Uitleg en betekenis van de Lenormandkaarten

Helderziende en Paragnosten geven een omschrijving van de Madame Lenormandkaarten, klik op de tekst of op de kaart voor een volledige omschrijving van de Lenormandkaarten, hier wordt ook ingegaan op de plaats van de kaart en in combinaties.

LENORMAND - Trek een Lenormand Dagkaart

  Lenormand kaart: Nr 1 - Ruiter
  Tarotkaart   Ziet ge die ruiter draven?
Goed nieuws brengt hij u aan ...
Laat ons eens onderzoeken:
Vanwaar komt het vandaan? .....
       
  Lenormand kaart: Nr 2 - Klaverbladen
  Tarotkaart   Die mooie klaverbladen
Melden geluk dat blijft,
Indien geen wolk-gevaarte
Er dicht langshenen drijft .....
       
  Lenormand kaart: Nr 3 - Schip
  Tarotkaart   Het schip is steeds goed teken:
Het kondigt u gewis
Geluk'ge reis en winsten,
Misschien een erfenis .....
       
  Lenormand kaart: Nr 4 - Huis
  Tarotkaart   Dit huis hier spreekt van welvaart
En van gelukkig zijn
Maar 't zegt ook:
”Oordeel, vrienden,
Te licht niet naar de schijn” .....
       
  Lenormand kaart: Nr 5 - Boom
  Tarotkaart   Een verre boom: gezondheid;
Maar ziekte, boom nabij.
Veel bomen bij elkander
Zijn teken goed en blij .....
       
  Lenormand kaart: Nr 6 - Wolken
  Tarotkaart   De zwarte kant der wolken
Is onrustwekkend zicht.
Maar waar de blauwte doorschijnt,
Daar is het leven licht .....
       
  Lenormand kaart: Nr 7 - Slang
  Tarotkaart   De slang is iets afschuw'lijks.
Bewaak uw lijf en goed;
Voor valsaards en verraders,
Wees immer op uw hoed' .....
       
  Lenormand kaart: Nr 8 - Lijkkist
  Tarotkaart   Een lijkkist is boos teken:
Verval of ziekte, of dood.
Maar is de kist verwijderd,
't Gevaar wordt minder groot .....
       
  Lenormand kaart: Nr 9 - Ruiker
  Tarotkaart   De lieflijke ruiker
Van bloemen schoon en fris
Spreekt slechts van blijde dingen
En niet van droefenis .....
       
  Lenormand kaart: Nr 10 - Zeisen
  Tarotkaart   O, vrees, wanneer de zeisen
Dicht om u heen komt te staan,
En hoopt dat goede omgeving
Het kwade zal verslaan .....
       
  Lenormand kaart: Nr 11 - Roede
  Tarotkaart   De roede meldt nooit vreugde:
Met onheil in uw haard,
Met ziekten of met tweedracht
Gaat zij meestal gepaard .....
       
  Lenormand kaart: Nr 12 - Vogels
  Tarotkaart   Kort leed melden de vogels
Die dicht komen te staan;
Maar in de verte, dat het
Op reis u wel zal gaan .....
       
  Lenormand kaart: Nr 13 - Kindje
  Tarotkaart   Dit kindje spreekt van vriendschap
Die uw bestaan verblijdt.
En looft uw eigen goedheid
En uw gedienstigheid .....
       
  Lenormand kaart: Nr 14 - Vosje
  Tarotkaart   Voorzichtig zijn, zo maant u
Het vosje sluw en fijn;
Vertrouw niet te lichtzinnig
Wie om u henen zijn .....
       
  Lenormand kaart: Nr 15 - Beer
  Tarotkaart   De plompe beer is voorbôo
Van heil en vrolijkheid;
Maar wacht u wel, zo zegt hij,
Voor afgunst en voor nijd. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 16 - Ster
  Tarotkaart   Een ster is steeds goed teken,
Zolang ze helder blijft
En langs de blauwe hemel
Geen wolk er dicht langs drijft .....
       
  Lenormand kaart: Nr 17 - Ooievaar
  Tarotkaart   Verandering, verhuizing
Verkondigt de Ooievaar,
Tenzij hij al te verre
Van u verwijderd waar' .....
       
  Lenormand kaart: Nr 18 - Hond
  Tarotkaart   De hond is van getrouwheid
De vriendelijke tolk,
Althans zo hij bij u is,
En verre van de wolk .....
       
  Lenormand kaart: Nr 19 - Toren
  Tarotkaart   De toren is het teken
Dat heil u tegenvloeit,
Indien er uit de wolken
Geen onweer boven broeit .....
       
  Lenormand kaart: Nr 20 - Tuin
  Tarotkaart   Wie dicht bij deze tuin staat,
Vindt schone vriendenschaar;
Voor wie er ver van af is,
Wordt vriendschap een gevaar. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 21 - Berg
  Tarotkaart   De berg dat is een vijand;
Die brengt u in ’t verdriet,
Indien geen trouwe vriendschap
U kloeke bijstand biedt. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 22 - Weg
  Tarotkaart   Een weg beschaduwd door wolken,
Dat is een boos bescheid;
Maar hoop, indien een afstand
U, weg en wolken scheidt. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 23 - Muizen
  Tarotkaart   Die muizen komen zeggen,
Dat diefstal is geschied,
’t Verloor'ne krijgt ge weder,
Misschien..., wellicht ook niet. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 24 - Hart
  Tarotkaart   Van goedheid en van liefde
Is ’t hart de klare bron.
En ’t is op ’s levens wegen
De blijde, warme zon. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 25 - Ring
  Tarotkaart   Van een gelukkig huw'lijk
Spreekt ring ter rechterhand
Maar links verkondigt hij twisten
En breuk van liefdesband. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 26 - Boek
  Tarotkaart   Dit boek hier komt vermelden
Geheim in uw bestaan.
Laat ons, om het t' ontdekken,
De kaarten gadeslaan? .....
       
  Lenormand kaart: Nr 27 - Brief
  Tarotkaart   Door deze brief wordt zeker
Een groot geluk beloofd,
Indien der wolk nabijheid
Er u niet van berooft. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 28 - Heer
  Tarotkaart   Dit is der kaarten koning.
Heer brengt vreugde of verdriet,
Naar gij er schone tekens
Of droeve rondom ziet. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 29 - Vrouw
  Tarotkaart   De schoonste van de kaarten
Is deze wel, de vrouw.
Moog'ze u veel voorspoed melden,
Een leven zonder rouw. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 30 - Lelie
  Tarotkaart   De lelie spreekt van onschuld
En blijde levensbaan,
Indien de donk're wolke
Er niet bij komt te staan. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 31 - Zonne
  Tarotkaart   Indien de blijde zonne
U gunstig tegenlacht,
Dan lijkt gewis uw leven
Nooit aan een sombre nacht .....
       
  Lenormand kaart: Nr 32 - Maantje
  Tarotkaart   Ziet het vriendelijke maantje
Van dichtbij op u neer,
Dan meldt het een schoon loopbaan,
Dan wacht u roem en eer. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 33 - Sleutel
  Tarotkaart   Indien u deze sleutel
Goed mag ter zijde staan,
Dan zal het in uw leven
Naar hartewens u gaan. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 34 - Vissen
  Tarotkaart   Door ’t teken van de vissen
Wordt heil u toegezegd,
Indien de kaart, ten minste,
Voordelig is gelegd. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 35 - Anker
  Tarotkaart   Het anker! Gij moogt hopen
Op welvaart en op trouw;
Maar ligt het in de verte,
Dan is uw hart maar lauw. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 36 - Kruis
  Tarotkaart   Het kruis is een voorspelling
Van onheil allerlei.
Hoe verder ’t staat, hoe erger;
’t Meldt korte smart nabij. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 1 - Ruiter
  Tarotkaart   Ziet ge die ruiter draven?
Goed nieuws brengt hij u aan ...
Laat ons eens onderzoeken:
Vanwaar komt het vandaan? .....
       
  Lenormand kaart: Nr 2 - Klaverbladen
  Tarotkaart   Die mooie klaverbladen
Melden geluk dat blijft,
Indien geen wolk-gevaarte
Er dicht langshenen drijft .....
       
  Lenormand kaart: Nr 3 - Schip
  Tarotkaart   Het schip is steeds goed teken:
Het kondigt u gewis
Geluk'ge reis en winsten,
Misschien een erfenis .....
       
  Lenormand kaart: Nr 4 - Huis
  Tarotkaart   Dit huis hier spreekt van welvaart
En van gelukkig zijn
Maar 't zegt ook:
”Oordeel, vrienden,
Te licht niet naar de schijn” .....
       
  Lenormand kaart: Nr 5 - Boom
  Tarotkaart   Een verre boom: gezondheid;
Maar ziekte, boom nabij.
Veel bomen bij elkander
Zijn teken goed en blij .....
       
  Lenormand kaart: Nr 6 - Wolken
  Tarotkaart   De zwarte kant der wolken
Is onrustwekkend zicht.
Maar waar de blauwte doorschijnt,
Daar is het leven licht .....
       
  Lenormand kaart: Nr 7 - Slang
  Tarotkaart   De slang is iets afschuw'lijks.
Bewaak uw lijf en goed;
Voor valsaards en verraders,
Wees immer op uw hoed' .....
       
  Lenormand kaart: Nr 8 - Lijkkist
  Tarotkaart   Een lijkkist is boos teken:
Verval of ziekte, of dood.
Maar is de kist verwijderd,
't Gevaar wordt minder groot .....
       
  Lenormand kaart: Nr 9 - Ruiker
  Tarotkaart   De lieflijke ruiker
Van bloemen schoon en fris
Spreekt slechts van blijde dingen
En niet van droefenis .....
       
  Lenormand kaart: Nr 10 - Zeisen
  Tarotkaart   O, vrees, wanneer de zeisen
Dicht om u heen komt te staan,
En hoopt dat goede omgeving
Het kwade zal verslaan .....
       
  Lenormand kaart: Nr 11 - Roede
  Tarotkaart   De roede meldt nooit vreugde:
Met onheil in uw haard,
Met ziekten of met tweedracht
Gaat zij meestal gepaard .....
       
  Lenormand kaart: Nr 12 - Vogels
  Tarotkaart   Kort leed melden de vogels
Die dicht komen te staan;
Maar in de verte, dat het
Op reis u wel zal gaan .....
       
  Lenormand kaart: Nr 13 - Kindje
  Tarotkaart   Dit kindje spreekt van vriendschap
Die uw bestaan verblijdt.
En looft uw eigen goedheid
En uw gedienstigheid .....
       
  Lenormand kaart: Nr 14 - Vosje
  Tarotkaart   Voorzichtig zijn, zo maant u
Het vosje sluw en fijn;
Vertrouw niet te lichtzinnig
Wie om u henen zijn .....
       
  Lenormand kaart: Nr 15 - Beer
  Tarotkaart   De plompe beer is voorbôo
Van heil en vrolijkheid;
Maar wacht u wel, zo zegt hij,
Voor afgunst en voor nijd. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 16 - Ster
  Tarotkaart   Een ster is steeds goed teken,
Zolang ze helder blijft
En langs de blauwe hemel
Geen wolk er dicht langs drijft .....
       
  Lenormand kaart: Nr 17 - Ooievaar
  Tarotkaart   Verandering, verhuizing
Verkondigt de Ooievaar,
Tenzij hij al te verre
Van u verwijderd waar' .....
       
  Lenormand kaart: Nr 18 - Hond
  Tarotkaart   De hond is van getrouwheid
De vriendelijke tolk,
Althans zo hij bij u is,
En verre van de wolk .....
       
  Lenormand kaart: Nr 19 - Toren
  Tarotkaart   De toren is het teken
Dat heil u tegenvloeit,
Indien er uit de wolken
Geen onweer boven broeit .....
       
  Lenormand kaart: Nr 20 - Tuin
  Tarotkaart   Wie dicht bij deze tuin staat,
Vindt schone vriendenschaar;
Voor wie er ver van af is,
Wordt vriendschap een gevaar. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 21 - Berg
  Tarotkaart   De berg dat is een vijand;
Die brengt u in ’t verdriet,
Indien geen trouwe vriendschap
U kloeke bijstand biedt. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 22 - Weg
  Tarotkaart   Een weg beschaduwd door wolken,
Dat is een boos bescheid;
Maar hoop, indien een afstand
U, weg en wolken scheidt. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 23 - Muizen
  Tarotkaart   Die muizen komen zeggen,
Dat diefstal is geschied,
’t Verloor'ne krijgt ge weder,
Misschien..., wellicht ook niet. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 24 - Hart
  Tarotkaart   Van goedheid en van liefde
Is ’t hart de klare bron.
En ’t is op ’s levens wegen
De blijde, warme zon. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 25 - Ring
  Tarotkaart   Van een gelukkig huw'lijk
Spreekt ring ter rechterhand
Maar links verkondigt hij twisten
En breuk van liefdesband. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 26 - Boek
  Tarotkaart   Dit boek hier komt vermelden
Geheim in uw bestaan.
Laat ons, om het t' ontdekken,
De kaarten gadeslaan? .....
       
  Lenormand kaart: Nr 27 - Brief
  Tarotkaart   Door deze brief wordt zeker
Een groot geluk beloofd,
Indien der wolk nabijheid
Er u niet van berooft. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 28 - Heer
  Tarotkaart   Dit is der kaarten koning.
Heer brengt vreugde of verdriet,
Naar gij er schone tekens
Of droeve rondom ziet. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 29 - Vrouw
  Tarotkaart   De schoonste van de kaarten
Is deze wel, de vrouw.
Moog'ze u veel voorspoed melden,
Een leven zonder rouw. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 30 - Lelie
  Tarotkaart   De lelie spreekt van onschuld
En blijde levensbaan,
Indien de donk're wolke
Er niet bij komt te staan. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 31 - Zonne
  Tarotkaart   Indien de blijde zonne
U gunstig tegenlacht,
Dan lijkt gewis uw leven
Nooit aan een sombre nacht .....
       
  Lenormand kaart: Nr 32 - Maantje
  Tarotkaart   Ziet het vriendelijke maantje
Van dichtbij op u neer,
Dan meldt het een schoon loopbaan,
Dan wacht u roem en eer. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 33 - Sleutel
  Tarotkaart   Indien u deze sleutel
Goed mag ter zijde staan,
Dan zal het in uw leven
Naar hartewens u gaan. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 34 - Vissen
  Tarotkaart   Door ’t teken van de vissen
Wordt heil u toegezegd,
Indien de kaart, ten minste,
Voordelig is gelegd. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 35 - Anker
  Tarotkaart   Het anker! Gij moogt hopen
Op welvaart en op trouw;
Maar ligt het in de verte,
Dan is uw hart maar lauw. .....
       
  Lenormand kaart: Nr 36 - Kruis
  Tarotkaart   Het kruis is een voorspelling
Van onheil allerlei.
Hoe verder ’t staat, hoe erger;
’t Meldt korte smart nabij. .....
       
Lenormand kaart: Nr 1 - Ruiter
Tarotkaart Ruiter
Ziet ge die ruiter draven?
Goed nieuws brengt hij u aan ...
Laat ons eens onderzoeken:
     
Lenormand kaart: Nr 2 - Klaverbladen
Tarotkaart Klaverbladen
Die mooie klaverbladen
Melden geluk dat blijft,
Indien geen wolk-gevaarte
Er dicht la .....
     
Lenormand kaart: Nr 3 - Schip
Tarotkaart Schip
Het schip is steeds goed teken:
Het kondigt u gewis
Geluk'ge reis en winsten,
Misschi .....
     
Lenormand kaart: Nr 4 - Huis
Tarotkaart Huis
Dit huis hier spreekt van welvaart
En van gelukkig zijn
Maar 't zegt ook:
”Oord .....
     
Lenormand kaart: Nr 5 - Boom
Tarotkaart Boom
Een verre boom: gezondheid;
Maar ziekte, boom nabij.
Veel bomen bij elkander
Zijn tek .....
     
Lenormand kaart: Nr 6 - Wolken
Tarotkaart Wolken
De zwarte kant der wolken
Is onrustwekkend zicht.
Maar waar de blauwte doorschijnt,
D .....
     
Lenormand kaart: Nr 7 - Slang
Tarotkaart Slang
De slang is iets afschuw'lijks.
Bewaak uw lijf en goed;
Voor valsaards en verraders,
.....
     
Lenormand kaart: Nr 8 - Lijkkist
Tarotkaart Lijkkist
Een lijkkist is boos teken:
Verval of ziekte, of dood.
Maar is de kist verwijderd,
't .....
     
Lenormand kaart: Nr 9 - Ruiker
Tarotkaart Ruiker
De lieflijke ruiker
Van bloemen schoon en fris
Spreekt slechts van blijde dingen
En n .....
     
Lenormand kaart: Nr 10 - Zeisen
Tarotkaart Zeisen
O, vrees, wanneer de zeisen
Dicht om u heen komt te staan,
En hoopt dat goede omgeving
     
Lenormand kaart: Nr 11 - Roede
Tarotkaart Roede
De roede meldt nooit vreugde:
Met onheil in uw haard,
Met ziekten of met tweedracht
G .....
     
Lenormand kaart: Nr 12 - Vogels
Tarotkaart Vogels
Kort leed melden de vogels
Die dicht komen te staan;
Maar in de verte, dat het
Op rei .....
     
Lenormand kaart: Nr 13 - Kindje
Tarotkaart Kindje
Dit kindje spreekt van vriendschap
Die uw bestaan verblijdt.
En looft uw eigen goedheid
     
Lenormand kaart: Nr 14 - Vosje
Tarotkaart Vosje
Voorzichtig zijn, zo maant u
Het vosje sluw en fijn;
Vertrouw niet te lichtzinnig
Wie .....
     
Lenormand kaart: Nr 15 - Beer
Tarotkaart Beer
De plompe beer is voorbôo
Van heil en vrolijkheid;
Maar wacht u wel, zo zegt hij,
     
Lenormand kaart: Nr 16 - Ster
Tarotkaart Ster
Een ster is steeds goed teken,
Zolang ze helder blijft
En langs de blauwe hemel
Geen .....
     
Lenormand kaart: Nr 17 - Ooievaar
Tarotkaart Ooievaar
Verandering, verhuizing
Verkondigt de Ooievaar,
Tenzij hij al te verre
Van u verwijde .....
     
Lenormand kaart: Nr 18 - Hond
Tarotkaart Hond
De hond is van getrouwheid
De vriendelijke tolk,
Althans zo hij bij u is,
En verre va .....
     
Lenormand kaart: Nr 19 - Toren
Tarotkaart Toren
De toren is het teken
Dat heil u tegenvloeit,
Indien er uit de wolken
Geen onweer bov .....
     
Lenormand kaart: Nr 20 - Tuin
Tarotkaart Tuin
Wie dicht bij deze tuin staat,
Vindt schone vriendenschaar;
Voor wie er ver van af is,
     
Lenormand kaart: Nr 21 - Berg
Tarotkaart Berg
De berg dat is een vijand;
Die brengt u in ’t verdriet,
Indien geen trouwe vriendsch .....
     
Lenormand kaart: Nr 22 - Weg
Tarotkaart Weg
Een weg beschaduwd door wolken,
Dat is een boos bescheid;
Maar hoop, indien een afstand
     
Lenormand kaart: Nr 23 - Muizen
Tarotkaart Muizen
Die muizen komen zeggen,
Dat diefstal is geschied,
’t Verloor'ne krijgt ge weder,
     
Lenormand kaart: Nr 24 - Hart
Tarotkaart Hart
Van goedheid en van liefde
Is ’t hart de klare bron.
En ’t is op ’s leve .....
     
Lenormand kaart: Nr 25 - Ring
Tarotkaart Ring
Van een gelukkig huw'lijk
Spreekt ring ter rechterhand
Maar links verkondigt hij twisten
     
Lenormand kaart: Nr 26 - Boek
Tarotkaart Boek
Dit boek hier komt vermelden
Geheim in uw bestaan.
Laat ons, om het t' ontdekken,
De .....
     
Lenormand kaart: Nr 27 - Brief
Tarotkaart Brief
Door deze brief wordt zeker
Een groot geluk beloofd,
Indien der wolk nabijheid
Er u n .....
     
Lenormand kaart: Nr 28 - Heer
Tarotkaart Heer
Dit is der kaarten koning.
Heer brengt vreugde of verdriet,
Naar gij er schone tekens
     
Lenormand kaart: Nr 29 - Vrouw
Tarotkaart Vrouw
De schoonste van de kaarten
Is deze wel, de vrouw.
Moog'ze u veel voorspoed melden,
E .....
     
Lenormand kaart: Nr 30 - Lelie
Tarotkaart Lelie
De lelie spreekt van onschuld
En blijde levensbaan,
Indien de donk're wolke
Er niet b .....
     
Lenormand kaart: Nr 31 - Zonne
Tarotkaart Zonne
Indien de blijde zonne
U gunstig tegenlacht,
Dan lijkt gewis uw leven
Nooit aan een s .....
     
Lenormand kaart: Nr 32 - Maantje
Tarotkaart Maantje
Ziet het vriendelijke maantje
Van dichtbij op u neer,
Dan meldt het een schoon loopbaan,
     
Lenormand kaart: Nr 33 - Sleutel
Tarotkaart Sleutel
Indien u deze sleutel
Goed mag ter zijde staan,
Dan zal het in uw leven
Naar hartewen .....
     
Lenormand kaart: Nr 34 - Vissen
Tarotkaart Vissen
Door ’t teken van de vissen
Wordt heil u toegezegd,
Indien de kaart, ten minste,
     
Lenormand kaart: Nr 35 - Anker
Tarotkaart Anker
Het anker! Gij moogt hopen
Op welvaart en op trouw;
Maar ligt het in de verte,
Dan is .....
     
Lenormand kaart: Nr 36 - Kruis
Tarotkaart Kruis
Het kruis is een voorspelling
Van onheil allerlei.
Hoe verder ’t staat, hoe erger;
     

Vind je dit artikel de moeite waard en heb je er iets van opgestoken laat het ons dan weten door een berichtje in ons gastenboek te schrijven.

Deel ons op:
Twitter, Facebook of LinkedIn