Helderziende Paragnosten voor Spiritualiteit en Bewustwording

Bewustzijn - Onderbewustzijn - Hoger bewustzijn

Bewustzijnsvormen uitgelegd door Helderziende Paragnosten

Er zijn drie aspecten van bewustzijn, in het bijzonder het "onderbewustzijn", het "bewustzijn" en het "hoger bewustzijn". Elk bewustzijn speelt een centrale rol in het creëren van je omstandigheden, het is van fundamenteel belang om te begrijpen hoe de drie met elkaar in verband staan om de kracht van je geest werkelijk te benutten.

Vertrouwd zijn met wat wordt bedoeld met het "bewustzijn" zal een lange weg zijn waardoor je bewust je eigen realiteit kan kiezen. Bewustzijn is de basis van de krachtigste bron die je tot je beschikking hebt - je geest. Het is de meest bekende en toch het meest mysterieuze aspect van je leven. Zonder "bewustzijn" zou je het leven niet ervaren. Met "bewustzijn", ben je eeuwig.


Onderbewustzijn

De leer van het onderbewustzijn

Het onderbewustzijn is het ongelooflijk krachtige programma dat er voor zorgt dat elk aspect van je leven automatisch verloopt en zonder enige noodzaak voor je bewuste input.

Simpel gezegd; elke gedachte, bericht of opdracht die vaak en overtuigend genoeg wordt gegeven aan het onderbewuste zal na verloop van de tijd worden geaccepteerd als waarheid en consequent worden uitgevoerd met exacte precisie, ongeacht of het je ten goede komt of niet.

Het belangrijkste wat je moet weten is dat het onderbewustzijn "subjectief" van aard is. Dit betekent dat het niet kan redeneren of onderscheid kan maken tussen positief en negatief.

Dat het onderbewustzijn niet in staat is om te redeneren is geen zwakte. In feite is het van fundamenteel belang voor zijn kracht. Om dit te illustreren, stel je voor dat je onderbewustzijn moest beslissen of je hart wel of niet het bloed moet rond pompen in je lichaam, al dan wel of niet onmiddellijk witte bloedcellen te sturen naar een wond om te genezen.

Het subjectieve aard van het onderbewustzijn is verantwoordelijk voor elke functie die je automatisch uitvoert zonder bewuste gedachte, van het verteren van het voedsel dat je eet voor het genezen van een wond tot het spreken van een taal en het besturen van je auto, uiteindelijk al je gewone handelingen. Het is de opslagplaats van je geheugen en het slaapt nooit. Als het kon redeneren zou je lichaam niet in staat zijn te functioneren en leven zoals wij het kennen zou niet kunnen bestaan.

Die kracht is ook zijn kwetsbaarheid, omdat het gebrek aan redeneringsvermogen betekent dat het zowel bereid is om negatieve programma's uit te voeren als positieve programma's, met vaak verwoestende gevolgen. Het ware potentieel van het onderbewustzijn mag dan onbegrensd zijn, maar het potentieel is veel schadelijker dan bruikbaar als de uitgevoerde programma's negatief zijn. Dit gezegd hebbende, gezien de onbekwaamheid om goed van kwaad te onderscheiden, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor de negatieve programma's die het meedogenloos uitvoert.

Wie is dan wel verantwoordelijk?


Er zijn drie vormen van bewustzijn, onderbewustzijn, bewustzijn en het hoger bewustzijn

Photo by ThePixelman on Pixabay (08-09-2023)Bewustzijn

Het tweede aspect van je bewustheid is je bewuste geest. Het is ook bekend als objectieve geest of als zelfbewustzijn. Het is de geest van je vijf zintuigen zodat je bewust de fysieke wereld ervaart. Belangrijker nog, het is dat aspect van je geest die in staat is te redeneren. Dit vermogen om te redeneren stelt de mens los van de planten-en mineralenrijk en zet ons het hoogst in het dierenrijk. De bewuste geest geeft in wezen je de vrijheid om bewust (in plaats van onbewust) je resultaten te kiezen.


Het bewustzijn heeft als functie "bewaker van het onderbewuste"

Gezien zijn vermogen om te redeneren en te onderscheiden, heeft je bewuste geest een ongelooflijk belangrijke functie. Het wordt "verondersteld" de bewaker aan de deur van je onderbewustzijn te zijn, ervoor te zorgen en in staat te zijn dat alleen maar gevraagde berichten doorgelaten worden. Het wordt "verondersteld" de enige commandant van je onderbewuste geest te zijn, en het is alleen door de bewuste geest die je toegang kan geven tot het onderbewuste.

De woorden "verondersteld" zijn met opzet benadrukt omdat de meeste mensen geen idee hebben over deze ongelooflijke rol. In plaats daarvan ervaren zij het leven in een zombie-achtige toestand, waardoor de berichten van de media, de maatschappij, school, vrienden, familie en zelfs, in hun ogen hun "vijanden", ongecontroleerd doorgegeven worden aan hun onderbewustzijn, ongeacht de aard ervan.


Wie runt jouw show?

Niet wetend voor de meeste mensen dat hun leven uitgevoerd wordt in strikte overeenstemming met een set van diepgewortelde onbewuste programma's waar ze niet in eerste instantie bewust voor kiezen. Tot overmaat van ramp wordt betoogd dat de meeste van deze programma's vergrendeld werden rond de leeftijd van ongeveer tien jaar.

Dit komt omdat bij een kind het vermogen om te redeneren beperkt is in vergelijking met die van een volwassene. Dit kan ervoor zorgen dat een kind nieuwe informatie opneemt met grote superioriteit, maar het betekent ook dat het onderbewustzijn van een kind, die gemakkelijk te programmeren is, wijd open staat voor ongecontroleerd negatieve boodschappen.


Bewust je onderbewustzijn herprogrammeren

Tegen de tijd dat een kind zijn vroege tienerjaren heeft bereikt, hebben zijn redenerings vaardigheden zich flink ontwikkeld, en dus is het in staat om bewust te kiezen om boodschappen te accepteren. Tegen die tijd zijn kernprogramma's echter al op hun plaats en het onderbewustzijn wil geen verschil maken, zelfs als deze zonder het te weten "fout" heeft geïnterpreteerd als "goed" zijnde. De eenvoudigste manier om bewust deze negatieve programma's over te schrijven is door te leren om je alwetende hogere zelf te openen.


Hoger bewustzijn

Het derde aspect van je bewustzijn is je hogere bewustzijn. Het is ook bekend als de super-bewuste geest, je hogere zelf. Het is het minst begrepen en het minst toegankelijke aspect van het bewustzijn, omdat het niet behoort tot het lichamelijke of mentale rijk. Zijn domein is in de geestelijke wereld. Het is "JIJ", dat alwetend is en almachtig en hetzelfde van nature als de ene universele Geest is. Het is "JIJ", dat niet alleen voorbij de fysieke wereld is maar ook voorbij de emoties van je mentale wereld.

Je hoger zelf maakt geen onderscheid tussen goed of slecht, verkeerd of juist, vrolijk of verdrietig - niet omdat het niet in staat is, maar omdat het niet nodig is. Het is de "JIJ" die alleen balans kunt. Het is "JIJ" dat alleen ware liefde is. Het is de eeuwige waarnemer. Het is absolute stilte.


Je werkelijkheid is een illusie

Je hogere bewustzijn weet dat de fysieke buiten wereld die je ervaart als je werkelijkheid een illusie is, zij het "een heel hardnekkige", zoals Einstein ons vertelde. Het weet dat je omstandigheden, hetzij gewenst of ongewenst, gewoon een weerspiegeling van je innerlijke wereld is die zelf een product is van je gedachten.

Het weet dat je werkelijkheid de spiegel is die het mogelijk maakt je bewustzijn zelf te ervaren. In deze kennis, je hogere bewustzijn is altijd stil en in vrede. Zij observeert je succes en je falen, je vreugde en je pijn, je licht en je donker en wordt niet verstoord door wat dan ook. Uiteindelijk weet het dat het allemaal een droom is.


De gehele geest is één - Drie in één

Na het onderscheid gemaakt te hebben tussen de drie aspecten van het bewustzijn, moet gezegd worden dat het onderscheid gemaakt is voor jou om het beter te begrijpen. In werkelijkheid is er geen scheiding in het bewustzijn (in de geest) - er is geen scheidslijn. Alle drie aspecten zijn één - in verschillende mate van één enkelvoudige geest, het is pure energie vibrerend op verschillende frequenties.

Uiteindelijk vertellen de Universele Wetten van mentalisme en trillingen ons dat alles geest is en dat het hele universum vibrerende energie is. Dit betekent ook dat een hoger bewustzijn niet iets is wat je moet verwerven of buiten jezelf te kijken. Je bezit het al. Het enige wat je hoeft te doen is er bewust van te worden en leren om er toegang tot te krijgen.


Zou jij een 10-jarige je leven laten beheersen?

De meeste mensen zijn onwetend van hun hoger bewustzijn. Bovendien leven de meeste mensen in een zombie-achtige staat, zelfs zonder het te weten op het bewuste niveau, zodat alle berichten waarmee ze worden gebombardeerd doorgegeven worden aan hun onderbewustzijn voor de programmering.

Dit laat uiteindelijk hun leven onder volledige controle van hun onderbewustzijn, die in deze staat, weinig meer doet dan het runnen van een heleboel programma's die zelf geen idee heeft of ze nuttig zijn. Als jij dit bent wordt in wezen je leven geleid door een onwetende en vrij pijnlijk koppig tien jaar oud kind.

Uiteindelijk, als we niet bewust ons bestaan aansturen, dan plaatst het ons in een positie dat niet superieur is aan dat van planten. Net als die man die kan lezen maar dat niet doet en dus geen voordeel heeft ten opzichte van de ongeletterde man.


Wijzig de commandostructuur en je leven zal veranderen

Voordat je probeert om bewust de negatieve programma's die ingebed zijn in je onderbewustzijn te vervangen, is je eerste stap het wijzigen van de commandostructuur. Beslis nu om je bewuste geest op wacht te plaatsen bij de deur van je onderbewustzijn. Beslis nu om eigenmachtig slechts positieve en verzorgende boodschappen door die deur heen te laten gaan. Beslis nu om de richting van je bewuste geest te overhandigen aan je "Hogere Zelf" en daarmee de stille waarnemer wordt van je leven.


Programmeer je geest opnieuw

Leer de onwrikbare getuige te zijn van je oude patronen en gedrag, wetend dat ze gewoon illusies zijn, de programma's van een eerder misplaatste onderbewustzijn. Weet dat door middel van meditatie, creatieve visualisatie en de herhaling van positieve affirmaties deze oude patronen te zijner tijd zullen worden vervangen door nieuwe daadkrachtige gedragingen en overtuigingen, hoewel dat net zo goed illusies zijn, zal je zeker van succes verzekert zijn in plaats van te falen.

Doordat je je laat leiden door je "Hoger Zelf", stel je jezelf open naar een wereld van wonderen waarin je bewust je werkelijkheid kan creëren.Jezelf beschermen tegen negatieve energie

Bewustwording - Bewustzijn - Zelfbewustzijn

Bewustzijn. Bewustzijn vergroten. Bewustzijn verruimen

Beperkende overtuigingen - deel 1

Bewust creëren - Het Bewuste creatie proces

Quote van de dag

Tekenen dat je derde oog begint te zien

Eigenwaarde

Trek eens een Moeder Aarde dagkaart

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op:

Bewustzijn - Onderbewustzijn - Hoger bewustzijn

Bewustzijnsvormen uitgelegd door Helderziende Paragnosten

Er zijn drie aspecten van bewustzijn, in het bijzonder het "onderbewustzijn", het "bewustzijn" en het "hoger bewustzijn". Elk bewustzijn speelt een centrale rol in het creëren van je omstandigheden, het is van fundamenteel belang om te begrijpen hoe de drie met elkaar in verband staan om de kracht van je geest werkelijk te benutten.

Vertrouwd zijn met wat wordt bedoeld met het "bewustzijn" zal een lange weg zijn waardoor je bewust je eigen realiteit kan kiezen. Bewustzijn is de basis van de krachtigste bron die je tot je beschikking hebt - je geest. Het is de meest bekende en toch het meest mysterieuze aspect van je leven. Zonder "bewustzijn" zou je het leven niet ervaren. Met "bewustzijn", ben je eeuwig.


Onderbewustzijn

De leer van het onderbewustzijn

Het onderbewustzijn is het ongelooflijk krachtige programma dat er voor zorgt dat elk aspect van je leven automatisch verloopt en zonder enige noodzaak voor je bewuste input.

Simpel gezegd; elke gedachte, bericht of opdracht die vaak en overtuigend genoeg wordt gegeven aan het onderbewuste zal na verloop van de tijd worden geaccepteerd als waarheid en consequent worden uitgevoerd met exacte precisie, ongeacht of het je ten goede komt of niet.

Het belangrijkste wat je moet weten is dat het onderbewustzijn "subjectief" van aard is. Dit betekent dat het niet kan redeneren of onderscheid kan maken tussen positief en negatief.

Dat het onderbewustzijn niet in staat is om te redeneren is geen zwakte. In feite is het van fundamenteel belang voor zijn kracht. Om dit te illustreren, stel je voor dat je onderbewustzijn moest beslissen of je hart wel of niet het bloed moet rond pompen in je lichaam, al dan wel of niet onmiddellijk witte bloedcellen te sturen naar een wond om te genezen.

Het subjectieve aard van het onderbewustzijn is verantwoordelijk voor elke functie die je automatisch uitvoert zonder bewuste gedachte, van het verteren van het voedsel dat je eet voor het genezen van een wond tot het spreken van een taal en het besturen van je auto, uiteindelijk al je gewone handelingen. Het is de opslagplaats van je geheugen en het slaapt nooit. Als het kon redeneren zou je lichaam niet in staat zijn te functioneren en leven zoals wij het kennen zou niet kunnen bestaan.

Die kracht is ook zijn kwetsbaarheid, omdat het gebrek aan redeneringsvermogen betekent dat het zowel bereid is om negatieve programma's uit te voeren als positieve programma's, met vaak verwoestende gevolgen. Het ware potentieel van het onderbewustzijn mag dan onbegrensd zijn, maar het potentieel is veel schadelijker dan bruikbaar als de uitgevoerde programma's negatief zijn. Dit gezegd hebbende, gezien de onbekwaamheid om goed van kwaad te onderscheiden, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor de negatieve programma's die het meedogenloos uitvoert.

Wie is dan wel verantwoordelijk?


Er zijn drie vormen van bewustzijn, onderbewustzijn, bewustzijn en het hoger bewustzijn

Photo by ThePixelman on Pixabay (08-09-2023)Bewustzijn

Het tweede aspect van je bewustheid is je bewuste geest. Het is ook bekend als objectieve geest of als zelfbewustzijn. Het is de geest van je vijf zintuigen zodat je bewust de fysieke wereld ervaart. Belangrijker nog, het is dat aspect van je geest die in staat is te redeneren. Dit vermogen om te redeneren stelt de mens los van de planten-en mineralenrijk en zet ons het hoogst in het dierenrijk. De bewuste geest geeft in wezen je de vrijheid om bewust (in plaats van onbewust) je resultaten te kiezen.


Het bewustzijn heeft als functie "bewaker van het onderbewuste"

Gezien zijn vermogen om te redeneren en te onderscheiden, heeft je bewuste geest een ongelooflijk belangrijke functie. Het wordt "verondersteld" de bewaker aan de deur van je onderbewustzijn te zijn, ervoor te zorgen en in staat te zijn dat alleen maar gevraagde berichten doorgelaten worden. Het wordt "verondersteld" de enige commandant van je onderbewuste geest te zijn, en het is alleen door de bewuste geest die je toegang kan geven tot het onderbewuste.

De woorden "verondersteld" zijn met opzet benadrukt omdat de meeste mensen geen idee hebben over deze ongelooflijke rol. In plaats daarvan ervaren zij het leven in een zombie-achtige toestand, waardoor de berichten van de media, de maatschappij, school, vrienden, familie en zelfs, in hun ogen hun "vijanden", ongecontroleerd doorgegeven worden aan hun onderbewustzijn, ongeacht de aard ervan.


Wie runt jouw show?

Niet wetend voor de meeste mensen dat hun leven uitgevoerd wordt in strikte overeenstemming met een set van diepgewortelde onbewuste programma's waar ze niet in eerste instantie bewust voor kiezen. Tot overmaat van ramp wordt betoogd dat de meeste van deze programma's vergrendeld werden rond de leeftijd van ongeveer tien jaar.

Dit komt omdat bij een kind het vermogen om te redeneren beperkt is in vergelijking met die van een volwassene. Dit kan ervoor zorgen dat een kind nieuwe informatie opneemt met grote superioriteit, maar het betekent ook dat het onderbewustzijn van een kind, die gemakkelijk te programmeren is, wijd open staat voor ongecontroleerd negatieve boodschappen.


Bewust je onderbewustzijn herprogrammeren

Tegen de tijd dat een kind zijn vroege tienerjaren heeft bereikt, hebben zijn redenerings vaardigheden zich flink ontwikkeld, en dus is het in staat om bewust te kiezen om boodschappen te accepteren. Tegen die tijd zijn kernprogramma's echter al op hun plaats en het onderbewustzijn wil geen verschil maken, zelfs als deze zonder het te weten "fout" heeft geïnterpreteerd als "goed" zijnde. De eenvoudigste manier om bewust deze negatieve programma's over te schrijven is door te leren om je alwetende hogere zelf te openen.


Hoger bewustzijn

Het derde aspect van je bewustzijn is je hogere bewustzijn. Het is ook bekend als de super-bewuste geest, je hogere zelf. Het is het minst begrepen en het minst toegankelijke aspect van het bewustzijn, omdat het niet behoort tot het lichamelijke of mentale rijk. Zijn domein is in de geestelijke wereld. Het is "JIJ", dat alwetend is en almachtig en hetzelfde van nature als de ene universele Geest is. Het is "JIJ", dat niet alleen voorbij de fysieke wereld is maar ook voorbij de emoties van je mentale wereld.

Je hoger zelf maakt geen onderscheid tussen goed of slecht, verkeerd of juist, vrolijk of verdrietig - niet omdat het niet in staat is, maar omdat het niet nodig is. Het is de "JIJ" die alleen balans kunt. Het is "JIJ" dat alleen ware liefde is. Het is de eeuwige waarnemer. Het is absolute stilte.


Je werkelijkheid is een illusie

Je hogere bewustzijn weet dat de fysieke buiten wereld die je ervaart als je werkelijkheid een illusie is, zij het "een heel hardnekkige", zoals Einstein ons vertelde. Het weet dat je omstandigheden, hetzij gewenst of ongewenst, gewoon een weerspiegeling van je innerlijke wereld is die zelf een product is van je gedachten.

Het weet dat je werkelijkheid de spiegel is die het mogelijk maakt je bewustzijn zelf te ervaren. In deze kennis, je hogere bewustzijn is altijd stil en in vrede. Zij observeert je succes en je falen, je vreugde en je pijn, je licht en je donker en wordt niet verstoord door wat dan ook. Uiteindelijk weet het dat het allemaal een droom is.


De gehele geest is één - Drie in één

Na het onderscheid gemaakt te hebben tussen de drie aspecten van het bewustzijn, moet gezegd worden dat het onderscheid gemaakt is voor jou om het beter te begrijpen. In werkelijkheid is er geen scheiding in het bewustzijn (in de geest) - er is geen scheidslijn. Alle drie aspecten zijn één - in verschillende mate van één enkelvoudige geest, het is pure energie vibrerend op verschillende frequenties.

Uiteindelijk vertellen de Universele Wetten van mentalisme en trillingen ons dat alles geest is en dat het hele universum vibrerende energie is. Dit betekent ook dat een hoger bewustzijn niet iets is wat je moet verwerven of buiten jezelf te kijken. Je bezit het al. Het enige wat je hoeft te doen is er bewust van te worden en leren om er toegang tot te krijgen.


Zou jij een 10-jarige je leven laten beheersen?

De meeste mensen zijn onwetend van hun hoger bewustzijn. Bovendien leven de meeste mensen in een zombie-achtige staat, zelfs zonder het te weten op het bewuste niveau, zodat alle berichten waarmee ze worden gebombardeerd doorgegeven worden aan hun onderbewustzijn voor de programmering.

Dit laat uiteindelijk hun leven onder volledige controle van hun onderbewustzijn, die in deze staat, weinig meer doet dan het runnen van een heleboel programma's die zelf geen idee heeft of ze nuttig zijn. Als jij dit bent wordt in wezen je leven geleid door een onwetende en vrij pijnlijk koppig tien jaar oud kind.

Uiteindelijk, als we niet bewust ons bestaan aansturen, dan plaatst het ons in een positie dat niet superieur is aan dat van planten. Net als die man die kan lezen maar dat niet doet en dus geen voordeel heeft ten opzichte van de ongeletterde man.


Wijzig de commandostructuur en je leven zal veranderen

Voordat je probeert om bewust de negatieve programma's die ingebed zijn in je onderbewustzijn te vervangen, is je eerste stap het wijzigen van de commandostructuur. Beslis nu om je bewuste geest op wacht te plaatsen bij de deur van je onderbewustzijn. Beslis nu om eigenmachtig slechts positieve en verzorgende boodschappen door die deur heen te laten gaan. Beslis nu om de richting van je bewuste geest te overhandigen aan je "Hogere Zelf" en daarmee de stille waarnemer wordt van je leven.


Programmeer je geest opnieuw

Leer de onwrikbare getuige te zijn van je oude patronen en gedrag, wetend dat ze gewoon illusies zijn, de programma's van een eerder misplaatste onderbewustzijn. Weet dat door middel van meditatie, creatieve visualisatie en de herhaling van positieve affirmaties deze oude patronen te zijner tijd zullen worden vervangen door nieuwe daadkrachtige gedragingen en overtuigingen, hoewel dat net zo goed illusies zijn, zal je zeker van succes verzekert zijn in plaats van te falen.

Doordat je je laat leiden door je "Hoger Zelf", stel je jezelf open naar een wereld van wonderen waarin je bewust je werkelijkheid kan creëren.Jezelf beschermen tegen negatieve energie

Bewustwording - Bewustzijn - Zelfbewustzijn

Bewustzijn. Bewustzijn vergroten. Bewustzijn verruimen

Beperkende overtuigingen - deel 1

Bewust creëren - Het Bewuste creatie proces

Quote van de dag

Uw advertentie hier

Eigenwaarde

Trek eens een Spirituele dagkaart

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op:

Bewustzijn - Onderbewustzijn - Hoger bewustzijn

Bewustzijnsvormen uitgelegd door Helderziende Paragnosten

Er zijn drie aspecten van bewustzijn, in het bijzonder het "onderbewustzijn", het "bewustzijn" en het "hoger bewustzijn". Elk bewustzijn speelt een centrale rol in het creëren van je omstandigheden, het is van fundamenteel belang om te begrijpen hoe de drie met elkaar in verband staan om de kracht van je geest werkelijk te benutten.

Vertrouwd zijn met wat wordt bedoeld met het "bewustzijn" zal een lange weg zijn waardoor je bewust je eigen realiteit kan kiezen. Bewustzijn is de basis van de krachtigste bron die je tot je beschikking hebt - je geest. Het is de meest bekende en toch het meest mysterieuze aspect van je leven. Zonder "bewustzijn" zou je het leven niet ervaren. Met "bewustzijn", ben je eeuwig.


Onderbewustzijn

De leer van het onderbewustzijn

Het onderbewustzijn is het ongelooflijk krachtige programma dat er voor zorgt dat elk aspect van je leven automatisch verloopt en zonder enige noodzaak voor je bewuste input.

Simpel gezegd; elke gedachte, bericht of opdracht die vaak en overtuigend genoeg wordt gegeven aan het onderbewuste zal na verloop van de tijd worden geaccepteerd als waarheid en consequent worden uitgevoerd met exacte precisie, ongeacht of het je ten goede komt of niet.

Het belangrijkste wat je moet weten is dat het onderbewustzijn "subjectief" van aard is. Dit betekent dat het niet kan redeneren of onderscheid kan maken tussen positief en negatief.

Dat het onderbewustzijn niet in staat is om te redeneren is geen zwakte. In feite is het van fundamenteel belang voor zijn kracht. Om dit te illustreren, stel je voor dat je onderbewustzijn moest beslissen of je hart wel of niet het bloed moet rond pompen in je lichaam, al dan wel of niet onmiddellijk witte bloedcellen te sturen naar een wond om te genezen.

Het subjectieve aard van het onderbewustzijn is verantwoordelijk voor elke functie die je automatisch uitvoert zonder bewuste gedachte, van het verteren van het voedsel dat je eet voor het genezen van een wond tot het spreken van een taal en het besturen van je auto, uiteindelijk al je gewone handelingen. Het is de opslagplaats van je geheugen en het slaapt nooit. Als het kon redeneren zou je lichaam niet in staat zijn te functioneren en leven zoals wij het kennen zou niet kunnen bestaan.

Die kracht is ook zijn kwetsbaarheid, omdat het gebrek aan redeneringsvermogen betekent dat het zowel bereid is om negatieve programma's uit te voeren als positieve programma's, met vaak verwoestende gevolgen. Het ware potentieel van het onderbewustzijn mag dan onbegrensd zijn, maar het potentieel is veel schadelijker dan bruikbaar als de uitgevoerde programma's negatief zijn. Dit gezegd hebbende, gezien de onbekwaamheid om goed van kwaad te onderscheiden, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor de negatieve programma's die het meedogenloos uitvoert.

Wie is dan wel verantwoordelijk?


Er zijn drie vormen van bewustzijn, onderbewustzijn, bewustzijn en het hoger bewustzijn

Photo by ThePixelman on Pixabay (08-09-2023)Bewustzijn

Het tweede aspect van je bewustheid is je bewuste geest. Het is ook bekend als objectieve geest of als zelfbewustzijn. Het is de geest van je vijf zintuigen zodat je bewust de fysieke wereld ervaart. Belangrijker nog, het is dat aspect van je geest die in staat is te redeneren. Dit vermogen om te redeneren stelt de mens los van de planten-en mineralenrijk en zet ons het hoogst in het dierenrijk. De bewuste geest geeft in wezen je de vrijheid om bewust (in plaats van onbewust) je resultaten te kiezen.


Het bewustzijn heeft als functie "bewaker van het onderbewuste"

Gezien zijn vermogen om te redeneren en te onderscheiden, heeft je bewuste geest een ongelooflijk belangrijke functie. Het wordt "verondersteld" de bewaker aan de deur van je onderbewustzijn te zijn, ervoor te zorgen en in staat te zijn dat alleen maar gevraagde berichten doorgelaten worden. Het wordt "verondersteld" de enige commandant van je onderbewuste geest te zijn, en het is alleen door de bewuste geest die je toegang kan geven tot het onderbewuste.

De woorden "verondersteld" zijn met opzet benadrukt omdat de meeste mensen geen idee hebben over deze ongelooflijke rol. In plaats daarvan ervaren zij het leven in een zombie-achtige toestand, waardoor de berichten van de media, de maatschappij, school, vrienden, familie en zelfs, in hun ogen hun "vijanden", ongecontroleerd doorgegeven worden aan hun onderbewustzijn, ongeacht de aard ervan.


Wie runt jouw show?

Niet wetend voor de meeste mensen dat hun leven uitgevoerd wordt in strikte overeenstemming met een set van diepgewortelde onbewuste programma's waar ze niet in eerste instantie bewust voor kiezen. Tot overmaat van ramp wordt betoogd dat de meeste van deze programma's vergrendeld werden rond de leeftijd van ongeveer tien jaar.

Dit komt omdat bij een kind het vermogen om te redeneren beperkt is in vergelijking met die van een volwassene. Dit kan ervoor zorgen dat een kind nieuwe informatie opneemt met grote superioriteit, maar het betekent ook dat het onderbewustzijn van een kind, die gemakkelijk te programmeren is, wijd open staat voor ongecontroleerd negatieve boodschappen.


Bewust je onderbewustzijn herprogrammeren

Tegen de tijd dat een kind zijn vroege tienerjaren heeft bereikt, hebben zijn redenerings vaardigheden zich flink ontwikkeld, en dus is het in staat om bewust te kiezen om boodschappen te accepteren. Tegen die tijd zijn kernprogramma's echter al op hun plaats en het onderbewustzijn wil geen verschil maken, zelfs als deze zonder het te weten "fout" heeft geïnterpreteerd als "goed" zijnde. De eenvoudigste manier om bewust deze negatieve programma's over te schrijven is door te leren om je alwetende hogere zelf te openen.


Hoger bewustzijn

Het derde aspect van je bewustzijn is je hogere bewustzijn. Het is ook bekend als de super-bewuste geest, je hogere zelf. Het is het minst begrepen en het minst toegankelijke aspect van het bewustzijn, omdat het niet behoort tot het lichamelijke of mentale rijk. Zijn domein is in de geestelijke wereld. Het is "JIJ", dat alwetend is en almachtig en hetzelfde van nature als de ene universele Geest is. Het is "JIJ", dat niet alleen voorbij de fysieke wereld is maar ook voorbij de emoties van je mentale wereld.

Je hoger zelf maakt geen onderscheid tussen goed of slecht, verkeerd of juist, vrolijk of verdrietig - niet omdat het niet in staat is, maar omdat het niet nodig is. Het is de "JIJ" die alleen balans kunt. Het is "JIJ" dat alleen ware liefde is. Het is de eeuwige waarnemer. Het is absolute stilte.


Je werkelijkheid is een illusie

Je hogere bewustzijn weet dat de fysieke buiten wereld die je ervaart als je werkelijkheid een illusie is, zij het "een heel hardnekkige", zoals Einstein ons vertelde. Het weet dat je omstandigheden, hetzij gewenst of ongewenst, gewoon een weerspiegeling van je innerlijke wereld is die zelf een product is van je gedachten.

Het weet dat je werkelijkheid de spiegel is die het mogelijk maakt je bewustzijn zelf te ervaren. In deze kennis, je hogere bewustzijn is altijd stil en in vrede. Zij observeert je succes en je falen, je vreugde en je pijn, je licht en je donker en wordt niet verstoord door wat dan ook. Uiteindelijk weet het dat het allemaal een droom is.


De gehele geest is één - Drie in één

Na het onderscheid gemaakt te hebben tussen de drie aspecten van het bewustzijn, moet gezegd worden dat het onderscheid gemaakt is voor jou om het beter te begrijpen. In werkelijkheid is er geen scheiding in het bewustzijn (in de geest) - er is geen scheidslijn. Alle drie aspecten zijn één - in verschillende mate van één enkelvoudige geest, het is pure energie vibrerend op verschillende frequenties.

Uiteindelijk vertellen de Universele Wetten van mentalisme en trillingen ons dat alles geest is en dat het hele universum vibrerende energie is. Dit betekent ook dat een hoger bewustzijn niet iets is wat je moet verwerven of buiten jezelf te kijken. Je bezit het al. Het enige wat je hoeft te doen is er bewust van te worden en leren om er toegang tot te krijgen.


Zou jij een 10-jarige je leven laten beheersen?

De meeste mensen zijn onwetend van hun hoger bewustzijn. Bovendien leven de meeste mensen in een zombie-achtige staat, zelfs zonder het te weten op het bewuste niveau, zodat alle berichten waarmee ze worden gebombardeerd doorgegeven worden aan hun onderbewustzijn voor de programmering.

Dit laat uiteindelijk hun leven onder volledige controle van hun onderbewustzijn, die in deze staat, weinig meer doet dan het runnen van een heleboel programma's die zelf geen idee heeft of ze nuttig zijn. Als jij dit bent wordt in wezen je leven geleid door een onwetende en vrij pijnlijk koppig tien jaar oud kind.

Uiteindelijk, als we niet bewust ons bestaan aansturen, dan plaatst het ons in een positie dat niet superieur is aan dat van planten. Net als die man die kan lezen maar dat niet doet en dus geen voordeel heeft ten opzichte van de ongeletterde man.


Wijzig de commandostructuur en je leven zal veranderen

Voordat je probeert om bewust de negatieve programma's die ingebed zijn in je onderbewustzijn te vervangen, is je eerste stap het wijzigen van de commandostructuur. Beslis nu om je bewuste geest op wacht te plaatsen bij de deur van je onderbewustzijn. Beslis nu om eigenmachtig slechts positieve en verzorgende boodschappen door die deur heen te laten gaan. Beslis nu om de richting van je bewuste geest te overhandigen aan je "Hogere Zelf" en daarmee de stille waarnemer wordt van je leven.


Programmeer je geest opnieuw

Leer de onwrikbare getuige te zijn van je oude patronen en gedrag, wetend dat ze gewoon illusies zijn, de programma's van een eerder misplaatste onderbewustzijn. Weet dat door middel van meditatie, creatieve visualisatie en de herhaling van positieve affirmaties deze oude patronen te zijner tijd zullen worden vervangen door nieuwe daadkrachtige gedragingen en overtuigingen, hoewel dat net zo goed illusies zijn, zal je zeker van succes verzekert zijn in plaats van te falen.

Doordat je je laat leiden door je "Hoger Zelf", stel je jezelf open naar een wereld van wonderen waarin je bewust je werkelijkheid kan creëren.Jezelf beschermen tegen negatieve energie

Bewustwording - Bewustzijn - Zelfbewustzijn

Bewustzijn. Bewustzijn vergroten. Bewustzijn verruimen

Beperkende overtuigingen - deel 1

Bewust creëren - Het Bewuste creatie proces

Quote van de dag

6 stappen om te manifesteren

Bewustzijn. Bewustzijn vergroten. Bewustzijn verruimen

Trek eens een Chakra dagkaart

Wat voorspellen de sterren vandaag in je horoscoop? Daghoroscoop

Betreed de mysterieuze en fascinerende wereld van dromen

Dezelfde getallen zien 1111


Deel ons op: