rodeo kan Vos de woedende stier beletten een vriend of familielid onder de voet te lopen. Vos kan de onnozelste tactiek aanwenden als briljante camouglage-zet. Niemand die erg heeft n de listige kracht achter zulke vindingrijke manoeuvres.

Vos... Waar ben je? Onder het gewas? Werd je een met het woud, opdat ik genas? Zit je te kijken, onzichtbaar voor mij? Moet ik een boom worden net als jij?

Bestel uw Medicijnkaarten Online

Medicijnkaarten

Anderen keken ook naar:

Medicijnkaarten


Quote van de dag

Positieve overvloed aantrekken

Boven je emoties uitstijgen

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op:

Medicijnkaart 40 Dolfijn

Medicijn dagkaart Dolfijn uitgelegd door Helderziende Paragnosten

Medicijn dagkaart Dolfijn

Dolfijn spreekt tegen ons over de levensadem, het enige waar de mens slechts een paar minuten buiten kan. We kunnen dagen zonder water en voedsel, maar zuurstof is onze werkelijke voedingsbron. In de adem ontmoeten we het ritme van de energie die door al het leven wordt uitgestraald. Door de snelheid of het ritme van onze adem te veranderen, kunnen we contact maken met elke andere levensvorm of elk ander schepsel. Dit is een heel gemakkelijke manier om verbinding te krijgen met zowel goddelijke energie afkomstig van Grote Geest, als met je eigen persoonlijke ritmen.

Dolfijn bewaakt de heilige levensadem en leert ons hoe we emoties kunnen loslaten door als Dolfijn te ademen. Dolfijn schept ritme. Dolfijn ademt in alvorens onder water te duiken. Onder water houdt Dolfijn de adem in. Als hij weer bovenkomt, blaast hij zijn adem uit met het geluid van een knallende kurk. Wij kunnen van deze techniek gebruik maken om een einde te maken aan onze spanningen en om complete ontspanning te bereiken. Het is goed deze oefening te doen voordat je de stilte binnengaat.

Manna is levenskracht. Manna is aanwezig in elk atoom, het is het wezen van Grote Geest. Dolfijn leeft ons om levensmanna door middel van onze adem te gebruiken. Het geeft nieuw leven aan elke cel en elk orgaan en breekt de grenzen en dimensies van de stoffelijke werkelijkheid af, zodat we de Droomtijd kunnen binnengaan.

Op een dag bereisde Dolfijn de oceanen, terwijl Grootmoeder Maan bezig was het patroon van de getijden te weven. Grootmoeder Maan vroeg Dolfijn haar ritmen over te nemen, zodat hij zijn vrouwelijke kant zou kunnen openstellen voor haar zilverachtige licht. Dolfijn begon te zwemmen op het ritme waarmee zij haar getijden weefde, en leerde op een nieuwe manier te ademen. Toen Dolfijn doorging met dit nieuwe ritme, trad hij de Droomtijd binnen. Deze realiteit was nieuw en heel anders dan de zeeën die hij tot nu toe had gekend.

Dolfijn kwam tot de ontdekking dat er onderwater-steden bestaan in de Droomtijd. Bovendien kreeg hij het geschenk van de oorspronkelijke taal. Deze nieuwe taal was de geluidstaal, die door Spin vanuit de Grote Sternatie werd overgebracht. Dolfijn leerde dat alle communicatie bestaat uit patroon en ritme en dat het nieuwe aspect van communicatie geluid is; hij gebruikt dit oorspronkelijke patroon tot op de dag van vandaag.

Dolfijn keerde terug naar de oceaan van de Grote Moeder. Hij was zeer verdrietig, totdat walvis langs zwom en Dolfijn vertelde dat deze de boodschapper van de bewoners van de Droomtijd zou kunnen worden. Hij hoefde hiervoor alleen maar het ritme te voelen en de ademhaling te gebruiken. Dolfijn kreeg een nieuwe baan. Hij werd de drager van de boodschappen van onze vooruitgang. De bewoners van de Droomtijd waren nieuwsgierig naar de Kinderen van de Aarde; ze wilden dat we zodanig zouden groeien dat we één zouden worden met Grote Geest. Dolfijn moest de verbindingsschakel zijn.

Als Dolfijn vandaag de golven in je kaarten heeft doen schuimen en aan je verschenen is, zul je ene verbindingsschakel worden tussen een oplossing voor de Kinderen van de Aarde. Dit kan het moment zijn waarop je de handen ineen moet slaan met Grote Geest en antwoorden met brengen op je eigen vragen of op die van anderen. Bovendien kan dit de tijd zijn van communicatie met de ritmen van de natuur. Je krijgt een waarschuwing dat je moet denken om je lichaamsritmen en om de energiepatronen waarmee de Schepper je voedt. Doe Dolfijn na, geniet van de golven van gelach en verspreid vreugde in de wereld. Adem diep en ervaar de manna die met gulle hand wordt gegeven. Gooi bestaande hindernissen omver en maak contact met de Droomtijd of de Grote Sternatie. Weet dat we allen heel zijn in de ogen van de Altijd-levende Ene.

Dolfijn... Adem met mij. Adem van het Goddelijke, manna van het Universum. In Eenheid omstrengelen wij elkaar.

Bestel uw Medicijnkaarten Online

Medicijnkaarten


Anderen keken ook naar:

Medicijnkaarten


Quote van de dag

De leegte in je ziel

De kracht van opgeven

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op:

Medicijnkaart 16 Raaf

Medicijn dagkaart Raaf uitgelegd door Helderziende Paragnosten

Medicijn dagkaart Raaf

Raaf is door de tijden heen altijd als drager van de kracht van magie beschouwd. Dit heeft voor vele culturen over de gehele planeet gegolden. Het is heilig, volgens sjamanen, om Raaf als brenger van magie te eren. Als deze magie kwade kracht inhoudt, wordt de drager ervan eerder uit angst dan uit respect vereerd. Zij die Raaf vrezen, zijn misschien aan het beunhazen geweest op terreinen waar zij geen verstand van hadden, met als mogelijk gevolg dat een betovering nu op hen terugslaat. Het is niet nodig de duistere kant van tovenarij te analyseren. Het is goed te beseffen dat je Raaf alleen zult vrezen als je iets over je innerlijke angsten of zelfgeschapen demonen moet leren.

De magie van Raaf is een zeer sterke kracht. Zij kan je de moed verschaffen om de duisternis van de leegte binnen te gaan, waar alles verblijft wat nog geen vorm heeft aangenomen. De leegte wordt het Grote Mysterie genoemd. Groot Mysterie bestond als voordat al het andere tot ontstaan kwam. Binnen de leegte woont de Grote Geest, die uit het Grote Mysterie verrees. Raaf is de boodschapper van de leegte.

Als Raaf tussen je kaarten verschijnt, sta je op het punt een verandering in bewustzijn te ondergaan. Je zou de kans kunnen krijgen om binnen het Grote Mysterie aan het einde der tijden een andere weg te bewandelen. Dit zou betekenen dat Raaf je een teken brengt dat inhoudt: 'Je hebt het recht verdiend om een beetje meer van de magie van het leven te zien en te ervaren.' De kleur van Raaf is de kleur van de leegte - het zwarte gat in de ruimte dat alle energie bevat van de scheppende bron.

In inheemse leringen betekent de kleur zwart vele dingen, maar geen onheil. Zwart kan staan voor het zoeken naar antwoorden, het kan de leegte betekenen, of de weg van het spirituele of niet-tastbare. De blauwzwarte kleur van Raaf vertoont een kleurenspel dat getuigt van de magie van de duisternis. De kleur wijst er ook op, dat vormen een andere gedaante kunnen aannemen en dat bewustwording mogelijk is.

Raaf is de bewaker van ceremoniële magie en van helen in absentia. Raaf is in elke helende cirkel aanwezig. Raaf geeft leiding aan de magie van helen en aan de bewustzijnsverandering die een nieuwe werkelijkheid tot stand brengt en 'on-gemak' of ziekte verdrijft. Raaf brengt ons de nieuwe staat van gezondheid uit de Leegte van Groot Mysterie en het veld des overvloeds.

Raaf is de boodschapper die alle energiestromen van ceremoniële magie vervoert tussen de ceremonie zelf en de bestemming ervan. Als er bijvoorbeeld een ceremonie plaatsvindt om energie te sturen naar een rampgebied waar mensen moed en kracht nodig hebben, dan is Raaf koerier van deze energiestroom. De bedoeling zou kunnen zijn de mensen in het getroffen gebied de bewogenheid en steun van de deelnemers aan de ceremonie te laten voelen.

Als je Raaf hebt getrokken, zit er magie in de lucht. Probeer het niet te verklaren, dat lukt toch niet. Hier is de kracht van het ongekende aan het werk. Er bestaat iets bijzonders te gebeuren. Het diepere mysterie schuilt er echter in hoe je zult reageren op de schitterende synchroniciteit van dit alchemistisch moment. Zul je het herkennen en gebruiken om je groei te bevorderen? Kun je het als een geschenk van de Grote Geest aanvaarden? Of ga je de kracht van het Grote Mysterie beperken door het te willen verklaren?

Het is wellicht tijd om Raaf te vragen als koerier op te treden voor een bedoeling, een beetje helende energie, een gedachte, of een boodschap. Raaf is de beschermer van rooksignalen of boodschapper van de geest in de vorm van rook. Wil je dus een boodschap sturen naar de Blauwe Weg van Geest, teneinde in contact te komen met de Ouden, roep Raaf. Of wie weet, roepen de Ouden jou wel.

Vergeet niet dat dit magische moment vanuit de leegte der duisternis kwam en dat jij het aan het licht moet brengen. Als je dit doet, zul je de tovenaar in jezelf eer bewijzen.

Raaf... Zwart als kool, mystiek als de maan, spreek me van magie, en ik zal weldra met je vliegen gaan.

Bestel uw Medicijnkaarten Online

Medicijnkaarten


Anderen keken ook naar:

Medicijnkaarten


Quote van de dag

Wat zijn lichtwerkers

Eigenwaarde ontwikkelen

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op: