Helderziende Paragnosten voor Spiritualiteit en Bewustwording

Elfen dagkaart Hiccup

Elfenkaart Hiccup staat voor "Vrijheid"


Elfenkaart Hiccup Wat is de weg? Herinner je je hoeveel antwoorden je verstand daarop wist te vinden? Daarom heb ik je gevraagd: Wat is de weg? En je hebt me wenend geantwoord: Ik weet het niet. Maar je ogen straalden al van vreugde, want op dat moment was je je hart binnengegaan. Juist op dat ogenblik heb je het gevoeld, gezien, bereikt en begrepen, en je bent aan je weg begonnen.

Respect voor anderen is in wezen respect voor hun vrijheid. Waarschijnlijk is het overbodig te zeggen dat vrijheid niet betekent dat je het recht hebt alles te doen wat in je hoofd opkomt. Het ware respect is de vrijheid van de geest, en niet die, het respect dat alleen het gevolg is van een formele hoffelijke houding. Het ware recht op vrijheid is dat van het bestaan. En dat recht moeten we iedereen en ook onszelf gunnen. Als we in onszelf het buitengewone belang van deze vrijheid hebben ontdekt, zullen we alles met andere ogen bekijken, bewust van een waarheid, die helaas nog maar door weinigen wordt erkend. En deze vrijheid heeft niets te maken met allerlei soorten idealen, want in de oneindige vrijheid bestaat er geen utopie. Alle woorden worden overbodig als men probeert een waarheid te verklaren. Want elke waarheid, die onze geest in een ogenblik van inzicht gewaar wordt, moet op individueel niveau worden beleerd, persoonlijk en op het juiste moment, Je zou misschien kunnen zeggen, dat iedere ziel deze waarheid kent, en dat ze alleen maar hoeft te besluiten het fijn te vinden om die te veroveren.


Bestel uw Orakelkaarten Online

Orakelkaarten

Anderen keken ook naar:

Elfenkaarten


Quote van de dag

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Eigenwaarde ontwikkelen

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op:

Elfen dagkaart Forelock

Elfenkaart Forelock staat voor "Overwin je verdriet"


Elfenkaart Forelock Neem een slokje uit de beker die ik je aanreik. Die bevat de nectar van de vreugde, die zielen verenigt in een dialoog van de liefde. Geen enkel slokje daarvan mag zonder reden vergoten worden, want deze drank bezegelt het verbond van eenheid, de eeuwige vriendschap met het leven.

Lijden betekent afgescheiden zijn. Het is de enige eenzaamheid, waarin wij soms vrijwillig in vluchten, zolang we het kunne uithouden. En zolang we in de afscheiding volharden, zal er geen troost voor ons zijn. Met een beetje wilsinspanning kunnen we ons echter losmaken van de valse waarneming, die ons verdriet ons voorspiegelt. Dan kunnen wij in de stilte van ons hart om hulp vragen. In de natuur komen onvoorstelbare energieën en krachten voor. Als we ze goed observeren, en afstand nemen van de onverschilligheid waarmee de mensen er gewoonlijk naar kijken, dan zullen we ontdekken dat God in dit rijk alle antwoorden op onze vragen heeft neergelegd. Alles in de natuur spreekt van eenheid, betrokkenheid, evenwicht, deelname en uitwisseling, van continuïteit, transformatie, voeding en genezing.

De schepselen van deze wereld, die ons vaak zo ver weg lijken, zouden onze metgezellen kunnen worden op de weg die wij gaan. Zij zouden de antwoorden kunnen geven op onze roep om hulp. Want zij kunnen de verbinding openhouden die er tussen ons is ontstaan, en die het ons mogelijk maakt de stille dialoog voort te zetten. Voor het ogenblik is het genoeg om te 'voelen', en weer te weten, dat de vreugde die de spirituele dialoog met de natuur ons weer gegeven heeft, heel gewoon is. Het is net een wonder, Vaak hebben klein tovermomenten grote wonderen tot gevolg.


Bestel uw Orakelkaarten Online

Orakelkaarten


Anderen keken ook naar:

Elfenkaarten


Quote van de dag

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

De Universele Geest

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op:

Elfen dagkaart Pilgrim

Elfenkaart Pilgrim staat voor "Vrede"


Elfenkaart Pilgrim

Ik heb de liefde zien stralen uit je ogen. Dit geschenk was voor mij kostbaarder dan welke andere gift ook waar mijn verlangen op zou kunnen hopen. Want ik heb ik jouw ogen voor een ogenblik mijn ziel vrij kunnen laten.

Soms maakt de wens om goed te doen, je blind en doet je ver weglopen, daarheen waar jij denkt dat je hulp nodig is, waar meer leed lijkt te zijn. Daarbij kijk je voorbij aan de roep om hulp in een paar ogen heel dichtbij, die jouw blik probeert te vangen. Misschien is het iemand die je op straat tegenkomt, of iemand op je werk, die je niet eens bijzonder sympathiek vindt, of misschien is het een vriend. Iemand die op je wacht. En jij kijkt over hem heen in je ijver om het leed van de wereld te verzachten. Achter de neiging om zo ver weg te gaan kan soms een grip van je ego schuilgaan.

Of een gevoel van aanmatiging, dat je tot elke prijs helpen moet, zelfs diegenen, die dat helemaal niet op prijs stellen. Grootmoedigheid kan zelfs in de stilte van het gebed verstikkend zijn voor mensen die die grootmoedigheid niet willen ontvangen. Onze verwachtingen staan vaak lijnrecht tegenover de stap in ontwikkeling van degenen die wij willen helpen. En onze goedbedoelde acties kunnen zijn vooruitgang blokkeren of zelfs schaden. En als wij het zelf zijn die behoefte hebben aan een gebaar van liefde, dan moeten we grootmoedig en nederig ook het kleinste gebaar van hulp, als dat uit het hart komt, weten te accepteren. Grootmoedigheid komt uit een hart, dat vrij is van vooroordelen en van afgezaagde morele frasen, om als pelgrim de reis van de ziel te maken.

Op deze reis zal hij de waarde van kleine dingen leren kennen. Zijn voeten zullen de bloemetjes langs de kant van de weg niet achteloos vertrappen. Op het ogenblik dat de zon in het westen ondergaat en een laatste vurige pijl afschiet, neemt Pilgrim, de liefdeswensen van de mensen in zijn handen,. en blaast ze met een zacht windje naar boven, hoog in de hemel. Daar kunnen zij zich, vrij en gelukkig, verenigen met de gedachten van alle schepselen, die in deze grootmoedige liefde dankbaar het uniek zijn van hun bestaan beleven.


Bestel uw Orakelkaarten Online

Orakelkaarten


Anderen keken ook naar:

Elfenkaarten


Quote van de dag

Vergeving

Het Derde Oog

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op: