Uitleg en betekenis van de Lenormandkaarten

Helderziende en Paragnosten geven een omschrijving van de Madame Lenormandkaarten, klik op de tekst naast de kaart voor een volledige omschrijving van de Lenormandkaarten, hier wordt ook ingegaan op de plaats van de kaart en in combinaties.

Trek een Lenormand dagkaart!

 Lenormand kaart: Nr 1 - Ruiter
 Lenormand kaart Ruiter Ziet ge die ruiter draven?
Goed nieuws brengt hij u aan ...
Laat ons eens onderzoeken:
Vanwaar komt het vandaan?
    
 Lenormand kaart: Nr 2 - Klaverbladen
 Lenormand kaart Klaverbladen Die mooie klaverbladen
Melden geluk dat blijft,
Indien geen wolk-gevaarte
Er dicht langshenen drijft
    
 Lenormand kaart: Nr 3 - Schip
 Lenormand kaart Schip Het schip is steeds goed teken:
Het kondigt u gewis
Geluk'ge reis en winsten,
Misschien een erfenis
    
 Lenormand kaart: Nr 4 - Huis
 Lenormand kaart Huis Dit huis hier spreekt van welvaart
En van gelukkig zijn
Maar 't zegt ook:
”Oordeel, vrienden,
Te licht niet naar de schijn”
    
 Lenormand kaart: Nr 5 - Boom
 Lenormand kaart Boom Een verre boom: gezondheid;
Maar ziekte, boom nabij.
Veel bomen bij elkander
Zijn teken goed en blij
    
 Lenormand kaart: Nr 6 - Wolken
 Lenormand kaart Wolken De zwarte kant der wolken
Is onrustwekkend zicht.
Maar waar de blauwte doorschijnt,
Daar is het leven licht
    
 Lenormand kaart: Nr 7 - Slang
 Lenormand kaart Slang De slang is iets afschuw'lijks.
Bewaak uw lijf en goed;
Voor valsaards en verraders,
Wees immer op uw hoed'
    
 Lenormand kaart: Nr 8 - Lijkkist
 Lenormand kaart Lijkkist Een lijkkist is boos teken:
Verval of ziekte, of dood.
Maar is de kist verwijderd,
't Gevaar wordt minder groot
    
 Lenormand kaart: Nr 9 - Ruiker
 Lenormand kaart Ruiker De lieflijke ruiker
Van bloemen schoon en fris
Spreekt slechts van blijde dingen
En niet van droefenis
    
 Lenormand kaart: Nr 10 - Zeisen
 Lenormand kaart Zeisen O, vrees, wanneer de zeisen
Dicht om u heen komt te staan,
En hoopt dat goede omgeving
Het kwade zal verslaan
    
 Lenormand kaart: Nr 11 - Roede
 Lenormand kaart Roede De roede meldt nooit vreugde:
Met onheil in uw haard,
Met ziekten of met tweedracht
Gaat zij meestal gepaard
    
 Lenormand kaart: Nr 12 - Vogels
 Lenormand kaart Vogels Kort leed melden de vogels
Die dicht komen te staan;
Maar in de verte, dat het
Op reis u wel zal gaan
    
 Lenormand kaart: Nr 13 - Kindje
 Lenormand kaart Kindje Dit kindje spreekt van vriendschap
Die uw bestaan verblijdt.
En looft uw eigen goedheid
En uw gedienstigheid
    
 Lenormand kaart: Nr 14 - Vosje
 Lenormand kaart Vosje Voorzichtig zijn, zo maant u
Het vosje sluw en fijn;
Vertrouw niet te lichtzinnig
Wie om u henen zijn
    
 Lenormand kaart: Nr 15 - Beer
 Lenormand kaart Beer De plompe beer is voorbôo
Van heil en vrolijkheid;
Maar wacht u wel, zo zegt hij,
Voor afgunst en voor nijd.
    
 Lenormand kaart: Nr 16 - Ster
 Lenormand kaart Ster Een ster is steeds goed teken,
Zolang ze helder blijft
En langs de blauwe hemel
Geen wolk er dicht langs drijft
    
 Lenormand kaart: Nr 17 - Ooievaar
 Lenormand kaart Ooievaar Verandering, verhuizing
Verkondigt de Ooievaar,
Tenzij hij al te verre
Van u verwijderd waar'
    
 Lenormand kaart: Nr 18 - Hond
 Lenormand kaart Hond De hond is van getrouwheid
De vriendelijke tolk,
Althans zo hij bij u is,
En verre van de wolk
    
 Lenormand kaart: Nr 19 - Toren
 Lenormand kaart Toren De toren is het teken
Dat heil u tegenvloeit,
Indien er uit de wolken
Geen onweer boven broeit
    
 Lenormand kaart: Nr 20 - Tuin
 Lenormand kaart Tuin Wie dicht bij deze tuin staat,
Vindt schone vriendenschaar;
Voor wie er ver van af is,
Wordt vriendschap een gevaar.
    
 Lenormand kaart: Nr 21 - Berg
 Lenormand kaart Berg De berg dat is een vijand;
Die brengt u in ’t verdriet,
Indien geen trouwe vriendschap
U kloeke bijstand biedt.
    
 Lenormand kaart: Nr 22 - Weg
 Lenormand kaart Weg Een weg beschaduwd door wolken,
Dat is een boos bescheid;
Maar hoop, indien een afstand
U, weg en wolken scheidt.
    
 Lenormand kaart: Nr 23 - Muizen
 Lenormand kaart Muizen Die muizen komen zeggen,
Dat diefstal is geschied,
’t Verloor'ne krijgt ge weder,
Misschien..., wellicht ook niet.
    
 Lenormand kaart: Nr 24 - Hart
 Lenormand kaart Hart Van goedheid en van liefde
Is ’t hart de klare bron.
En ’t is op ’s levens wegen
De blijde, warme zon.
    
 Lenormand kaart: Nr 25 - Ring
 Lenormand kaart Ring Van een gelukkig huw'lijk
Spreekt ring ter rechterhand
Maar links verkondigt hij twisten
En breuk van liefdesband.
    
 Lenormand kaart: Nr 26 - Boek
 Lenormand kaart Boek Dit boek hier komt vermelden
Geheim in uw bestaan.
Laat ons, om het t' ontdekken,
De kaarten gadeslaan?
    
 Lenormand kaart: Nr 27 - Brief
 Lenormand kaart Brief Door deze brief wordt zeker
Een groot geluk beloofd,
Indien der wolk nabijheid
Er u niet van berooft.
    
 Lenormand kaart: Nr 28 - Heer
 Lenormand kaart Heer Dit is der kaarten koning.
Heer brengt vreugde of verdriet,
Naar gij er schone tekens
Of droeve rondom ziet.
    
 Lenormand kaart: Nr 29 - Vrouw
 Lenormand kaart Vrouw De schoonste van de kaarten
Is deze wel, de vrouw.
Moog'ze u veel voorspoed melden,
Een leven zonder rouw.
    
 Lenormand kaart: Nr 30 - Lelie
 Lenormand kaart Lelie De lelie spreekt van onschuld
En blijde levensbaan,
Indien de donk're wolke
Er niet bij komt te staan.
    
 Lenormand kaart: Nr 31 - Zonne
 Lenormand kaart Zonne Indien de blijde zonne
U gunstig tegenlacht,
Dan lijkt gewis uw leven
Nooit aan een sombre nacht
    
 Lenormand kaart: Nr 32 - Maantje
 Lenormand kaart Maantje Ziet het vriendelijke maantje
Van dichtbij op u neer,
Dan meldt het een schoon loopbaan,
Dan wacht u roem en eer.
    
 Lenormand kaart: Nr 33 - Sleutel
 Lenormand kaart Sleutel Indien u deze sleutel
Goed mag ter zijde staan,
Dan zal het in uw leven
Naar hartewens u gaan.
    
 Lenormand kaart: Nr 34 - Vissen
 Lenormand kaart Vissen Door ’t teken van de vissen
Wordt heil u toegezegd,
Indien de kaart, ten minste,
Voordelig is gelegd.
    
 Lenormand kaart: Nr 35 - Anker
 Lenormand kaart Anker Het anker! Gij moogt hopen
Op welvaart en op trouw;
Maar ligt het in de verte,
Dan is uw hart maar lauw.
    
 Lenormand kaart: Nr 36 - Kruis
 Lenormand kaart Kruis Het kruis is een voorspelling
Van onheil allerlei.
Hoe verder ’t staat, hoe erger;
’t Meldt korte smart nabij.