Helderziende Paragnosten voor Spiritualiteit en Bewustwording

Uitleg en betekenis van de Lenormandkaarten

Helderziende en Paragnosten geven een omschrijving van de Madame Lenormandkaarten, klik op de tekst of op de kaart voor een volledige omschrijving van de Lenormandkaarten, hier wordt ook ingegaan op de plaats van de kaart en in combinaties.


Lenormandkaarten kopen - bestel ze eenvoudig online
 

Lenormand kaart: Nr 1 - Ruiter

  Lenormand kaart   Ziet ge die ruiter draven?
Goed nieuws brengt hij u aan ...
Laat ons eens onderzoeken:
Vanwaar komt het vandaan? .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 2 - Klaverbladen

  Lenormand kaart   Die mooie klaverbladen
Melden geluk dat blijft,
Indien geen wolk-gevaarte
Er dicht langshenen drijft .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 3 - Schip

  Lenormand kaart   Het schip is steeds goed teken:
Het kondigt u gewis
Geluk'ge reis en winsten,
Misschien een erfenis .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 4 - Huis

  Lenormand kaart   Dit huis hier spreekt van welvaart
En van gelukkig zijn
Maar 't zegt ook:
”Oordeel, vrienden,
Te licht niet naar de schijn” .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 5 - Boom

  Lenormand kaart   Een verre boom: gezondheid;
Maar ziekte, boom nabij.
Veel bomen bij elkander
Zijn teken goed en blij .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 6 - Wolken

  Lenormand kaart   De zwarte kant der wolken
Is onrustwekkend zicht.
Maar waar de blauwte doorschijnt,
Daar is het leven licht .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 7 - Slang

  Lenormand kaart   De slang is iets afschuw'lijks.
Bewaak uw lijf en goed;
Voor valsaards en verraders,
Wees immer op uw hoed' .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 8 - Lijkkist

  Lenormand kaart   Een lijkkist is boos teken:
Verval of ziekte, of dood.
Maar is de kist verwijderd,
't Gevaar wordt minder groot .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 9 - Ruiker

  Lenormand kaart   De lieflijke ruiker
Van bloemen schoon en fris
Spreekt slechts van blijde dingen
En niet van droefenis .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 10 - Zeisen

  Lenormand kaart   O, vrees, wanneer de zeisen
Dicht om u heen komt te staan,
En hoopt dat goede omgeving
Het kwade zal verslaan .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 11 - Roede

  Lenormand kaart   De roede meldt nooit vreugde:
Met onheil in uw haard,
Met ziekten of met tweedracht
Gaat zij meestal gepaard .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 12 - Vogels

  Lenormand kaart   Kort leed melden de vogels
Die dicht komen te staan;
Maar in de verte, dat het
Op reis u wel zal gaan .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 13 - Kindje

  Lenormand kaart   Dit kindje spreekt van vriendschap
Die uw bestaan verblijdt.
En looft uw eigen goedheid
En uw gedienstigheid .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 14 - Vosje

  Lenormand kaart   Voorzichtig zijn, zo maant u
Het vosje sluw en fijn;
Vertrouw niet te lichtzinnig
Wie om u henen zijn .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 15 - Beer

  Lenormand kaart   De plompe beer is voorbôo
Van heil en vrolijkheid;
Maar wacht u wel, zo zegt hij,
Voor afgunst en voor nijd. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 16 - Ster

  Lenormand kaart   Een ster is steeds goed teken,
Zolang ze helder blijft
En langs de blauwe hemel
Geen wolk er dicht langs drijft .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 17 - Ooievaar

  Lenormand kaart   Verandering, verhuizing
Verkondigt de Ooievaar,
Tenzij hij al te verre
Van u verwijderd waar' .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 18 - Hond

  Lenormand kaart   De hond is van getrouwheid
De vriendelijke tolk,
Althans zo hij bij u is,
En verre van de wolk .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 19 - Toren

  Lenormand kaart   De toren is het teken
Dat heil u tegenvloeit,
Indien er uit de wolken
Geen onweer boven broeit .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 20 - Tuin

  Lenormand kaart   Wie dicht bij deze tuin staat,
Vindt schone vriendenschaar;
Voor wie er ver van af is,
Wordt vriendschap een gevaar. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 21 - Berg

  Lenormand kaart   De berg dat is een vijand;
Die brengt u in ’t verdriet,
Indien geen trouwe vriendschap
U kloeke bijstand biedt. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 22 - Weg

  Lenormand kaart   Een weg beschaduwd door wolken,
Dat is een boos bescheid;
Maar hoop, indien een afstand
U, weg en wolken scheidt. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 23 - Muizen

  Lenormand kaart   Die muizen komen zeggen,
Dat diefstal is geschied,
’t Verloor'ne krijgt ge weder,
Misschien..., wellicht ook niet. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 24 - Hart

  Lenormand kaart   Van goedheid en van liefde
Is ’t hart de klare bron.
En ’t is op ’s levens wegen
De blijde, warme zon. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 25 - Ring

  Lenormand kaart   Van een gelukkig huw'lijk
Spreekt ring ter rechterhand
Maar links verkondigt hij twisten
En breuk van liefdesband. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 26 - Boek

  Lenormand kaart   Dit boek hier komt vermelden
Geheim in uw bestaan.
Laat ons, om het t' ontdekken,
De kaarten gadeslaan? .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 27 - Brief

  Lenormand kaart   Door deze brief wordt zeker
Een groot geluk beloofd,
Indien der wolk nabijheid
Er u niet van berooft. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 28 - Heer

  Lenormand kaart   Dit is der kaarten koning.
Heer brengt vreugde of verdriet,
Naar gij er schone tekens
Of droeve rondom ziet. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 29 - Vrouw

  Lenormand kaart   De schoonste van de kaarten
Is deze wel, de vrouw.
Moog'ze u veel voorspoed melden,
Een leven zonder rouw. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 30 - Lelie

  Lenormand kaart   De lelie spreekt van onschuld
En blijde levensbaan,
Indien de donk're wolke
Er niet bij komt te staan. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 31 - Zonne

  Lenormand kaart   Indien de blijde zonne
U gunstig tegenlacht,
Dan lijkt gewis uw leven
Nooit aan een sombre nacht .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 32 - Maantje

  Lenormand kaart   Ziet het vriendelijke maantje
Van dichtbij op u neer,
Dan meldt het een schoon loopbaan,
Dan wacht u roem en eer. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 33 - Sleutel

  Lenormand kaart   Indien u deze sleutel
Goed mag ter zijde staan,
Dan zal het in uw leven
Naar hartewens u gaan. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 34 - Vissen

  Lenormand kaart   Door ’t teken van de vissen
Wordt heil u toegezegd,
Indien de kaart, ten minste,
Voordelig is gelegd. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 35 - Anker

  Lenormand kaart   Het anker! Gij moogt hopen
Op welvaart en op trouw;
Maar ligt het in de verte,
Dan is uw hart maar lauw. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 36 - Kruis

  Lenormand kaart   Het kruis is een voorspelling
Van onheil allerlei.
Hoe verder ’t staat, hoe erger;
’t Meldt korte smart nabij. .....
       


Anderen keken ook naar:

Omschrijving van alle Lenormand kaarten


Quote van de dag

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Spirituele thema's om je zoektocht naar betekenis te verrijken

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen


Deel ons op:

Uitleg en betekenis van de Lenormandkaarten

Helderziende en Paragnosten geven een omschrijving van de Madame Lenormandkaarten, klik op de tekst of op de kaart voor een volledige omschrijving van de Lenormandkaarten, hier wordt ook ingegaan op de plaats van de kaart en in combinaties.


Lenormandkaarten kopen - bestel ze eenvoudig online
 

Lenormand kaart: Nr 1 - Ruiter

  Lenormand kaart   Ziet ge die ruiter draven?
Goed nieuws brengt hij u aan ...
Laat ons eens onderzoeken:
Vanwaar komt het vandaan? .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 2 - Klaverbladen

  Lenormand kaart   Die mooie klaverbladen
Melden geluk dat blijft,
Indien geen wolk-gevaarte
Er dicht langshenen drijft .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 3 - Schip

  Lenormand kaart   Het schip is steeds goed teken:
Het kondigt u gewis
Geluk'ge reis en winsten,
Misschien een erfenis .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 4 - Huis

  Lenormand kaart   Dit huis hier spreekt van welvaart
En van gelukkig zijn
Maar 't zegt ook:
”Oordeel, vrienden,
Te licht niet naar de schijn” .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 5 - Boom

  Lenormand kaart   Een verre boom: gezondheid;
Maar ziekte, boom nabij.
Veel bomen bij elkander
Zijn teken goed en blij .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 6 - Wolken

  Lenormand kaart   De zwarte kant der wolken
Is onrustwekkend zicht.
Maar waar de blauwte doorschijnt,
Daar is het leven licht .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 7 - Slang

  Lenormand kaart   De slang is iets afschuw'lijks.
Bewaak uw lijf en goed;
Voor valsaards en verraders,
Wees immer op uw hoed' .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 8 - Lijkkist

  Lenormand kaart   Een lijkkist is boos teken:
Verval of ziekte, of dood.
Maar is de kist verwijderd,
't Gevaar wordt minder groot .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 9 - Ruiker

  Lenormand kaart   De lieflijke ruiker
Van bloemen schoon en fris
Spreekt slechts van blijde dingen
En niet van droefenis .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 10 - Zeisen

  Lenormand kaart   O, vrees, wanneer de zeisen
Dicht om u heen komt te staan,
En hoopt dat goede omgeving
Het kwade zal verslaan .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 11 - Roede

  Lenormand kaart   De roede meldt nooit vreugde:
Met onheil in uw haard,
Met ziekten of met tweedracht
Gaat zij meestal gepaard .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 12 - Vogels

  Lenormand kaart   Kort leed melden de vogels
Die dicht komen te staan;
Maar in de verte, dat het
Op reis u wel zal gaan .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 13 - Kindje

  Lenormand kaart   Dit kindje spreekt van vriendschap
Die uw bestaan verblijdt.
En looft uw eigen goedheid
En uw gedienstigheid .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 14 - Vosje

  Lenormand kaart   Voorzichtig zijn, zo maant u
Het vosje sluw en fijn;
Vertrouw niet te lichtzinnig
Wie om u henen zijn .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 15 - Beer

  Lenormand kaart   De plompe beer is voorbôo
Van heil en vrolijkheid;
Maar wacht u wel, zo zegt hij,
Voor afgunst en voor nijd. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 16 - Ster

  Lenormand kaart   Een ster is steeds goed teken,
Zolang ze helder blijft
En langs de blauwe hemel
Geen wolk er dicht langs drijft .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 17 - Ooievaar

  Lenormand kaart   Verandering, verhuizing
Verkondigt de Ooievaar,
Tenzij hij al te verre
Van u verwijderd waar' .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 18 - Hond

  Lenormand kaart   De hond is van getrouwheid
De vriendelijke tolk,
Althans zo hij bij u is,
En verre van de wolk .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 19 - Toren

  Lenormand kaart   De toren is het teken
Dat heil u tegenvloeit,
Indien er uit de wolken
Geen onweer boven broeit .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 20 - Tuin

  Lenormand kaart   Wie dicht bij deze tuin staat,
Vindt schone vriendenschaar;
Voor wie er ver van af is,
Wordt vriendschap een gevaar. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 21 - Berg

  Lenormand kaart   De berg dat is een vijand;
Die brengt u in ’t verdriet,
Indien geen trouwe vriendschap
U kloeke bijstand biedt. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 22 - Weg

  Lenormand kaart   Een weg beschaduwd door wolken,
Dat is een boos bescheid;
Maar hoop, indien een afstand
U, weg en wolken scheidt. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 23 - Muizen

  Lenormand kaart   Die muizen komen zeggen,
Dat diefstal is geschied,
’t Verloor'ne krijgt ge weder,
Misschien..., wellicht ook niet. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 24 - Hart

  Lenormand kaart   Van goedheid en van liefde
Is ’t hart de klare bron.
En ’t is op ’s levens wegen
De blijde, warme zon. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 25 - Ring

  Lenormand kaart   Van een gelukkig huw'lijk
Spreekt ring ter rechterhand
Maar links verkondigt hij twisten
En breuk van liefdesband. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 26 - Boek

  Lenormand kaart   Dit boek hier komt vermelden
Geheim in uw bestaan.
Laat ons, om het t' ontdekken,
De kaarten gadeslaan? .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 27 - Brief

  Lenormand kaart   Door deze brief wordt zeker
Een groot geluk beloofd,
Indien der wolk nabijheid
Er u niet van berooft. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 28 - Heer

  Lenormand kaart   Dit is der kaarten koning.
Heer brengt vreugde of verdriet,
Naar gij er schone tekens
Of droeve rondom ziet. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 29 - Vrouw

  Lenormand kaart   De schoonste van de kaarten
Is deze wel, de vrouw.
Moog'ze u veel voorspoed melden,
Een leven zonder rouw. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 30 - Lelie

  Lenormand kaart   De lelie spreekt van onschuld
En blijde levensbaan,
Indien de donk're wolke
Er niet bij komt te staan. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 31 - Zonne

  Lenormand kaart   Indien de blijde zonne
U gunstig tegenlacht,
Dan lijkt gewis uw leven
Nooit aan een sombre nacht .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 32 - Maantje

  Lenormand kaart   Ziet het vriendelijke maantje
Van dichtbij op u neer,
Dan meldt het een schoon loopbaan,
Dan wacht u roem en eer. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 33 - Sleutel

  Lenormand kaart   Indien u deze sleutel
Goed mag ter zijde staan,
Dan zal het in uw leven
Naar hartewens u gaan. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 34 - Vissen

  Lenormand kaart   Door ’t teken van de vissen
Wordt heil u toegezegd,
Indien de kaart, ten minste,
Voordelig is gelegd. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 35 - Anker

  Lenormand kaart   Het anker! Gij moogt hopen
Op welvaart en op trouw;
Maar ligt het in de verte,
Dan is uw hart maar lauw. .....
       
 

Lenormand kaart: Nr 36 - Kruis

  Lenormand kaart   Het kruis is een voorspelling
Van onheil allerlei.
Hoe verder ’t staat, hoe erger;
’t Meldt korte smart nabij. .....
       


Anderen keken ook naar:

Omschrijving van alle Lenormand kaarten


Quote van de dag

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Spirituele thema's om je zoektocht naar betekenis te verrijken

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen


Deel ons op:

Uitleg en betekenis van de Lenormandkaarten

Helderziende en Paragnosten geven een omschrijving van de Madame Lenormandkaarten, klik op de tekst of op de kaart voor een volledige omschrijving van de Lenormandkaarten, hier wordt ook ingegaan op de plaats van de kaart en in combinaties.


Lenormandkaarten kopen - bestel ze eenvoudig online

Lenormand kaart: Nr 1 - Ruiter

Lenormand kaart Ruiter

Ziet ge die ruiter draven?
Goed nieuws brengt hij u aan ...
Laat ons eens onderzoeken:
Vanwaar komt het vandaan? ...


Lenormand kaart: Nr 2 - Klaverbladen

Lenormand kaart Klaverbladen

Die mooie klaverbladen
Melden geluk dat blijft,
Indien geen wolk-gevaarte
Er dicht langshenen drijft ...


Lenormand kaart: Nr 3 - Schip

Lenormand kaart Schip

Het schip is steeds goed teken:
Het kondigt u gewis
Geluk'ge reis en winsten,
Misschien een erfenis ...


Lenormand kaart: Nr 4 - Huis

Lenormand kaart Huis

Dit huis hier spreekt van welvaart
En van gelukkig zijn
Maar 't zegt ook:
”Oordeel, vrienden,
Te licht niet naar de schijn” ...


Lenormand kaart: Nr 5 - Boom

Lenormand kaart Boom

Een verre boom: gezondheid;
Maar ziekte, boom nabij.
Veel bomen bij elkander
Zijn teken goed en blij ...


Lenormand kaart: Nr 6 - Wolken

Lenormand kaart Wolken

De zwarte kant der wolken
Is onrustwekkend zicht.
Maar waar de blauwte doorschijnt,
Daar is het leven licht ...


Lenormand kaart: Nr 7 - Slang

Lenormand kaart Slang

De slang is iets afschuw'lijks.
Bewaak uw lijf en goed;
Voor valsaards en verraders,
Wees immer op uw hoed' ...


Lenormand kaart: Nr 8 - Lijkkist

Lenormand kaart Lijkkist

Een lijkkist is boos teken:
Verval of ziekte, of dood.
Maar is de kist verwijderd,
't Gevaar wordt minder groot ...


Lenormand kaart: Nr 9 - Ruiker

Lenormand kaart Ruiker

De lieflijke ruiker
Van bloemen schoon en fris
Spreekt slechts van blijde dingen
En niet van droefenis ...


Lenormand kaart: Nr 10 - Zeisen

Lenormand kaart Zeisen

O, vrees, wanneer de zeisen
Dicht om u heen komt te staan,
En hoopt dat goede omgeving
Het kwade zal verslaan ...


Lenormand kaart: Nr 11 - Roede

Lenormand kaart Roede

De roede meldt nooit vreugde:
Met onheil in uw haard,
Met ziekten of met tweedracht
Gaat zij meestal gepaard ...


Lenormand kaart: Nr 12 - Vogels

Lenormand kaart Vogels

Kort leed melden de vogels
Die dicht komen te staan;
Maar in de verte, dat het
Op reis u wel zal gaan ...


Lenormand kaart: Nr 13 - Kindje

Lenormand kaart Kindje

Dit kindje spreekt van vriendschap
Die uw bestaan verblijdt.
En looft uw eigen goedheid
En uw gedienstigheid ...


Lenormand kaart: Nr 14 - Vosje

Lenormand kaart Vosje

Voorzichtig zijn, zo maant u
Het vosje sluw en fijn;
Vertrouw niet te lichtzinnig
Wie om u henen zijn ...


Lenormand kaart: Nr 15 - Beer

Lenormand kaart Beer

De plompe beer is voorbôo
Van heil en vrolijkheid;
Maar wacht u wel, zo zegt hij,
Voor afgunst en voor nijd. ...


Lenormand kaart: Nr 16 - Ster

Lenormand kaart Ster

Een ster is steeds goed teken,
Zolang ze helder blijft
En langs de blauwe hemel
Geen wolk er dicht langs drijft ...


Lenormand kaart: Nr 17 - Ooievaar

Lenormand kaart Ooievaar

Verandering, verhuizing
Verkondigt de Ooievaar,
Tenzij hij al te verre
Van u verwijderd waar' ...


Lenormand kaart: Nr 18 - Hond

Lenormand kaart Hond

De hond is van getrouwheid
De vriendelijke tolk,
Althans zo hij bij u is,
En verre van de wolk ...


Lenormand kaart: Nr 19 - Toren

Lenormand kaart Toren

De toren is het teken
Dat heil u tegenvloeit,
Indien er uit de wolken
Geen onweer boven broeit ...


Lenormand kaart: Nr 20 - Tuin

Lenormand kaart Tuin

Wie dicht bij deze tuin staat,
Vindt schone vriendenschaar;
Voor wie er ver van af is,
Wordt vriendschap een gevaar. ...


Lenormand kaart: Nr 21 - Berg

Lenormand kaart Berg

De berg dat is een vijand;
Die brengt u in ’t verdriet,
Indien geen trouwe vriendschap
U kloeke bijstand biedt. ...


Lenormand kaart: Nr 22 - Weg

Lenormand kaart Weg

Een weg beschaduwd door wolken,
Dat is een boos bescheid;
Maar hoop, indien een afstand
U, weg en wolken scheidt. ...


Lenormand kaart: Nr 23 - Muizen

Lenormand kaart Muizen

Die muizen komen zeggen,
Dat diefstal is geschied,
’t Verloor'ne krijgt ge weder,
Misschien..., wellicht ook niet. ...


Lenormand kaart: Nr 24 - Hart

Lenormand kaart Hart

Van goedheid en van liefde
Is ’t hart de klare bron.
En ’t is op ’s levens wegen
De blijde, warme zon. ...


Lenormand kaart: Nr 25 - Ring

Lenormand kaart Ring

Van een gelukkig huw'lijk
Spreekt ring ter rechterhand
Maar links verkondigt hij twisten
En breuk van liefdesband. ...


Lenormand kaart: Nr 26 - Boek

Lenormand kaart Boek

Dit boek hier komt vermelden
Geheim in uw bestaan.
Laat ons, om het t' ontdekken,
De kaarten gadeslaan? ...


Lenormand kaart: Nr 27 - Brief

Lenormand kaart Brief

Door deze brief wordt zeker
Een groot geluk beloofd,
Indien der wolk nabijheid
Er u niet van berooft. ...


Lenormand kaart: Nr 28 - Heer

Lenormand kaart Heer

Dit is der kaarten koning.
Heer brengt vreugde of verdriet,
Naar gij er schone tekens
Of droeve rondom ziet. ...


Lenormand kaart: Nr 29 - Vrouw

Lenormand kaart Vrouw

De schoonste van de kaarten
Is deze wel, de vrouw.
Moog'ze u veel voorspoed melden,
Een leven zonder rouw. ...


Lenormand kaart: Nr 30 - Lelie

Lenormand kaart Lelie

De lelie spreekt van onschuld
En blijde levensbaan,
Indien de donk're wolke
Er niet bij komt te staan. ...


Lenormand kaart: Nr 31 - Zonne

Lenormand kaart Zonne

Indien de blijde zonne
U gunstig tegenlacht,
Dan lijkt gewis uw leven
Nooit aan een sombre nacht ...


Lenormand kaart: Nr 32 - Maantje

Lenormand kaart Maantje

Ziet het vriendelijke maantje
Van dichtbij op u neer,
Dan meldt het een schoon loopbaan,
Dan wacht u roem en eer. ...


Lenormand kaart: Nr 33 - Sleutel

Lenormand kaart Sleutel

Indien u deze sleutel
Goed mag ter zijde staan,
Dan zal het in uw leven
Naar hartewens u gaan. ...


Lenormand kaart: Nr 34 - Vissen

Lenormand kaart Vissen

Door ’t teken van de vissen
Wordt heil u toegezegd,
Indien de kaart, ten minste,
Voordelig is gelegd. ...


Lenormand kaart: Nr 35 - Anker

Lenormand kaart Anker

Het anker! Gij moogt hopen
Op welvaart en op trouw;
Maar ligt het in de verte,
Dan is uw hart maar lauw. ...


Lenormand kaart: Nr 36 - Kruis

Lenormand kaart Kruis

Het kruis is een voorspelling
Van onheil allerlei.
Hoe verder ’t staat, hoe erger;
’t Meldt korte smart nabij. ...
Anderen keken ook naar:

Omschrijving van alle Lenormand kaarten


Quote van de dag

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Spirituele thema's om je zoektocht naar betekenis te verrijken

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen


Deel ons op: