Uitleg en betekenis van de Lenormandkaarten

Helderziende en Paragnosten geven een omschrijving van de Madame Lenormandkaarten, klik op de tekst naast de kaart voor een volledige omschrijving van de Lenormandkaarten, hier wordt ook ingegaan op de plaats van de kaart en in combinaties.


Trek een Lenormand dagkaart!

  Lenormand kaart: Nr 1 - Ruiter
  Lenormand kaart Ruiter   Ziet ge die ruiter draven?
Goed nieuws brengt hij u aan ...
Laat ons eens onderzoeken:
Vanwaar komt het vandaan?
       
  Lenormand kaart: Nr 2 - Klaverbladen
  Lenormand kaart Klaverbladen   Die mooie klaverbladen
Melden geluk dat blijft,
Indien geen wolk-gevaarte
Er dicht langshenen drijft
       
  Lenormand kaart: Nr 3 - Schip
  Lenormand kaart Schip   Het schip is steeds goed teken:
Het kondigt u gewis
Geluk'ge reis en winsten,
Misschien een erfenis
       
  Lenormand kaart: Nr 4 - Huis
  Lenormand kaart Huis   Dit huis hier spreekt van welvaart
En van gelukkig zijn
Maar 't zegt ook:
”Oordeel, vrienden,
Te licht niet naar de schijn”
       
  Lenormand kaart: Nr 5 - Boom
  Lenormand kaart Boom   Een verre boom: gezondheid;
Maar ziekte, boom nabij.
Veel bomen bij elkander
Zijn teken goed en blij
       
  Lenormand kaart: Nr 6 - Wolken
  Lenormand kaart Wolken   De zwarte kant der wolken
Is onrustwekkend zicht.
Maar waar de blauwte doorschijnt,
Daar is het leven licht
       
  Lenormand kaart: Nr 7 - Slang
  Lenormand kaart Slang   De slang is iets afschuw'lijks.
Bewaak uw lijf en goed;
Voor valsaards en verraders,
Wees immer op uw hoed'
       
  Lenormand kaart: Nr 8 - Lijkkist
  Lenormand kaart Lijkkist   Een lijkkist is boos teken:
Verval of ziekte, of dood.
Maar is de kist verwijderd,
't Gevaar wordt minder groot
       
  Lenormand kaart: Nr 9 - Ruiker
  Lenormand kaart Ruiker   De lieflijke ruiker
Van bloemen schoon en fris
Spreekt slechts van blijde dingen
En niet van droefenis
       
  Lenormand kaart: Nr 10 - Zeisen
  Lenormand kaart Zeisen   O, vrees, wanneer de zeisen
Dicht om u heen komt te staan,
En hoopt dat goede omgeving
Het kwade zal verslaan
       
  Lenormand kaart: Nr 11 - Roede
  Lenormand kaart Roede   De roede meldt nooit vreugde:
Met onheil in uw haard,
Met ziekten of met tweedracht
Gaat zij meestal gepaard
       
  Lenormand kaart: Nr 12 - Vogels
  Lenormand kaart Vogels   Kort leed melden de vogels
Die dicht komen te staan;
Maar in de verte, dat het
Op reis u wel zal gaan
       
  Lenormand kaart: Nr 13 - Kindje
  Lenormand kaart Kindje   Dit kindje spreekt van vriendschap
Die uw bestaan verblijdt.
En looft uw eigen goedheid
En uw gedienstigheid
       
  Lenormand kaart: Nr 14 - Vosje
  Lenormand kaart Vosje   Voorzichtig zijn, zo maant u
Het vosje sluw en fijn;
Vertrouw niet te lichtzinnig
Wie om u henen zijn
       
  Lenormand kaart: Nr 15 - Beer
  Lenormand kaart Beer   De plompe beer is voorbôo
Van heil en vrolijkheid;
Maar wacht u wel, zo zegt hij,
Voor afgunst en voor nijd.
       
  Lenormand kaart: Nr 16 - Ster
  Lenormand kaart Ster   Een ster is steeds goed teken,
Zolang ze helder blijft
En langs de blauwe hemel
Geen wolk er dicht langs drijft
       
  Lenormand kaart: Nr 17 - Ooievaar
  Lenormand kaart Ooievaar   Verandering, verhuizing
Verkondigt de Ooievaar,
Tenzij hij al te verre
Van u verwijderd waar'
       
  Lenormand kaart: Nr 18 - Hond
  Lenormand kaart Hond   De hond is van getrouwheid
De vriendelijke tolk,
Althans zo hij bij u is,
En verre van de wolk
       
  Lenormand kaart: Nr 19 - Toren
  Lenormand kaart Toren   De toren is het teken
Dat heil u tegenvloeit,
Indien er uit de wolken
Geen onweer boven broeit
       
  Lenormand kaart: Nr 20 - Tuin
  Lenormand kaart Tuin   Wie dicht bij deze tuin staat,
Vindt schone vriendenschaar;
Voor wie er ver van af is,
Wordt vriendschap een gevaar.
       
  Lenormand kaart: Nr 21 - Berg
  Lenormand kaart Berg   De berg dat is een vijand;
Die brengt u in ’t verdriet,
Indien geen trouwe vriendschap
U kloeke bijstand biedt.
       
  Lenormand kaart: Nr 22 - Weg
  Lenormand kaart Weg   Een weg beschaduwd door wolken,
Dat is een boos bescheid;
Maar hoop, indien een afstand
U, weg en wolken scheidt.
       
  Lenormand kaart: Nr 23 - Muizen
  Lenormand kaart Muizen   Die muizen komen zeggen,
Dat diefstal is geschied,
’t Verloor'ne krijgt ge weder,
Misschien..., wellicht ook niet.
       
  Lenormand kaart: Nr 24 - Hart
  Lenormand kaart Hart   Van goedheid en van liefde
Is ’t hart de klare bron.
En ’t is op ’s levens wegen
De blijde, warme zon.
       
  Lenormand kaart: Nr 25 - Ring
  Lenormand kaart Ring   Van een gelukkig huw'lijk
Spreekt ring ter rechterhand
Maar links verkondigt hij twisten
En breuk van liefdesband.
       
  Lenormand kaart: Nr 26 - Boek
  Lenormand kaart Boek   Dit boek hier komt vermelden
Geheim in uw bestaan.
Laat ons, om het t' ontdekken,
De kaarten gadeslaan?
       
  Lenormand kaart: Nr 27 - Brief
  Lenormand kaart Brief   Door deze brief wordt zeker
Een groot geluk beloofd,
Indien der wolk nabijheid
Er u niet van berooft.
       
  Lenormand kaart: Nr 28 - Heer
  Lenormand kaart Heer   Dit is der kaarten koning.
Heer brengt vreugde of verdriet,
Naar gij er schone tekens
Of droeve rondom ziet.
       
  Lenormand kaart: Nr 29 - Vrouw
  Lenormand kaart Vrouw   De schoonste van de kaarten
Is deze wel, de vrouw.
Moog'ze u veel voorspoed melden,
Een leven zonder rouw.
       
  Lenormand kaart: Nr 30 - Lelie
  Lenormand kaart Lelie   De lelie spreekt van onschuld
En blijde levensbaan,
Indien de donk're wolke
Er niet bij komt te staan.
       
  Lenormand kaart: Nr 31 - Zonne
  Lenormand kaart Zonne   Indien de blijde zonne
U gunstig tegenlacht,
Dan lijkt gewis uw leven
Nooit aan een sombre nacht
       
  Lenormand kaart: Nr 32 - Maantje
  Lenormand kaart Maantje   Ziet het vriendelijke maantje
Van dichtbij op u neer,
Dan meldt het een schoon loopbaan,
Dan wacht u roem en eer.
       
  Lenormand kaart: Nr 33 - Sleutel
  Lenormand kaart Sleutel   Indien u deze sleutel
Goed mag ter zijde staan,
Dan zal het in uw leven
Naar hartewens u gaan.
       
  Lenormand kaart: Nr 34 - Vissen
  Lenormand kaart Vissen   Door ’t teken van de vissen
Wordt heil u toegezegd,
Indien de kaart, ten minste,
Voordelig is gelegd.
       
  Lenormand kaart: Nr 35 - Anker
  Lenormand kaart Anker   Het anker! Gij moogt hopen
Op welvaart en op trouw;
Maar ligt het in de verte,
Dan is uw hart maar lauw.
       
  Lenormand kaart: Nr 36 - Kruis
  Lenormand kaart Kruis   Het kruis is een voorspelling
Van onheil allerlei.
Hoe verder ’t staat, hoe erger;
’t Meldt korte smart nabij.
       
Vind je dit artikel de moeite waard en heb je er iets van opgestoken laat het ons dan weten door een berichtje in ons gastenboek te schrijven.

Of deel ons op:
Twitter, Facebook of LinkedIn